Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú: Giải Pháp Tuyệt Vời Đối Phó Với Tai Họa

Bạn có biết rằng mua trái cây 5 màu và phát tâm trì Chú Tiêu Tai Cát Tường này 108 lần mỗi ngày có thể giúp bạn vượt qua mọi tai nạn? Dù số của bạn có đen đến mức nào, chỉ cần thực hiện việc này trong 3 tháng hoặc thậm chí trọn đời, bạn sẽ chứng kiến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Hãy để tôi giải thích cho bạn cách trì chú này và những lợi ích mà nó mang lại.

Hiệu Quả Của Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Chú Tiêu Tai Cát Tường được coi là phép chú có khả năng giải quyết tất cả các tai họa do vận đem lại, cũng như biến những tác động xấu từ sao Mệnh thành những điều may mắn. Đó là lời giải cho những rắc rối trong đời sống và công việc của bạn.

Cách Trì Chú

Bắt đầu bằng việc chuẩn bị trái cây 5 màu và hương hoa nhang đèn. Trì chú này yêu cầu bạn thực hiện 108 biến chú trong thời gian 21 ngày, 3 tháng, 1 năm, hoặc thậm chí trọn đời. Bạn có thể thực hiện theo lịch trình của mình.

Đọc chú này vào các ngày 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 108 ngày, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ tai ương nào (và nếu có, chúng cũng không đáng kể).

Nghi Thức Trì Chú

3.1. Tịnh Pháp Giới và Tịnh Tam Nghiệp

Trước khi bắt đầu trì chú, hãy thực hiện Tịnh Pháp giới chân ngôn “Úm lam xóa ha” (đọc 3 lần). Tiếp theo là Tịnh tam nghiệp chân ngôn “Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám” (đọc 3 lần).

3.2. Nguyện Hương

Thực hiện hành động này với lòng thành kính, hãy gửi những lời nguyện từ trái tim lên đám mây hương, để âm điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp mười phương, cúng dường cho Tam Bảo. Hứa hẹn trọn đời tuân thủ đạo, áp dụng tự tánh làm lành, cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới trở thành một trong Phật Đạo.

(Nếu bạn đọc bài viết này trước bàn thờ, hãy đọc nghi lễ trước khi tiến hành trì chú. Nếu không, bạn có thể bỏ qua bước này.)

3.3. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Đọc chú sau đây 108 lần:

“Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ đa xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, xóa ha.”

3.4. Tán Phật

Đọc các câu sau 3 lần:

  1. Nguyện ngày an lành, đêm an lành
  2. Đêm ngày sáu thời thường an lành
  3. Tất cả các thời đều an lành
  4. Tất cả chúng sinh đều an lành
  5. Nguyện đức từ bi thường gia hộ
  6. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát

3.5. Hồi Hướng

Đọc các câu sau:

Nguyện đem công đức này
Tiêu Trừ nghiệp xưa nay
Tăng Trưởng các phước huệ
Viên thành căn thánh thiện
Bao nhiêu nghiệp tham dục
Bao nhiêu nghiệp sân si
Bao nhiêu nghiệp Thân Khẩu Ý
Đều diệt sạch không còn
Quyến thuộc đồng an lạc
Oan gia về Niết Bàn
Cùng pháp giới chúng sinh
Đồng trọn thành Phật Đạo.

Kết

Tôi hy vọng rằng mọi người đều tìm thấy lợi ích và trọn đời trở thành Phật Đạo khi đọc bài viết này. Chẳng hạn, bạn có thể tránh được tai họa và loại bỏ nghiệp lâu năm. Hãy cầu nguyện để gia đình và bạn bè của bạn cũng cùng hưởng mọi phước lành giống như bạn.

Chúc bạn thành công và trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp!