Đọc hiểu “Xin đổi kiếp này” của học sinh Nguyễn Bích Ngân

Giới thiệu

Trong bài thơ “Xin đổi kiếp này” của học sinh Nguyễn Bích Ngân, chúng ta được chứng kiến những suy nghĩ sâu sắc về tình hình môi trường và vai trò của con người trong việc bảo vệ nó. Bài thơ gợi lên nỗi đau và tuyệt vọng của một người tìm cách đổi đi kiếp này để tránh khỏi sự tàn phá và hủy hoại môi trường.

Nội dung

Đổi thành cây, ruộng đồng, không khí

Trong bài thơ, nhà thơ mô tả mong muốn đổi thành cây, ruộng đồng, và không khí. Đây là những hình ảnh tượng trưng cho sự trong lành và sự sống. Nhưng để đạt được điều này, người viết nêu ra những thử thách và khổ đau cần chịu đựng, như chịu đựng nhát rìu rạch sâu da thịt, cháy khét trong biển lửa, sống trong tình trạng khô khát và ngập mặn. Những lời tự vấn lương tâm này cho thấy những tác hại kinh hoàng mà con người gây ra cho môi trường.

Trách nhiệm của con người

Thông qua những câu hỏi trong bài thơ, nhà thơ gợi cho chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm của con người đối với môi trường. Người viết tự hỏi mình rằng, trong khi mình vẫn còn sống và làm người, mình đã làm gì cho môi trường? Đã nhận được bao nhiêu từ nó, và đã trả lại như thế nào? Những câu hỏi này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ và duy trì môi trường sống.

Nhận định

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” chứa đựng những thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của con người đối với môi trường. Chúng ta cần nhìn nhận những tác động có hại mà chúng ta gây ra cho môi trường và suy nghĩ về những hành động cần thiết để cải tạo và bảo vệ môi trường sống. Đây là một thông điệp quan trọng mà chúng ta cần lắng nghe và hành động để bảo vệ môi trường cho tương lai của chúng ta và thế hệ tới.