Tinh thần từ bi hỷ xã, con đường tốt nhất đi đến hòa bình, phát triển an lạc cho nhân loại

Con người ở mọi thời đại đều gặp phải những khó khăn về cả vật chất và tinh thần trong cuộc sống. Những khó khăn này phần lớn xuất phát từ lòng tham lam vô hạn, lòng căm hận không đáng có và lòng mê muội không tận của chính con người.

Tâm từ bi là một trong những pháp mà Phật giáo gợi mở về tâm, mà cả phái Nam truyền và phái Bắc truyền của Phật giáo đều nhắc đến. Đây là phương pháp thực hành được Đức Phật nhắc đến nhiều và là phương pháp mà các vị Bồ tát sử dụng để lan tỏa lòng từ bi cho mọi người, là phương pháp mà các vị Thanh văn thực hành để làm sạch tâm hồn, tạo ra cuộc sống an lành và giải thoát cho chính mình. Hiện nay, pháp Tứ vô lượng tâm cũng được tu sĩ, Phật tử trên toàn thế giới, dù tu hành theo phái Phật hay phái khác, đều có thể trải nghiệm và áp dụng trong con đường tu học. Pháp Tứ vô lượng tâm đặc biệt có giá trị lớn và có thể giải quyết nhiều vấn đề mà lo lắng con người hiện nay.

Thực tế cho thấy, những vụ bạo lực và xung đột giữa các nhóm đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới chủ yếu bắt nguồn từ lòng tham lam, lòng căm hận và khả năng chấp nhận khác biệt của con người. Phật giáo hướng dẫn con người sống với lòng vị tha, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, ít nhất cũng không làm đau khổ họ.

Tinh thần từ bi, hỷ xả có vai trò quan trọng trong mối quan hệ tốt đẹp giữa con người, tổ chức và quốc gia. Đó là sự tôn trọng mọi sự khác biệt, sẵn lòng giao tiếp và chấp nhận sự khác biệt của nhau, để tạo ra một hướng đi chung và thiết lập mối quan hệ lâu dài, mang lại lợi ích chung cho mọi người.

Trong thời gian gần đây, tình trạng bảo vệ môi trường và sự sống trên hành tinh đã được cả thế giới chú ý. Tuy nhiên, đối với Phật giáo, đây đã là một quy tắc cơ bản mà Đức Phật đã giảng dạy từ hàng ngàn năm trước. Đức Phật dạy con người sống với lòng từ bi, không hại đến sự sống của con người và các loài vật, cỏ cây. Với trí tuệ tối thượng, Đức Phật nhận biết rằng tất cả các loài trong vũ trụ đều bình đẳng về bản chất và có sự sống gắn kết, cộng sinh, không thể tách rời. Vì vậy, gây hại cho người khác, gây hại cho các loài khác, cũng là gây hại cho chính bản thân mình. Lời dạy này của Đức Phật đã có giá trị tuyệt đối từ hàng ngàn năm trước, và người dân văn minh ngày nay mới nhận thức được.

Đặc biệt, năm nay, tôi đã tham dự Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai tại Trung Quốc và nhận thấy rõ tinh thần hòa bình của Phật giáo. Dù có chính sách chính trị đối lập, nhưng trong Phật giáo, mỗi người tu sĩ đều chịu tác động của tinh thần từ bi, hỷ xả. Chúng ta biết rằng người Trung Quốc ở Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và trên toàn thế giới thường có quan điểm và tư tưởng khác nhau về chính trị. Nhưng tại Diễn đàn Phật giáo lần này, tinh thần khoan dung của Phật giáo đã đưa mọi người gần nhau hơn.

Thực tế trong Diễn đàn Phật giáo lần đầu tiên tại Trung Quốc, tôi đã thấy có tu sĩ Phật giáo Trung Quốc từ Mã Lai, Singapore, Hồng Kông và một số người từ Đài Loan tham dự. Nhưng trong Diễn đàn lần này, tôi nhận thấy sự tiến bộ hơn, bởi vì tất cả các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc đều đã truyền bá tinh thần từ bi hỷ xả trong tâm hồn, và vì vậy, chúng ta đã bắt đầu đồng cảm với nhau. Vì vậy, Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai đã được khai mạc ở Trung Quốc và kết thúc ở Đài Loan, điều này là đặc biệt và không ai nghĩ đến. Dù hai bờ biển này thường có xu hướng đối nghịch, nhưng nhờ tinh thần từ bi hỷ xả theo Phật, mọi người đã có thể đến gần nhau hơn. Người Trung Quốc đã mở cửa đón Hoa kiều từ khắp nơi trên thế giới, và người Đài Loan trong tinh thần cởi mở đã chào đón người Trung Quốc. Có thể nói, lòng từ bi hỷ xả mà Phật giáo đã truyền bá đã làm dịu đi tâm hận thù của mọi người, ít nhất trong những khoảng thời gian sống trong pháp giáo tại Diễn đàn Phật giáo năm nay. Và nhờ sự tập hợp của các tu sĩ trong không khí từ bi hỷ xả, ngay cả tại những nơi xa xôi như Vô Tích, mọi người chưa biết về Phật giáo cũng đã có cái nhìn với tấm lòng an lành, vui mừng.

Thật sự, cần có nhiều người sống với tinh thần Tứ vô lượng tâm, chỉ khi đó chúng ta mới không bị lắc lối trước những thay đổi của cuộc sống, của chính mình. Tâm hồn được bình an, màu sắc vui vẻ, chỉ khi đó chúng ta mới có trí sáng suốt và hành động đúng đắn trong thế giới đầy biến động và không chắc chắn này. Đồng thời, áp dụng tinh thần Tứ vô lượng tâm vào việc phục vụ xã hội thông qua các hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục và xã hội, chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai hòa bình, phát triển và an lạc cho xã hội và cộng đồng.

Tóm lại, tinh thần từ bi, sáng suốt, vị tha mà Đức Phật, các Tổ sư và các tấm gương tiên tri của chúng ta đã thể hiện, nếu chúng ta tiếp tục thực hành, chắc chắn sẽ giúp con người thoát khỏi xung đột, hận thù, chiến tranh, khổ đau và xây dựng một ngôi nhà chung trên trái đất này, nơi mà mọi người sống vui vẻ, hòa hợp và hòa bình.