Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm Thứ Tám: Khám phá một bài kinh đặc biệt

kinh địa tạng phẩm 8

Chào mừng bạn đến với Izumi.Edu.VN! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm Thứ Tám. Đây là một phần trong bộ kinh quan trọng này, với những thông điệp đặc biệt từ Bồ Tát Ðịa Tạng. Hãy cùng tôi đi vào chi tiết để hiểu rõ hơn về nội dung và ý nghĩa của bài kinh này.

Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi

  • Diêm La Vương Cùng Quỉ Vương Vân Tập – Trong núi Thiết-Vi, có vô số Quỉ-vương và Vua Diêm La đồng hành đến Đao Lợi thăm Ðức Phật.

Các Quỉ-vương gồm: Ác Ðộc, Ða Ác, Ðại Tránh, Bạch Hổ, Huyết Hổ, Xích Hổ, Tán Ương, Phi Thân, Ðiển Quang, Lang Nha, Ðạm Thú, Phụ Thạch, Chủ Hao, Chủ Họa, Chủ Phước, Chủ Thực, Chủ Tài, Chủ Súc, Chủ Cầm, Chủ Thú, Chủ Mị, Chủ Sản, Chủ Mạng, Chủ Tật, Chủ Hiểm, Tam Mục, Tứ Mục, Ngũ Mục, Kỳ Lợi Thất Vương, Ðại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Ðại Kỳ Lợi Xoa Vương, A Na Tra Vương, Ðại A Na Tra Vương.

Các Quỉ-vương này cùng Vua Diêm La đến Đao Lợi với oai thần của Ðức Phật và sức mạnh của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát.

  • Vua Diêm La Bạch Phật – Vua Diêm La quỳ gối trước Ðức Phật và nói:

“Thiên Tôn Thế Giới! Chúng con cùng các Quỉ-vương đã có cơ hội đến Đao Lợi này nhờ oai thần của Ðức Phật và sức mạnh của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát. Chúng con muốn đến đây để được lĩnh nhận phước lành.

Chúng con có một chút thắc mắc, chúng con muốn hỏi Ðức Thế-Tôn và xin Thế-Tôn ban cho chúng con những lời dạy thật rõ ràng.”

Ðức Phật đồng ý và nói với Vua Diêm La: “Hãy hỏi đi, Ta sẽ dạy cho ông hiểu rõ.”

Vua Diêm La nhìn quanh và sau đó nói tiếp: “Thiên Tôn Thế Giới! Con thấy Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đã phục vụ lo lắng như thế nào để cứu độ những sinh linh bị kẻ xấu làm hại. Nhưng tại sao sau khi thoát khỏi vòng luân hồi, họ lại rơi vào chốn ác đạo một lần nữa?

Thiên Tôn Thế Giới! Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát có những phép màu không thể tưởng tượng được, nhưng sao người ta vừa thoát khỏi tội ác, không bao lâu lại trở lại ác đạo?

Xin Ðức Thế-Tôn dạy rõ cho chúng con hiểu về vấn đề này.”

  • Phật Giảng Sở Nhơn – Ðức Phật trả lời Vua Diêm La rằng: “Những sinh linh ở Diêm Phù Ðề rất khó dạy dỗ vì họ đã kết nghiệp ác nhiều. Nhưng Ngài Ðịa-Tạng đã cứu rất nhiều sinh linh để giúp họ sớm giải thoát.

Những kẻ phải chịu tội ác và bị đọa vào con đường ác lớn, Ngài Ðịa-Tạng đã giúp họ loại bỏ gốc rễ nghiệp duyên, để họ nhớ về những việc đã làm trong quá khứ.

Nhưng vì những kết nghiệp của họ quá nặng, nên dù đã thoát khỏi ác đạo, họ vẫn trở lại nó. Tương tự như người có thể tránh khỏi con đường hiểm nạn nếu được hướng dẫn, nhưng nếu gặp ai đó muốn vào đường đó, họ sẽ cảnh báo và khuyên họ không nên đi.”

Vì vậy, Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đã cứu vớt những sinh linh bị tội ác để đưa họ lên thiên cõi, để họ được hưởng niềm vui và hạnh phúc.

Những sinh linh hiểu rõ sự khốn khổ trong con đường ác và không bao giờ trở lại nó. Tương tự như người lạc đường đã được hướng dẫn, họ sẽ không bao giờ lạc vào nó nữa.

Nếu họ quay lại con đường đó, có nghĩa là họ đã mất trí nhớ và sẽ gặp nguy hiểm.

Như những sinh linh bị đọa vào ác đạo, Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đã cứu chúng để thoát khỏi nó. Nhưng nếu họ đã tích tụ quá nhiều nghiệp ác, thì họ sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.

  • Quỉ Vương Bày Thiện Nguyện – “Thiên Tôn Thế Giới! Chúng con là hàng Quỉ-vương trong Diêm Phù Ðề. Một số đã làm lợi ích cho người, và một số đã gây hại cho người. Tất cả chúng con đều có vai trò và trách nhiệm của mình.

Chúng con cùng với Vua Diêm La muốn ủng hộ những người lành và giúp đỡ họ. Chúng con tôn kính họ như kính lễ Ðức Phật và Bồ Tát.

Các Tiểu Quỉ và các Quỉ-vương khác, có oai lực lớn, phụ trách các vấn đề đất đai, đều hỗ trợ và bảo vệ họ, không để xảy ra những sự rủi ro, tai nạn hoặc bệnh tật. Ngay cả khi có những nguyện vọng không tốt, họ cũng không gây hại đến họ.”

Ðức Phật ngợi khen Quỉ Vương và nói: “Hay lắm! Tốt lắm! Các ông và Vua Diêm La đã giúp đỡ người thiện nam và người thiện nữ. Ta sẽ truyền lệnh cho các vị Thần và Linh hộ vệ các ông.”

  • Chủ Mạng Trình Thưa – Khi Ðức Phật nói xong, một Quỉ Vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Ðức Phật:

“Thiên Tôn Thế Giới! Nhiệm vụ của con là quản lý tuổi thọ của mọi người trong Diêm Phù Ðề. Khi sinh và khi chết, con đều luôn quan tâm đến họ.

Nhưng vì chúng sanh không hiểu ý của con, khi gặp lâm chung, họ không được an ổn. Tại sao lại như vậy?”

  • Khi Sanh Nở Nên Làm Lành Kiêng Ác – Khi sinh, người trong Diêm Phù Ðề, dù là nam hay nữ, nên làm những việc tốt để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Họ nên làm những việc tốt, như treo lá phan, đốt hương, tụng kinh… Những hành động này sẽ giúp người mẹ và đứa con có thêm niềm vui, và nhân duyên gia đình cũng được phước lợi.

Khi sinh, hãy tránh giết chóc và sử dụng các sinh vật để phục vụ cho bữa cơm gia đình. Vì khi sinh, có rất nhiều quái vật và ma quái muốn hại chúng.

Hãy cám ơn Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát vì đã bảo vệ mẹ và đứa con và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Hãy trân trọng những gì mà Ngài đã làm và không gây hại đến sinh vật, không tổ chức các buổi họp mặt để ăn thịt và uống rượu. Nếu làm những việc đó, sẽ gây hại cho người mẹ và đứa con.

  • Lúc Chết Nên Tu Phước – Khi người trong Diêm Phù Ðề đến lúc lâm chung, bất kể người đó tốt hay xấu, họ đều muốn không bị đọa vào chốn ác đạo.

Người nào đã biết tu tạo cội phước từ khi sinh sẽ giúp đỡ đầy đủ cho người chết.

Khi người chết mà không xác định được điều gì là tốt, họ sẽ không thể thấy và không thể nghe.

Hàng thân quyến cần tổ chức một buổi cúng dường lớn, tụng kinh và niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát để giúp người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Tất cả ma quỷ và thần ác sẽ phải lui tan khi người chết được giải thoát.

  • Ðức Phật Căn Dặn – Ðức Phật nói với Chủ Mạng Quỉ Vương: “Từ tốn ông có tình từ lớn nên đã lời nguyện trong lúc sinh tử để cứu độ chúng sanh.

Trong đời sau, khi người đến lúc lâm chung, đừng quên lời nguyện để giúp họ giải thoát mãi mãi.”

Chủ Mạng Quỉ Vương bạch cùng Ðức Phật: “Xin Thiên Tôn yên lòng! Từ nay về sau, con sẽ luôn luôn giúp đỡ chúng sanh trong lúc sinh và lúc chết, để họ luôn luôn được an vui.

Chỉ mong chúng sanh cảm ơn và tin theo lời của con, để giải thoát và nhận được phước lợi.”

  • Ðức Phật Thọ Ký Cho Chủ Mạng – Ðức Phật nói với Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát: “Ông đã từng là Quỉ Vương và cai quản tuổi thọ của mọi người trong Diêm Phù Ðề. Ông đã làm việc đó trong hàng trăm nghìn kiếp.

Ông đã hiện thân để từ bi và không phải là Quỉ nữa. Sau 170 kiếp sau, ông sẽ trở thành Ðức Phật Vô Tướng Như Lai, có tên là An Lạc. Ông sẽ có một cuộc sống vô biên và không thể đếm được.

Hành trình của ông không thể nghĩ bàn được, đã giúp hàng Trời và hàng người giải thoát.”

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Izumi.Edu.VN trong cuộc hành trình khám phá Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm Thứ Tám. Hãy tiếp tục đọc các phần tiếp theo của bài kinh này để tìm hiểu thêm.

Đọc tiếp: KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ chín

Nguồn: https://izumi.edu.vn/Danh mục: Kinh nghiệm sống