[Windows 11/10] Tìm hiểu 3 cách bật tắt máy tính – Tắt máy, Sleep, Hibernate

Có nhiều cách để tắt máy tính của bạn: bạn có thể tắt máy tính hoàn toàn, làm cho máy tính ở chế độ ngủ hoặc để máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông. Dưới đây là một tóm tắt ngắn về hoạt động và mô tả của từng chế độ.

Vui lòng chọn hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Windows 11

Shut down

Sau khi máy tính tắt, dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất. Hãy đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đã được lưu trước khi tắt máy tính. Bạn có thể tắt máy tính theo các bước sau:

 1. Click vào biểu tượng Start trên taskbar (1), chọn biểu tượng Power (2), và sau đó chọn Shut down (3).

Sleep

Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Sleep, nó sẽ sử dụng rất ít năng lượng và khởi động nhanh hơn. Bạn không cần phải lo lắng về việc mất công việc vì hết pin, vì máy tính sẽ tự động lưu tất cả công việc của bạn và tắt máy tính nếu pin yếu. Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Sleep, bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn nút nguồn của máy tính, nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím, nhấp vào nút chuột hoặc mở nắp máy tính xách tay.

Bạn có thể tạo chế độ Sleep cho máy tính bằng cách:

 1. Click vào biểu tượng Start trên taskbar (1), chọn biểu tượng Power (2), và sau đó chọn Sleep (3).
 2. Khi máy tính không hoạt động và bạn không sử dụng trong một thời gian, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Sleep. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian chuyển sang chế độ Sleep bằng cách:
  • Nhập và tìm kiếm Power, sleep and battery settings trong thanh tìm kiếm của Windows (1), sau đó nhấp vào Open (2).
  • Mở rộng trường Màn hình và chế độ ngủ (3). Bạn có thể thiết lập thời gian chuyển sang chế độ Sleep trong cài đặt Bật nguồn pin hoặc Khi cắm vào (4).

Hibernate

Hibernate sử dụng ít năng lượng hơn Sleep và khi bạn khởi động lại máy tính, bạn sẽ quay lại nơi bạn đã dừng (mặc dù không nhanh bằng Sleep). Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Hibernate, bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn nút nguồn của máy tính.

Tùy chọn Hibernate có thể không có sẵn làm mặc định cho một số model máy, vì vậy bạn có thể tham khảo phương pháp sau để bật tùy chọn này:

 1. Nhập và tìm kiếm Power & sleep settings trong thanh tìm kiếm của Windows (1), sau đó nhấp Open (2).
 2. Chọn Additional power settings (3).
 3. Chọn Choose what the power button does (4).
 4. Bấm Change settings that are currently unavailable (5) và đánh dấu Hibernate trong thiết lập Shutdown (6), sau đó chọn Save changes (7).
 5. Bây giờ bạn có thể hibernate máy tính bằng cách:
  • Click vào biểu tượng Start trên taskbar (1), chọn biểu tượng Power (2), và sau đó chọn Hibernate (3).

Windows 10

Shut down

Dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất sau khi máy tính tắt. Hãy đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đã được lưu trước khi tắt máy tính. Bạn có thể tắt máy tính theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng Start ở góc trái thanh tác vụ (1), chọn biểu tượng Power (2), và chọn Shut down (3).

Sleep

Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Ngủ, nó sẽ sử dụng rất ít năng lượng và khởi động nhanh hơn. Bạn không cần phải lo lắng về việc mất công việc vì hết pin, vì Windows sẽ tự động lưu tất cả công việc của bạn và tắt máy tính nếu pin yếu. Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Ngủ, bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn nút nguồn của máy tính, nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím, nhấp vào nút chuột hoặc mở nắp máy tính xách tay.

Bạn có thể tạo chế độ Ngủ cho máy tính bằng cách:

 1. Nhấp biểu tượng Start ở góc bên trái của thanh tác vụ (1), chọn biểu tượng Power (2), và sau đó chọn Sleep (3).
 2. Khi máy tính không hoạt động và bạn không sử dụng trong một thời gian, nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Ngủ. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian chuyển sang chế độ Ngủ bằng cách:
  • Nhập và tìm kiếm Power & sleep settings trong mục tìm kiếm Windows (1), sau đó nhấp Open (2).
  • Mở rộng trường Màn hình và chế độ ngủ (3). Bạn có thể thiết lập thời gian chuyển sang chế độ Ngủ trong cài đặt Bật nguồn pin hoặc Khi cắm vào (4).

Hibernate

Hibernate sử dụng ít năng lượng hơn Sleep và khi bạn khởi động lại máy tính, bạn sẽ quay lại nơi bạn đã dừng (mặc dù không nhanh bằng Sleep). Sau khi máy tính chuyển sang chế độ Ngủ, bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách nhấn nút nguồn của máy tính.

Tùy chọn Hibernate có thể không có sẵn làm mặc định cho một số kiểu máy, vì vậy bạn có thể tham khảo phương pháp sau để bật tùy chọn này:

 1. Nhập và tìm kiếm Power & sleep settings trong mục tìm kiếm Windows (1), sau đó nhấp Open (2).
 2. Chọn Additional power settings (3).
 3. Chọn Choose what the power button does (4).
 4. Nhấp Change settings that are currently unavailable (5) và đánh dấu Hibernate trong mục Shutdown (6), sau đó chọn Save changes (7).

Bây giờ bạn có thể hibernate máy tính bằng cách:

 • Nhấp vào biểu tượng Start (1) ở góc bên trái của thanh tác vụ, chọn biểu tượng Power (2), và sau đó chọn Hibernate (3).

Đừng quên lưu công việc của bạn trước khi tắt máy tính để tránh mất dữ liệu quan trọng.