Chào mừng bạn đến với trang web của Hỏa Thiên Quyết. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây:

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài liệu khác trên trang web này là tài sản của Hỏa Thiên Quyết hoặc các bên sở hữu được chỉ định. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Thông Tin Người Dùng: Khi sử dụng trang web này, bạn có thể cần cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và thông tin thanh toán. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và đồng ý không sử dụng thông tin giả mạo hoặc gian lận.

3. Nội Dung Người Dùng: Nếu bạn chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên trang web này, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đó. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm điều khoản sử dụng.

4. Bảo Mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ trên trang web này.

5. Thay Đổi và Hủy Bỏ: Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

7. Luật Pháp Áp Dụng: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và thực thi theo luật pháp hiện hành của quốc gia chúng tôi đặt trụ sở.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web này.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi.