Hörbuch: Đường Xưa Mây Trắng

Cuốn sách này sẽ mang bạn đi qua một hành trình tuyệt vời với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Từ khi Ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa cho đến khi Ngài bắt đầu tìm kiếm con đường giải thoát cho chúng sinh khỏi khổ đau. Bạn sẽ có cơ hội khám phá hành trình từ những ngày đầu khi Ngài học hành đạo pháp cho đến khi Ngài giác ngộ và bắt đầu truyền bá Đạo pháp, gặp gỡ môn sinh và phát triển giáo đoàn.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rõ những khó khăn, gian nan và những âm mưu đen tối mà Ngài và giáo đoàn của Ngài đã phải đối mặt. Cuốn sách cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về các giáo lý của Phật giáo như Tứ diệu đế và Bát chánh đạo, cũng như con đường giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau. Đọc sách này để hiểu được tầm quan trọng và sự vĩ đại của Đức Phật!

LƯU Ý KHI ĐỌC: Đây là một cuốn sách dễ đọc và dễ hiểu, không quá cao siêu hay khô khan như bạn nghĩ!

“Tôi tìm được cuốn Đường xưa mây trắng từ hai năm nay, cuốn sách đã thay đổi đời tôi và nay đến lượt tôi phải chia sẻ hạnh phúc ấy với thế giới.” – Tỉ phú Ấn Độ Bhupendra Kuman Modi

Ấn Độ Bhupendra Kuman Modi đã tài trợ 120 triệu USD để các nhà sản xuất dựa theo nội dung của cuốn sách Đường xưa mây trắng để làm thành phim.

Trong một bài viết nhớ về lúc sáng tác Đường xưa mây trắng, Thầy Nhất Hạnh nói: “Tôi đã viết những chương của Đường xưa mây trắng với rất nhiều hạnh phúc. Mỗi ngày viết mấy giờ cũng như được ngồi uống trà với đức Thế Tôn. Và tôi biết trước người đọc sẽ rất có hạnh phúc vì khi viết, mình cũng đang có rất nhiều hạnh phúc.”

Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhìn nhận Đức Phật một cách gần gũi và thân thiết hơn. Phật không phải là một vị thần thánh, mà là một con người bình thường đã trải qua một cuộc sống vĩ đại, từ đó trở nên vĩ đại.

Hãy đọc Đường xưa mây trắng và nhớ lại lời Phật nói rằng ai cũng có thể trở thành Phật. Đọc sách này và nhận ra rằng, nếu bạn không thấy Phật như một con người bình thường, sẽ khó để đến gần Phật. Đến gần Phật có nghĩa là đến với một thế giới bình an, nhân ái, vị tha và chia sẻ.

Image