Giới Bổn Pātimokkha của Tỳ Khưu Ni – Tỳ Khưu Indacanda

Giới Bổn Pātimokkha của Tỳ Khưu Ni

Trong Tạng Luật (Vinayapiṭaka), học thuyết về Tỳ Khưu Ni được đặt ở cuối phần Giới Bổn (Suttavibhaṅga) và gọi là Bhikkhunīvibhaṅga – Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu Ni. Tuy nhiên, để tránh sự trùng lặp, các học thuyết chung cho Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni không được đề cập vì đã được trình bày ở Bhikkhuvibhaṅga – Phân Tích Giới Bổn Tỳ Khưu. Khi nghiên cứu và dịch Tạng Luật sang tiếng Việt, chúng ta có thắc mắc về những học thuyết chung đó bao gồm những gì. Vấn đề này đã được giải đáp nhờ vào chú giải Tạng Luật Samantapāsādikā của ngài Buddhaghosa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa xác định được thứ tự các học thuyết của Tỳ Khưu Ni. Gần đây, chúng tôi đã tìm được một số tài liệu liên quan đến vấn đề này và sẽ sắp xếp thời gian để ghi lại đầy đủ Giới Bổn Pātimokkha của Tỳ Khưu Ni và trình bày bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để các bạn dễ học và tham khảo. Các tài liệu được trích dẫn bao gồm văn bản Bhikkhunipātimokkha gốc tiếng Pāli hoặc bản dịch tiếng Anh để các bạn kiểm chứng khi cần thiết.

Để hiểu rõ hơn về các học thuyết của Tỳ Khưu Ni, bạn có thể xem các phần Luật tương ứng trong Chánh Tạng (chi tiết được ghi trong ngoặc đơn ở cuối phần tiếng Việt của mỗi học thuyết). Đối với những người nghiên cứu ngôn ngữ, việc so sánh văn bản Pāli hai phần Giới Bổn Pātimokkha của Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni sẽ giúp hiểu rõ hơn về sự chuyển đổi ngữ pháp của một số từ và khẳng định một số cấu trúc ngữ pháp trong Giới Bổn của Tỳ Khưu.

Tài liệu này được thực hiện ngoài dự tính và thời gian đầu tư cho công việc này cũng rất hạn chế, không thể tránh khỏi nhiều sai sót. Mong quý độc giả thông cảm. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: [email protected]

Trong bài viết này, chúng tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến các vị đã ủng hộ công đức của chúng tôi, bao gồm Sư Cô Diệu Linh, Sư Cô Hạnh Bửu, Dr. Binh Anson, Chú Nguyễn Hữu Danh, Anh Phạm Trọng Độ, Bà Nguyễn Văn Chuân, Bà Ba Diệu Đài, Bà Diệu Giới, gia đình Cô Sáu Dép, Cô Tư Khánh Huy, Cô Lê Thị Huế, gia đình Trương Tuyết Anh, Phật tử Ngọc Ngân và nhiều người khác. Chúng tôi chúc quý vị luôn tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống và được biết trọn niềm an lạc trên con đường tu tập giải thoát.

Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc tu học và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của Chánh Pháp.

Colombo, ngày 17 tháng 02 năm 2005
Bhikkhu Indacanda (Trương đình Dũng)

TẢI SÁCH EBOOK BẢN TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY

Giới Bổn Pātimokkha của Tỳ Khưu Ni – Tỳ Khưu Indacanda