Đồng nghĩa – Trái nghĩa từ ích kỷ là gì?

Nhiều người thắc mắc Đồng nghĩa – Trái nghĩa từ ích kỷ là gì? Bài viết hôm nay chúng ta sẽ giải đáp điều này.

Đồng nghĩa – Trái nghĩa từ ích kỷ là gì?

Đồng nghĩa là gì?

Trong tiếng Việt, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Có những từ chỉ có nghĩa kết cấu nhưng không có nghĩa sở chỉ và sở biểu như bù và nhìn trong bù nhìn thì không có hiện tượng đồng nghĩa. Cũng như những từ có nghĩa kết cấu và nghĩa sở biểu và thuộc loại trợ nghĩa như lẽo trong lạnh lẽo hay đai trong đất đai thì cũng không có hiện tượng đồng nghĩa.

Trái nghĩa là gì?

Từ trái nghĩa là những từ, cặp từ có nghĩa trái ngược nhau, nhưng có liên hệ tương liên nào đó. Loại từ này có thể chung một tính chất, hành động, suy nghĩ nhưng ý nghĩa lại ngược nhau. Hoặc giữa 2 từ không có mối quan hệ từ, ngữ nghĩa gì, nó thường được sử dụng để nhấn mạnh, so sánh, gây chú ý…

Đồng nghĩa – Trái nghĩa từ ích kỷ là gì?

Đồng nghĩa với ích kỷ:

  • Xấu tính, Xấu xa, Nghĩ cho bản thân mình….

Trái nghĩa với ích kỷ:

  • Tốt bụng, Hiền hậu, Hiền lành, Nhân hậu….

Đặt câu với từ ích kỷ:

  • Cậu ấy thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà bỏ mặc người khác, đúng là hoạn nạn mới biết bạn hiền.

Qua bài viết Đồng nghĩa – Trái nghĩa từ ích kỷ là gì? của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Related Posts