Tự điển – Tam thiên đại thiên thế giới

Tam thiên đại thiên thế giới – một khái niệm đầy thú vị và phức tạp của người Ấn Độ đời xưa. Nó mang ý nghĩa là một vũ trụ quan tuyệt đẹp, mà tâm điểm của nó là núi Tu di, được bao quanh bởi bốn đại châu và đáy mặt đất với chín dãy núi và tám lớp biển. Đây được gọi là một “tiểu thế giới”, một không gian từ trời cao của cõi Sắc cho đến lớp phong luân ở dưới cùng của hành tinh.

Trong Tam thiên đại thiên thế giới, chúng ta có thể tìm thấy mặt trời, mặt trăng, núi Tu di, bốn Thiên vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đâu suất, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm thế… Đây như là một tiểu thế giới nhỏ, mà con số 1000 là đơn vị, hình thành nên một “tiểu thiên thế giới”. Nghĩa là, một nghìn “tiểu thiên thế giới” sẽ tạo thành một “trung thiên thế giới”, và một nghìn “trung thiên thế giới” sẽ hợp thành một “đại thiên thế giới”. Từ đó, chúng ta được gọi là Tam thiên đại thiên thế giới.

Tuy nhiên, theo định nghĩa chính xác, Tam thiên thế giới thực tế bao gồm 10 “ức tiểu thế giới”, còn Tam thiên đại thiên thế giới bao gồm hàng trăm “ức thế giới”, khác xa với những khái niệm mơ hồ như vũ trụ vô hạn, toàn bộ vũ trụ…

Trong triết lý Phật giáo, Tam thiên đại thiên thế giới là lãnh vực mà một đức Phật đã giảng dạy và hoá giải. Vì vậy, nó còn được gọi là Nhất Phật quốc.

Đây là ý nghĩa của từ “tam thiên đại thiên thế giới” trong Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Đừng quên theo dõi để cập nhật thêm về các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống này.

Tam thiên đại thiên thế giới

Related Posts