Ý nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Tìm hiểu về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một trong những kinh quan trọng nhất trong đạo Phật. Kinh này được soạn dịch bởi đại sư Bạch Ẩn Thuần Bạch và Ngọc Bảo, và chứa đựng những ý nghĩa tuyệt vời mà chư Phật đã truyền đạt.

Tâm và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về sự tương tác giữa tâm và kinh. Tâm không chỉ là nơi kinh tồn tất cả mọi vấn đề trong thế giới này mà còn là nơi trú ngụ của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chính vì vậy, khi người ta đạt đến tâm giác ngộ, tất cả các pháp môn khác đều trở nên đồng nhất và không có chút sai biệt nào.

Ý nghĩa của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được coi là tinh yếu của Tam tạng kinh Phật. Dù có hơn năm ngàn quyển kinh Phật, tất cả ý nghĩa cao tối lại được thể hiện trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa với chỉ 5 chữ tựa đề. Các chữ này lại được thâu tóm trong hai chữ “Diệu Pháp” và hai chữ này lại thâu về một chữ “TÂM”. Từ đó, ta có thể thấy rằng ý nghĩa của kinh này chủ yếu là về tâm.

Tâm không thay đổi

Kinh Liên Hoa dạy chúng ta rằng tâm chúng ta là không thay đổi. Tâm là bản tánh chung của muôn pháp, giống như tánh vô hạn của Phật. Tâm của chúng ta không thăng cấp hay giảm sút, cũng như tâm của Phật không tăng thêm hay giảm bớt với chúng sinh. Tâm chúng ta và tâm của chư Phật là một, không có sự khác biệt.

Tri kiến Phật và tình hữu nghị

Kinh Liên Hoa được gọi là Tri kiến Phật vì nó giúp chúng ta nhìn thấy rằng tâm của chúng ta có khả năng giác ngộ cao siêu không khác gì tâm của chư Phật. Tri kiến Phật cũng tương đương với Vô Lượng Thọ Phật A Di Đà và Bản Lai Diện Mục của thiền môn. Dù có nhiều tên khác nhau, nhưng ý nghĩa chung là một.

Sen trong bùn và tâm chúng ta

Kinh Liên Hoa so sánh tâm chúng ta với hoa sen. Hoa sen mọc lên từ đất bùn nhưng không bị bùn làm bẩn. Khi hoa sen nở, hương sắc tỏa ra toàn vẹn thanh khiết. Trong hoa sen, có hoa và quả cùng tồn tại. Điều này tượng trưng cho nhân quả đồng thời trong tâm chúng ta. Khi cánh sen rụng hết, đài sen hiện ra đầy đặn, tượng trưng cho Tri kiến Phật hiển lộ khi vô minh bị xóa tan. Sen nằm trong bùn tượng trưng cho tâm chúng ta bị che lấp bởi ngũ dục. Khi giác ngộ, tâm chúng ta như hoa sen vươn lên toàn vẹn hương sắc.

Thọ trì kinh Liên Hoa

Để thọ trì kinh Liên Hoa, ta có thể tuỳ theo căn cơ của mình để lựa chọn cách thọ trì phù hợp. Người hạ căn có thể đọc tụng và tìm hiểu nghĩa lý, người trung căn có thể nương theo kinh và quan tâm tâm mình, người thượng căn có thể dùng pháp nhãn thấu suốt được kinh. Nhưng thọ trì đúng nghĩa nhất là buông kinh mà vẫn thấy kinh. Điều này chỉ đạt được khi dứt mọi suy luận, ngưng mọi tìm kiếm, và nhận ra chân liên hoa của mình luôn hiện tiền.

Tâm và chân liên hoa

Chân liên hoa không nằm ở nơi khác, mà chính là tâm của chúng ta. Bằng cách thực hành chân thiền với một đại nguyện và một tâm nhất quán, buông xả mọi khái niệm, ta có thể đạt được tri kiến Phật và chân liên hoa. Khi không còn niệm khởi, không còn thấy trước và sau, tâm trí được thanh tịnh, ta sẽ thấy chân liên hoa hiển hiện.

Tâm và khả năng giác ngộ

Khả năng giác ngộ luôn có sẵn trong tâm của mỗi người, không thay đổi dù ở bất kỳ thời đại nào. Tuy nhiên, tâm của chúng ta có thể bị che lấp bởi vô minh và không nhận ra khả năng giác ngộ của mình. Nếu chúng ta thấp kém và nghĩ rằng mình không thể giác ngộ, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được bản tánh chung của mình. Thực sự, không cần phải tìm kiếm xa, chỉ cần chiếu lại tự tâm, ta sẽ nhìn thấy đạo.

Tri kiến Phật và tự lực giác ngộ

Dù có những quan niệm rằng trong thời kỳ mạt pháp này, con người không thể tự lực giác ngộ mà cần sự trợ giúp từ chư Phật, thì thực tế khả năng giác ngộ luôn có sẵn trong tâm mỗi người. Khả năng giác ngộ không thay đổi theo thời gian và không bị ảnh hưởng bởi thế gian. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tâm của mình để nhìn thấy khả năng giác ngộ.

Từ tâm đến chân liên hoa

Để thọ trì kinh Liên Hoa, chúng ta có thể sử dụng Liên Hoa Định. Đây là cách thức thời gian tập trung vào niệm câu “Nam mô Diệu pháp liên hoa kinh” mà không ngừng nghỉ. Bằng cách hành trì như vậy với sự chí thành tha thiết, ta sẽ nhận thấy chân liên hoa và những ý nghĩa sâu xa của kinh. Nếu tiếp tục thọ trì bền bỉ, tâm sẽ đạt được trạng thái sáng tỏ, bất động, trong suốt như kim cương kiên cố. Đó là trạng thái của chân thiền định và chân liên hoa, của tri kiến Phật hiện tiền.

Related Posts