Bài khấn đi chùa: Cầu duyên, bình an, tài lộc

Đi chùa là một truyền thống lâu đời của người Việt, từ xa xưa đến nay. Mọi người, cả gia đình đều đến chùa để tìm cảm giác yên bình, cầu xin sự bình an, duyên may và tài lộc. Dưới đây là bài khấn đi chùa ngắn gọn, đầy đủ các bàn cầu duyên, cầu bình an, tài lộc theo trật tự của nghi thức lễ Phật và các ban thờ quan trọng.

1. Cách khấn khi đi chùa

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng đi với gia đình đến chùa để khấn vái, nhưng không phải ai cũng biết cách khấn và thứ tự các bước trong nghi thức lễ phật. Dưới đây là thứ tự hành lễ khi đến chùa:

Bước 1: Khi bạn đến chùa, hãy sắm lễ và đặt lễ vật, thắp hương tại bàn thờ Đức Ông.

Bước 2: Sau khi đặt lễ ở bàn Đức Ông, lên hương án tại chính điện rồi thắp nhang và thỉnh 3 hồi chuông. Tiếp đó, bạn cầu khấn lễ chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát.

Bước 3: Sau khi đặt lễ tại chính điện, hãy đi thắp hương tại các bàn thờ khác trong ngôi chùa. Lưu ý, khi thắp hương, nên lễ 3 hoặc 5 lễ. Nếu chùa có đền thờ Mẫu và Tứ Phủ, bạn cũng nên đến đó đặt lễ, dâng hương và đọc bài văn khấn theo ý nguyện.

Bước 4: Bàn thờ nhà thờ Tổ (nhà thời Hậu).

Bước 5: Cuối lễ, khi đã tạ lễ, hãy đến phòng tiếp khách để hỏi thăm các vị sư Tăng trụ trì trong chùa.

2. Bài khấn đi chùa ngắn gọn – Lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Cùng toàn thể gia đình, chúng con thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa… dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng. Đệ tử lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, lầm lạc và mê tín.

Ngày nay, đến trước Phật đài, chúng con thành tâm sám hối, nguyện không làm điều dữ, thực hiện việc lành, trông mong ơn Phật, Quan âm Đại sỹ và các Thánh hiền Tăng. Mong cho chúng con và gia đình không bị phiền não, không bị bệnh tật, sống hằng ngày theo pháp Phật và nhận lãnh ơn Phật pháp.

Đặng cứu độ cho bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, gia đình và tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Con thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

3. Bài văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Cùng cả gia đình, chúng con thân đến cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ. (Nếu có lễ vật, cần khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”). Chúng con kính tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cõi trời cao.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự và các Thánh Chúng trong cảnh chùa này.

Chúng con, sống ở thế gian đầy lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, trong lòng tế độ và che chở cho chúng con. Mong ba tháng hè chín tháng đông, tránh khỏi bệnh tật, hưởng lộc tài may mắn và cầu cho mọi điều tốt lành, mọi nguyện vọng thành hiện thực.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ và độ trì.

4. Văn khấn đi chùa cầu bình an tại ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Chúng con thành tâm dâng lễ và sắp xếp sớ trạng (nếu có) lên cửa Mười phương thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp Thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Chúng con xin mọi vị từ bi và phù hộ độ trì, cầu cho con và gia đình được hưởng thụ niềm an lành, thịnh vượng, hạnh phúc, thịnh tài và an khang. Chúng con cầu cho mọi điều ước mong và nguyện vọng của chúng con đều được thành hiện thực.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

5. Văn khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Chúng con đã nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng:

“Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm
Hay chỉ thấy bức chân dung
Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy
Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Chúng con đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành. Nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện, chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa và độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều, cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con và gia đình được yên tâm qua nạn, nhận lãnh mọi điều tốt, thực hiện như ý và sống một tâm nguyện thành thục.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

6. Văn khấn đi chùa tại ban Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Chúng con đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa. Kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành. Nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như người mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ ánh ngọc Minh Châu giúp tiêu trừ tội cấu, mở mang trí tuệ và che chở từ mây tự. Kính cầu tâm đạo khai hoa, giảm nhẹ phiền não, sống thực hành thiện nguyện và nâng cao đạo hạnh. Cầu cho gia đình mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Cầu cho mọi tai ương tiêu tan, cho cuộc sống trên con đường đạo suôn sẻ.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Dưới đây là những bài khấn đi chùa ngắn gọn và đầy đủ, thể hiện lòng kính trọng đối với các vị thần linh và cầu mong sự tốt lành và may mắn nhất cho bản thân và gia đình. Hãy thực hiện việc khấn khi bạn đến chùa và gửi lời cầu nguyện chân thành đến những vị thần linh.

PasGo là nền tảng cung cấp dịch vụ ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN trong lĩnh vực ẩm thực ăn uống. Chúng tôi giúp khách hàng đặt chỗ trước khi tới các nhà hàng/quán ăn tại Hà Nội, TpHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nếu bạn và gia đình, bạn bè muốn cùng nhau đi ăn tất niên, liên hoan vào dịp cuối năm, hãy đặt bàn qua PasGo để nhận những ưu đãi tốt nhất lên đến 50%!

Mời bạn tham khảo các nhà hàng ngon, ưu đãi tốt phù hợp ăn liên hoan dịp Tết theo danh sách dưới đây:

Hãy theo dõi blog PasGo và fanpage PasGo để không bỏ lỡ những thông tin ẩm thực và ưu đãi hấp dẫn từ hàng nghìn nhà hàng đối tác của PasGo!

Tải ngay PasGo – Ứng dụng đặt bàn ăn online nhanh chóng, tiện lợi với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.

Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời.

Related Posts