Từ Bi Tam Muội Thủy Sám: Đón Nhận Điểm Gặp Gỡ Tâm Hồn Mới

Để thoát khỏi oan trái duyên, chúng ta cần giải thoát mọi duyên. Kinh Từ Bi Thủy Sám, do thầy Chơn Thức tụng, đẩy mạnh một khám phá sâu sắc: “Con người là trung tâm điểm. Hoạt động của con người chi phối hết thảy.” Để xây dựng một xã hội mới, chúng ta cần thực hiện sự đổi mới từ bên trong. Đây cũng là điều căn bản mà Đạo Phật nêu bật, vì Đạo Phật chú trọng đến con người, cái căn bản của chúng ta. Vậy làm thế nào để thực hiện sự tự đổi mới này?

Sám Hối: Đường Đến Hòa Nhân

Sám hối nghĩa là tự giác đổi mới để đạt đến địa vị “hoàn nhân,” một nhân cách hoàn toàn viên mãn và mới mẻ. Nếu con người là trung tâm điểm, thì con người phải thay đổi cả bản thân và xây dựng một xã hội và gia đình mới. Nếu con người bị bỏ rơi, mọi thứ mà con người tiếp xúc đều nguy hiểm. Kết quả là, nếu con người không thực hiện sự đổi mới, dẫu cho gia đình và xã hội của con người được gọi là hạnh phúc, cũng chỉ là đau khổ trá hình.

Sám hối là phương pháp cần thiết giúp những người muốn thực sự tự đổi mới và xây dựng một xã hội an lạc. Nhưng làm thế nào để thực hiện Sám Hối? Đó là sự kết hợp giữa sự tự giác bên trong và sự quy hướng bên ngoài.

Sự Tự Giác Bên Trong

Sự tự giác bên trong dựa trên 4 điều sau:

  1. Tâm quí: Nhận thức về nhân cách thấp kém và tự sỉ nhục.
  2. Yếm ly: Nhận thức về tính mạng là điều đáng hy sinh vì nhân loại.
  3. Bồ đề tâm: Quyết tâm cứu người và vật chất xung quanh.
  4. Quán thân Phật: Hướng đến trạng thái “hoàn nhân” mà chúng ta phải thực hiện.

Sự Quy Hướng Bên Ngoài

Sự quy hướng bên ngoài không thể thiếu Tam Bảo:

  1. Phật Đà: Đấng giác ngộ sự thật.
  2. Đạt Ma: Sự thật tồn tại trong vạn vật.
  3. Tăng Già: Người thực hiện sự thật trong hành động.

Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải tìm nguyên nhân của tội lỗi trong chính tâm mình và diệt trừ nó bằng chính tâm mình. Vì vậy, trong quá trình Sám hối, chúng ta cần có tâm thức giành chiến thắng trước mọi tâm thù bên trong và cầu nguyện các vị Đại Giác bên ngoài. Cầu nguyện các Đại Giác là cầu xác nhận từ những người hoàn nhân để giúp chúng ta kiên trì hoàn thành mục tiêu đổi mới. Còn việc cầu đảo chỉ là mất thời gian.

Sám Hối: Chìa Khóa Cho Xã Hội An Lạc

Qua những điều trình bày trên, chúng ta đã nhận thấy rằng Sám hối là phương pháp cần thiết cho mọi người, trong mọi trường hợp. Một xã hội an lạc có thể được hiện thực dễ dàng nếu tất cả mọi người đều tự giác trong mỗi hành động, kiểm tra tính hợp lý của nó. Trong ba tư tưởng Thánh giáo, bộ Thủy Sám trở nên phổ biến nhất, vì nó thể hiện sự quan hệ đó.

Nhận thấy giá trị của quan hệ này, trong năm 2512, trong thời gian tu hành, thầy Giảng sư Thích Huyền Dung đã phiên dịch bộ Thủy Sám này sang ngôn ngữ quốc ngữ. Sau khi hoàn thành, hai pháp hữu Trí Đức và Trí Nghiễm đã duyệt. Đây thực sự là một công đức vĩ đại. Tôi viết mấy dòng này để giới thiệu về tính cách quan trọng của phương pháp Sám Hối và bộ Thủy Sám này.

Ngày kỷ niệm xuất gia của Bổn Sư năm 2513

THÍCH TRÍ QUANG