Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh

Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh, một kinh Phạn dịch sang Hán, sau đó được Sa Môn Thích Viên Đức dịch thành tiếng Việt. Kinh này kể về công hiệu của Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử Bồ Tát Chú Tạng, một trong ba vị Pháp Sư của Ngài Tam Tạng Phật.

Theo câu chuyện, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp tại cõi Trời Tịnh, Ngài đã dạy rằng chú vương này có công dụng đặc biệt trong việc chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe. Đây là chú vương quan trọng nhất, được tất cả các Phật đều ca ngợi và khen ngợi. Bất kỳ ai thường xuyên tụng chú này sẽ nhận được sự bảo trợ và khuyến khích của tất cả các Thần chú khác.

Chú vương này không thể bị sai lệch, và chỉ có Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử là Bồ Tát được ủy quyền để trì chú. Chú này cũng có công hiệu đặc biệt, tùy thuộc vào tâm nguyện và sự chuyên tâm của người trì chú. Nó có thể giúp người ấy đạt thành tựu trong các công việc, loại bỏ mọi trở ngại, và mang lại sự mạnh mẽ và uy nghiệm.

Theo kinh, chú vương này là một trong những chú vương cao quý nhất, không ai dám vi phạm. Đối với những ai muốn có sự thăng tiến về tài chính, chú vương này sẽ làm cho họ trở nên hòa thuận và tạo điều kiện thuận lợi.

Dưới đây là một số ví dụ về công dụng của chú vương:

  • Nếu đau răng, ngâm rau trị đau răng.
  • Nếu đau mắt, dùng muối lâu năm nghiền nhỏ và nhỏ vào mắt.
  • Nếu bị đau tai, sử dụng phân động vật kết hợp với dầu Cư Đằng và muối lâu năm, nghiền nhỏ và nhỏ vào tai.
  • Nếu đau lỗ tai, sử dụng muối lâu năm nghiền nhỏ và nhỏ vào tai.
  • Nếu người phụ nữ sắp sanh sản gặp khó khăn, sử dụng cây A Tra Lưu Lệ hoặc cây Ngưu Tất để giúp sanh dễ dàng.
  • Nếu bị tên bắn, sử dụng tía tô hoặc bơ để giúp loại bỏ tên.

Chú vương này cũng có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, từ điều trị bệnh tật đến mang lại sự may mắn và hạnh phúc cho người trì tụng.

Điều quan trọng khi trì tụng chú vương này là phải luôn tâm chuyên nhày dạng người xấu, tránh xa những nơi bẩn thỉu và không tiếp xúc với rượu, thịt và ngũ tân. Nếu trì tụng mỗi ngày, người ta sẽ nhận được sự bảo hộ và sự thăng tiến.

Tóm lại, chú vương này có công hiệu đáng kể trong việc bảo vệ sức khỏe và chữa bệnh. Nếu áp dụng công thức và trì tụng chú này đúng cách, người ta có thể đạt được nhiều thành tựu và lợi ích trong cuộc sống.