Phê duyệt nội dung trẻ mua bằng tính năng Hỏi để mua

Hình ảnh

Với tính năng Hỏi để mua, bạn có thể cho phép trẻ tự do lựa chọn mà vẫn kiểm soát được chi tiêu của trẻ. Tính năng Hỏi để mua cung cấp những lợi ích đáng giá cho cả trẻ em và phụ huynh. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính năng này hoạt động và cách sử dụng nó.

Cách thức hoạt động của tính năng Hỏi để mua

Với tính năng Hỏi để mua, khi trẻ muốn mua hoặc tải về nội dung mới, trẻ sẽ gửi yêu cầu đến người tổ chức gia đình. Sau đó, người tổ chức gia đình có thể xem nội dung đó và quyết định có cho phép hay không. Ví dụ, nếu trẻ muốn mua một ứng dụng, người tổ chức gia đình có thể xem ứng dụng đó và quyết định có cho phép hay không. Nếu yêu cầu được phê duyệt, nội dung sẽ tự động tải về thiết bị của trẻ. Nếu yêu cầu bị từ chối, trẻ sẽ không thể mua hoặc tải về. Điều này giúp người tổ chức gia đình kiểm soát và quản lý chi tiêu của trẻ một cách hiệu quả.

Đối tượng nào có thể sử dụng tính năng Hỏi để mua

Tính năng Hỏi để mua có thể được sử dụng bởi các gia đình sau khi thiết lập Chia sẻ trong gia đình. Người tổ chức gia đình có thể bật tính năng này cho bất kỳ thành viên trong gia đình là trẻ em. Theo mặc định, tính năng này được bật cho mọi trẻ em dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, nếu một thành viên gia đình đủ 18 tuổi và người tổ chức gia đình tắt tính năng này, sẽ không thể bật lại tính năng Hỏi để mua.

Cách bật hoặc tắt tính năng Hỏi để mua

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ, hãy sử dụng thiết bị của riêng bạn để bật hoặc tắt tính năng Hỏi để mua. Dưới đây là hướng dẫn trên iPhone, iPad và máy Mac:

Trên iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Chạm vào tên của bạn.
 3. Chạm vào Chia sẻ trong gia đình.
 4. Chạm vào tên thành viên gia đình bạn muốn bật hoặc tắt tính năng Hỏi để mua.
 5. Bật hoặc tắt tùy chọn Yêu cầu phê duyệt mục mua.

Trên máy Mac

 • Trên macOS Ventura hoặc phiên bản mới hơn:
 1. Chọn menu Apple  > Cài đặt hệ thống.
 2. Bấm vào Gia đình.
 3. Bấm vào tên của con bạn.
 4. Bấm vào Hỏi để mua ở thanh bên.
 5. Bật hoặc tắt tùy chọn Yêu cầu phê duyệt mục mua.
 • Trên macOS Monterey hoặc phiên bản cũ hơn:
 1. Chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống.
 2. Bấm vào Chia sẻ trong gia đình.
 3. Bấm vào Hỏi để mua ở thanh bên.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên của trẻ.

Cách phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu

Nếu bạn là người tổ chức gia đình, hãy sử dụng iPhone, iPad, Apple Watch hoặc máy Mac để phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

 1. Mở thông báo để xem nội dung mà thành viên gia đình bạn muốn mua.
 2. Phê duyệt hoặc từ chối giao dịch mua.
 3. Nếu bạn phê duyệt, hãy đăng nhập bằng ID Apple và mật khẩu để thực hiện giao dịch mua.

Sau khi yêu cầu được phê duyệt, nội dung mua sẽ tự động tải về thiết bị của trẻ. Nếu bạn từ chối yêu cầu, con bạn sẽ nhận được thông báo thông báo từ chối yêu cầu. Trong trường hợp không thực hiện giao dịch mua hoặc bỏ qua yêu cầu, trẻ sẽ cần yêu cầu lại.

Cách chọn người phê duyệt khác

Người tổ chức gia đình có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ khác trên 18 tuổi trong nhóm quản lý các yêu cầu Hỏi để mua. Mỗi giao dịch mua chỉ cần một người lớn quản lý và một khi đã phê duyệt thì sẽ không thay đổi được nữa.

Trên iPhone hoặc iPad

 • Trên iOS 16 hoặc phiên bản mới hơn:
 1. Vào phần Cài đặt.
 2. Chạm vào Gia đình, rồi chạm vào tên thành viên gia đình.
 3. Chạm vào Cha mẹ/người giám hộ.
 4. Chạm vào Đặt làm cha mẹ/người giám hộ.
 • Trên iOS 15 hoặc phiên bản cũ hơn:
 1. Vào mục Cài đặt, rồi chạm vào tên bạn.
 2. Chạm vào Chia sẻ trong gia đình, rồi chạm vào tên thành viên gia đình.
 3. Chạm vào Vai trò.
 4. Chạm vào Cha mẹ/người giám hộ.

Trên máy Mac

 • Trên macOS Ventura hoặc phiên bản mới hơn:
 1. Chọn menu Apple  > Cài đặt hệ thống.
 2. Bấm vào Gia đình.
 3. Bấm vào tên của một thành viên trong gia đình.
 4. Bấm vào Cha mẹ/người giám hộ.
 5. Chọn Đặt làm cha mẹ/người giám hộ, sau đó bấm vào Xong.
 • Trên macOS Monterey hoặc phiên bản cũ hơn:
 1. Chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống.
 2. Bấm vào Chia sẻ trong gia đình.
 3. Bấm vào Chia sẻ trong gia đình ở thanh bên.
 4. Bấm vào Chi tiết bên cạnh tên thành viên gia đình.
 5. Bấm vào Sửa, sau đó chọn Cha mẹ/người giám hộ.

Cách trẻ em hoặc thanh thiếu niên đưa ra yêu cầu qua tính năng Hỏi để mua

Trẻ em và thanh thiếu niên có thể dễ dàng đưa ra yêu cầu mua thông qua tính năng Hỏi để mua. Hướng dẫn bên dưới sẽ giúp trẻ em hiểu cách sử dụng tính năng này:

 1. Để mua hoặc tải về một nội dung, hãy chạm vào giá hoặc nút Nhận.
 2. Nếu được yêu cầu, hãy nhập ID Apple và mật khẩu hoặc mật mã thiết bị của bạn.
 3. Chạm vào Hỏi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ đang ở gần, bạn có thể chạm vào “phê duyệt trực tiếp” để cha mẹ/người giám hộ phê duyệt giao dịch mua trực tiếp trên thiết bị của bạn.
 4. Nội dung mua sẽ tự động tải về thiết bị của bạn sau khi cha mẹ hoặc người giám hộ phê duyệt yêu cầu.

Tính năng Hỏi để mua không áp dụng cho các ứng dụng hoặc nội dung do nhà trường cung cấp

Nếu tài khoản của trẻ được tạo bằng ID Apple dành cho Học sinh, tính năng Hỏi để mua không áp dụng cho các giao dịch mua cá nhân bên ngoài phạm vi cơ sở giáo dục. Điều này đảm bảo tính an toàn và kiểm soát của trường học đối với nội dung được cung cấp cho trẻ em.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng Hỏi để mua và cách sử dụng nó để kiểm soát chi tiêu của trẻ em. Đảm bảo bạn bật tính năng này và tận dụng các lợi ích mà nó mang lại trong việc quản lý chi tiêu cho gia đình.