Ý nghĩa của Kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện

Kinh Địa Tạng có ý nghĩa quan trọng trong đạo Phật, đặc biệt là Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện. Trái với quan điểm thông thường rằng Địa Tạng là một vị Bồ tát có hình tướng rõ ràng và cõi địa ngục thật sự, chúng ta cần hiểu rằng ý nghĩa thực sự của Kinh Địa Tạng là giúp chúng ta nhận ra bản tính Như Lai trong tâm mình. Đó là bổn tâm, khi làm chủ được cõi U minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham, sân, si của chính mình.

Bổn tâm – tôn quý nhất

Theo Kinh Địa Tạng, “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Bổn tâm là tâm địa tôn quý nhất, đó là kho tâm chứa đựng trí tuệ Như Lai. Chỉ khi nhận ra và làm chủ bản tính Như Lai trong tâm mình, chúng ta mới có thể đập phá được địa ngục tham, sân, si và cứu giúp chúng sinh.

Bổn Tôn Địa Tạng – trong tâm mình

Địa ngục không chỉ là địa ngục thật vật mà chúng ta hiểu, mà chủ yếu là địa ngục tham, sân, si trong tâm. Chúng sinh khổ là do tham, sân, si đầy dẫy trong tâm, là nguồn gốc của phiền não. Để đập phá cửa địa ngục này, chúng ta cần phải trở thành Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình. Quan trọng nhất là nhận ra bản tính Như Lai trong tâm, từ đó giải trừ địa ngục tham, sân, si và cứu giúp chúng sinh muôn loài.

Trì tụng Kinh Địa Tạng – những lợi ích vượt trội

Khi chúng ta trì tụng Kinh Địa Tạng và kính thờ Địa Tạng Bồ tát, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích đáng kể. Theo Kinh Địa Tạng, “bất kỳ người nam hay người nữ nào nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ tát” sẽ hưởng những lợi ích sau:

 1. Sự hộ niệm và ủng hộ từ các hàng Trời, Rồng.
 2. Sự gia tăng của những quả lành.
 3. Cảm nhận được sự thượng đẳng của Thánh.
 4. Không bị lạc lối vào con đường sai lầm.
 5. Đầy đủ quần áo, thức ăn, vật báu.
 6. Không gặp bịnh tật.
 7. Tránh tai nạn liên quan đến lửa và nước.
 8. Không bị hại vì trộm cướp.
 9. Nhận được sự kính trọng từ người khác.
 10. Hàng Quỉ Thần hộ trì.
 11. Đời sau, nếu là phụ nữ sẽ chuyển thành nam.
 12. Đời sau, sẽ được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, đại thần.
 13. Sắc đẹp hình thể.
 14. Sanh về cõi trời nhiều hơn.
 15. Có thể làm vua hoặc chúa.
 16. Hiểu rõ hơn về những việc đã làm trong các đời trước.
 17. Cầu mong mọi việc thành ý.
 18. Cảm nhận được sự an vui trong tâm.
 19. Loại bỏ các tai họa bất ngờ.
 20. Loại bỏ nghiệp ác hoàn toàn.
 21. Không gặp trở ngại bất kỳ nơi nào.
 22. Yên bình và vui vẻ trong giấc ngủ.
 23. Những người thân tộc đã khuất nếu có tội được giải thoát khỏi khổ đau.
 24. Nếu có phước từ đời trước, sẽ được sinh vào một cõi vui sướng.
 25. Sự khen ngợi từ các bậc thánh.
 26. Trí sáng biết việc.
 27. Từ bi tốt bụng.
 28. Trở thành Phật.

Ngoài ra, nếu nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ tát, kính thờ hình tượng của Ngài hoặc nghe về bổn nguyện tu hành của Ngài, chúng ta cũng sẽ nhận được bảy lợi ích tiếp theo:

 1. Nhanh chóng đạt được sự giới thiện.
 2. Loại bỏ nghiệp ác hoàn toàn.
 3. Sự hỗ trợ từ Chư Phật.
 4. Không bị lạc lối vào con đường sai lầm.
 5. Sức mạnh tăng lên.
 6. Hiểu rõ việc làm trong đời trước.
 7. Trở thành Phật.

Kinh Địa Tạng có ý nghĩa lớn lao và đáng quý đối với những ai tu hành. Việc trì tụng Kinh Địa Tạng không chỉ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc về bản tính Như Lai và giải trừ địa ngục tham, sân, si, mà còn mang đến những lợi ích vượt trội trong cuộc sống. Chúng ta là đệ tử Phật, nên tận dụng ánh hào quang của Phật tâm trong chính mình để tu hành và tiến bước trên con đường giác ngộ.