Kinh tụng 7 – Quán tưởng tứ vật dụng

Kinh tụng Pali là một phần quan trọng trong việc học tập và tu hành đạo Phật. Trong kinh tụng Pali, có một phần được gọi là “7-Quán tưởng tứ vật dụng”, nơi chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tôn kính đối với tứ vật dụng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa và lợi ích của việc quán tưởng tứ vật dụng này.

Quán tưởng yếu tố của tứ vật dụng

Trong kinh tụng, chúng ta thường nói về yếu tố của tứ vật dụng, bao gồm:

  • Y phục: Đây chỉ là một trong bốn tứ vật dụng, nhưng y phục đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và che chở cơ thể của chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng người dùng y phục cũng là duyên đại, tức là không được gắn bó quá nhiều với tánh không và phi chúng sanh.

  • Vật thực: Vật thực cũng là một trong tứ vật dụng quan trọng. Chúng ta cần thấu hiểu rằng vật thực chỉ là tứ đại sở sanh, không phải để vui đùa hay ham mê vô độ. Chúng ta chỉ cần dùng vật thực để bảo trì sức khoẻ và tránh sự tổn thương.

  • Chỗ ở: Chỗ ở cũng là một yếu tố cần quán tưởng. Chỗ ở chỉ là tứ đại sở sanh, không phải để làm đẹp hay chiếm những thứ không cần thiết. Chúng ta chỉ cần dùng chỗ ở để bảo trì sức khoẻ và để tránh nguy hiểm trong cuộc sống.

  • Dược phẩm: Dược phẩm cũng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần dùng dược phẩm để ngăn ngừa và điều trị các bệnh tật đã phát sinh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thấu hiểu rằng việc dùng dược phẩm chỉ để trợ duyên phạm hạnh và không nên lạm dụng.

Ý nghĩa và lợi ích

Quán tưởng tứ vật dụng có ý nghĩa và lợi ích lớn trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta quán tưởng mỗi ngày, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tôn kính đối với những điều bình dị này. Đồng thời, việc quán tưởng cũng giúp chúng ta nhìn nhận và trân trọng những gì chúng ta đã có, từ đó tạo ra sự hài lòng và sự an lành trong lòng chúng ta.

Việc quán tưởng tứ vật dụng cũng giúp chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đều là tứ đại sở sanh, không kéo dài và không bền vững. Chúng ta chỉ làm chủ tạm thời một thời gian và không thể đích thực sở hữu chúng. Do đó, chúng ta cần thấu hiểu rằng chúng ta không nên quá gắn bó và lạm dụng những thứ này.

Ngoài ra, việc quán tưởng cũng giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng về những điều cần thiết trong cuộc sống và những điều không cần thiết. Chúng ta sẽ tránh việc lạm dụng và lãng phí những thứ không cần thiết, từ đó giúp tiết kiệm, bảo vệ môi trường và chia sẻ với những người khác.

Kết luận

Quán tưởng tứ vật dụng là một phần quan trọng của kinh tụng Pali. Việc quán tưởng này giúp chúng ta hiểu rõ về tính tạ temporary chất của những thứ trong cuộc sống và tạo ra lòng biết ơn và tôn kính. Hãy thường xuyên quán tưởng tứ vật dụng để thấy sự hài lòng và an lành trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!