Chú Đại Bi: Khám phá nguồn gốc, lợi ích và cách trì tụng

Một trong những bài thần chú thần linh và có ý nghĩa trong Phật giáo là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi thuộc Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni của Phật Quan Thế Âm với 84 câu và 415 chữ. Chú Đại Bi được chia thành hai phần là phần hiển và phần mật. Phần hiển là phần kinh phô ra ý nghĩa, chân lý trong kinh để hành giả tụng niệm, và phần mật là phần câu chú trong Chú Đại Bi.

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Chú Đại Bi bắt nguồn từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Đức Phật Thích Ca đã truyền cho Quan Thế Âm Bồ Tát Chú Đại Bi và nguyện cầu cho tất cả chúng sinh được hưởng an vui, lìa xa chướng nạn, tiêu trừ bệnh tật và diệt tất cả ác tội nặng. Sau khi Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết chú, mọi nơi trời mưa hoa, mười phương chư Phật đều vui mừng và chúng hội khắp nơi đều được quả chứng.

Nội dung Chú Đại Bi 84 biến

Chú Đại Bi bao gồm 84 câu và thông thường được phiên âm tiếng Việt như sau:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (tụng 3 lần).
Thiên-thủ-thiên-nhãn, vô-ngại-Đại-bi-tâm-đà-la-ni.
Nam-mô-hắc-ra-đát-na-đa-ra-dạ-da
Nam mô a rị da
Bà lô kiết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát toả
Nam-mô-tất-kiết-lật-đỏa-y-mông-a-rị-da
Bà-lô-kiết-đế-thất-Phật-ra-lăng-đà-bà
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa
Na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
Án a bà lô hê
Lô ca đế
Ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà
ma ra ma ra
Ma hê ma hê rị đà dựng
Câu lô câu lô yết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà ra
Địa rị ni
Thất Phật ra da
Giá ra giá ra
Mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y có di có
Thất na thất na
A ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Thế thôi, thế thôi
Tất rị tất rị
Tô rô tô rô
Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ
Na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na
Ta bà ha
Tất đà dạ
Ta bà ha
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha
Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì
Ta bà ha
ma ra na ra
Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê da
Ta bà ha
Ta bà ma ha a tất đà dạ
Ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta bà ha
Ba đà ma yết tất đà dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ
Ta bà ha
Ma bà rị thắng yết ra dạ
Ta bà ha
Nam-mô-hắc-ra-đát-na-đa-ra-dạ-da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha
Án Tất điện đô
Mạn đà ra
Bạt đà dạ
Ta bà ha

Các loại Chú Đại Bi

Chú Đại Bi có hai loại khác nhau là bản dài và bản ngắn. Bản dài bao gồm một số bản dịch như Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni, Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, và Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú. Bản ngắn bao gồm một số bản dịch như Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, và Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Ý nghĩa và lợi ích của Chú Đại Bi

Việc trì tụng Chú Đại Bi có thể không cần hiểu hết ý nghĩa của nó bởi khi ta chú tâm vào thì thần chú tự biểu lộ ý nghĩa. Tuy nhiên, để hiểu thông đạt về chuyện tu hành và có thêm niềm tin, mọi người có thể tham khảo các ý nghĩa sau:

 • Trì tụng Chú Đại Bi có thể giải phóng chúng ta khỏi những tội nặng đã gây ra trong nhiều kiếp trước.
 • Chú Đại Bi giúp diệt trừ tội ác, bảo vệ chúng ta khỏi tai họa và hình phạt.
 • Trì tụng Chú Đại Bi giúp chúng ta trở nên nhân từ, từ bi và luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
 • Tụng Chú Đại Bi giúp chúng ta sớm giác ngộ và chuyển xấu thành tốt.
 • Chú Đại Bi giúp chúng ta thoát khỏi cảnh khổ đau và đạt được sự an lạc và hạnh phúc.
 • Trì tụng Chú Đại Bi giúp chúng ta tối giản hoá những phiền muộn và giữ tâm hồn thanh thản.

Các bước trì tụng Chú Đại Bi

Để trì tụng Chú Đại Bi một cách hiệu quả, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị tinh thần trước khi trì tụng: Hãy tắm rửa sạch sẽ trước khi trì tụng và chuẩn bị tâm hồn thoải mái.
 2. Địa điểm và bàn thờ: Chuẩn bị một không gian yên tĩnh và thoáng đãng để trì tụng, và trang trí bàn thờ một cách trang nghiêm.
 3. Cách ngồi và lạy: Ngồi ở tư thế thoải mái nhất và lạy bằng cách cúi gập đầu về phía trước.
 4. Cách trì tụng: Trì tụng Chú Đại Bi với tâm hồn chân thành và tập trung vào từng lời, từng chữ.
 5. Lưu ý khi trì tụng: Hình dung và tưởng tượng về nỗi khổ của người khác để đạt hiệu quả cao.

Đó là những điều cần lưu ý khi trì tụng Chú Đại Bi. Nắm vững những thông tin này, bạn có thể tụng Chú Đại Bi một cách hiệu quả và thu được lợi ích tinh thần từ việc này.