Chọn năm sinh con cho chồng Giáp Tý và vợ Canh Ngọ: Mang lại may mắn và thành công cho gia đình!

Lựa chọn năm sinh con có thể là một quyết định quan trọng để tăng cường hạnh phúc gia đình và mang lại may mắn cho cha mẹ. Nếu lựa chọn đúng năm sinh con, không chỉ cơ hội thăng chức của cha mẹ tăng lên mà cả quá trình nuôi dạy con cũng được thuận lợi hơn. Dưới đây là một vài tiêu chí để đánh giá sự xung hợp tuổi con với bố mẹ.

Ngũ hành sinh khắc

Yếu tố này quan trọng hàng đầu khi lựa chọn năm sinh con. Tuần tự con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Vì vậy, chúng ta nên tránh những năm Đại Hung. Tốt nhất là ngũ hành cha mẹ tương sinh với con và không có xung khắc (1 điểm).

Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can, có các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Tốt nhất là thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con và không có xung hợp (0,5 điểm).

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm tương ứng với các con Giáp. Có nhiều loại xung hợp như Tương hình, Lục xung, Lục hại, Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Tốt nhất là địa chi của cha mẹ tương hợp (2 điểm) với con và không có xung hợp (1 điểm).

Nam và nữ sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý, tức tuổi con Chuột. Con Chuột nóc nhà được biết đến với mệnh Kim – Hải Trung Kim, có ý nghĩa là vàng trong biển. Trong khi đó, nam và nữ sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, tức tuổi con Ngựa. Con Ngựa trong nhà được biết đến với mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ, có ý nghĩa là đất ven đường.

1. Chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2021 có tốt không?

Năm 2021 có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5.5/10 điểm). Vì vậy, tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 có thể sinh con trong năm 2021.

2. Chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2022 có tốt không?

Năm 2022 có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố/mẹ và con khá tốt (7/10 điểm). Vì vậy, tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 hợp tuổi sinh con trong năm 2022.

3. Chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2023 có tốt không?

Năm 2023 là năm tuổi con Mèo. Các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố/mẹ và con không được đề cập. Vì vậy, cần phân tích thêm để đưa ra kết luận có nên sinh con trong năm này hay không.

4. Chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2024 có tốt không?

Năm 2024 có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố/mẹ và con ở mức trung bình (5/10 điểm). Vì vậy, tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 có thể sinh con trong năm 2024.

5. Chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2025 có tốt không?

Năm 2025 là năm tuổi con Rắn. Các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố/mẹ và con không được đề cập. Vì vậy, cần phân tích thêm để đưa ra kết luận có nên sinh con trong năm này hay không.

6. Chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2026 có tốt không?

Năm 2026 là năm tuổi con Ngựa. Các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố/mẹ và con không được đề cập. Vì vậy, cần phân tích thêm để đưa ra kết luận có nên sinh con trong năm này hay không.

7. Chồng Giáp Tý 1984 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm 2027 có tốt không?

Năm 2027 là năm tuổi con Dê. Các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố/mẹ và con không được đề cập. Vì vậy, cần phân tích thêm để đưa ra kết luận có nên sinh con trong năm này hay không.

Lựa chọn năm sinh con là một quyết định quan trọng và phức tạp. Các tiêu chí về ngũ hành, thiên can và địa chi đề cập trong bài viết có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sự xung hợp tuổi con với bố mẹ. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng đây chỉ là những quy tắc tổng quát và không phải là những quy luật tuyệt đối. Mỗi gia đình có điều kiện và hoàn cảnh riêng, vì vậy hãy sử dụng thông tin này một cách cân nhắc và kết hợp với sự lựa chọn của chính bạn.

Related Posts