Tỉnh Thức và Cầu Nguyện – 13/4/2022

Image

Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta rằng, hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để tránh rơi vào cám dỗ. Tâm thần của chúng ta có thể không mỏng manh, nhưng thân xác thì luôn yếu đuối.

Sự Chiến Đấu Của Chúa Giê-xu

Chúng ta hãy nhìn lại cuộc chiến đấu của Chúa Giê-xu tại vườn Ghết-sê-ma-nê trong đêm Ngài bị bắt và bị xét xử. Sau bữa tối cuối cùng với môn đồ (Ma-thi-ơ 26:17-29), Chúa Giê-xu cùng họ đến vườn Ghết-sê-ma-nê. Ở đây, Ngài đã cầu nguyện ba lần với Đức Chúa Cha, “Cha ơi! Nếu có thể, xin cho chén này lìa khỏi Con! Nhưng xin không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (câu 39). Lời cầu nguyện này của Chúa có ý nghĩa là “nếu có cách nào khác để cứu con người mà Con không phải chịu đau đớn, xin Cha cho biết, nhưng nếu không có cách nào khác ngoài chừng đau đớn của Thập Tự, xin dẫn dắt Con đi”.

Mặc dù phải đối mặt với sự khủng khiếp của Thập Tự, Chúa Giê-xu vẫn vâng lời ý muốn của Cha. Chúa Giê-xu đã chiến đấu trong cầu nguyện, và Ngài muốn chúng ta cũng làm như vậy. Chúa đã kêu gọi chúng ta, “hãy ở đây và tỉnh thức cùng Ta” (câu 38), “hãy tỉnh thức với Ta trong một giờ” (câu 40), “bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi sao?” (câu 45). Chúa Giê-xu muốn chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện cho chính chúng ta, vì nếu không, chúng ta sẽ sa vào cám dỗ.

Tâm Thức và Cầu Nguyện

Trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, chúng ta thường mong muốn biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào, hoặc lý do tại sao chúng ta phải chịu khổ. Chúa Giê-xu đã biết trước những gì sẽ xảy ra với Ngài và cũng hiểu lý do sau đó. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu của Ngài vẫn khó khăn, gay go hơn bất kỳ cuộc chiến đấu nào chúng ta từng phải đối mặt. Chúng ta có sẵn lòng để “theo ý muốn Cha” không? Để làm được điều đó, chúng ta cần tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời và luôn tỉnh thức cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta lơ là, cám dỗ sẽ tấn công chúng ta, và chúng ta không thể đối mặt nó một mình. Cầu nguyện là điều quan trọng, vì nhờ vào sức mạnh của Chúa, chúng ta có thể đối phó và đánh bại quyền lực của Satan. Chúa Giê-xu cũng thấu hiểu những sự yếu đuối của chúng ta, “tâm thần thì muốn lắm, nhưng thân xác thì yếu đuối” (câu 41), và Ngài cầu nguyện thay cho những yếu đuối và không hoàn hảo của chúng ta. “Bởi vậy Ngài có thể cứu toàn vẹn những ai đến gần Chúa nhờ Ngài, vì Ngài hằng sống để cầu nguyện cho họ” (Hê-bơ-rơ 7:25).

Vậy bạn có luôn tỉnh thức và cầu nguyện không?

Lạy Chúa yêu thương, tuy con không thể thấu hiểu hết sự đau khổ của Thập Tự, nhưng con biết ơn Chúa vì đã chịu đau đớn đó vì cho con. Xin hãy giúp con luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để chúng con có thể đắc thắng mỗi ngày trong năng quyền Thiên Thượng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 18:1-19:20

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn