Thân người khó được – Phật Pháp khó nghe

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Chúng ta đã sinh ra và trở thành con người, nhưng liệu chúng ta có đủ nhận thức về sự quý giá của thân người và ước tính được mức độ khó khăn khiếm khuyết của việc được sinh ra làm người không?

Một câu chuyện quyến rũ về sự quý giá của thân người

Một lần, đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Sau một chuyến du hành, Ngài lấy một ít đất trên đầu móng tay và hỏi các Tỷ kheo:

“Này các Tỷ kheo, bạn nghĩ cái gì nhiều hơn: chút đất này trên đầu móng tay hay quả đất lớn này?”

Các Tỷ kheo trả lời: “Bạch Thế Tôn, chúng tôi không thể so sánh quả đất lớn với chút đất trên móng tay mà Ngài đã lấy.”

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng số lượng chúng ta được sinh ra làm con người là rất hiếm. Trái lại, có rất nhiều chúng sinh không có cơ hội được làm người.

Để trân quý nhân duyên làm người

Với ý nghĩa của câu chuyện trên, chúng ta cần học cách trân quý nhân duyên đã giúp chúng ta trở thành con người. Đó là phẩm chất mà chúng ta cần phát triển: sống không phóng dật, không tàn phá, không trộm cắp, không gian dối, không say sưa nghiện ngập.

Dưới ánh sáng của Đức Phật, chúng ta có thể biết được con người nên sống đúng đạo đức và tôn trọng nhân quyền. Điều này là điều kiện tiên quyết để có hy vọng được sinh ra làm con người trong các kiếp sau.

Sự quý giá của thân người

Được sinh ra là con người đã đem lại cho chúng ta cơ hội để phát triển và truyền cảm hứng cho cuộc sống. Được là con người, chúng ta có thể hiểu và tuân thủ 5 điều đạo đức cơ bản: không giết, không trộm, không gian dối, không tà hạnh và không nhậu nhẹt.

Đáng buồn là, chỉ cần vi phạm một trong những điều này, chúng ta sẽ mất cơ hội được sinh ra làm con người trong các kiếp sau. Điều này đúng như câu Nho ngày xưa đã nói: “Vi nhân nan, vi nhân thậm nan” – Làm người khó lắm, làm người đúng đạo quả là khó khăn.

Tổng kết

Trên đây là những suy nghĩ vô cùng quan trọng về sự quý giá của thân người và ý nghĩa của việc được sinh ra làm con người. Chúng ta hãy trân quý nhân duyên làm người, cùng tu tập đạo đức và trí tuệ để tiếp tục phát huy giá trị của chúng ta.

Hãy trân quý nhân duyên làm người. Cùng tu tập đạo đức trí tuệ để thăng hoa tinh thần, phát huy giá trị làm người.

Hãy nhớ rằng, sinh ra làm con người là có cơ hội để tiến bộ và phát triển. Sinh được làm người và tìm thấy Phật Pháp là có cơ hội thực hành và giải thoát khỏi luân hồi. Hãy trân quý nhân duyên làm người, cùng tu tập đạo đức trí tuệ để thăng hoa tinh thần và phát huy giá trị của chúng ta.