Lục Thập Hoa Giáp – Nguyễn Huy Cố

Mô tả

Lục Thập Hoa Giáp là một hệ thống lịch được tạo ra bằng cách kết hợp 6 chu kỳ hàng can và 5 chu kỳ hàng chi thành 60 chu kỳ. Đây là cách tính năm, tháng, ngày và giờ trong hệ thống lịch Can Chi. Lục Thập Hoa Giáp gồm 6 chu kỳ hàng can, tức là có 6 giáp và mỗi giáp bao gồm 10 can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, và quí. Chính vì vậy, nó được gọi là Lục Thập Hoa Giáp.

Sự uy tín

Chúng ta sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn về E-E-A-T (chuyên môn, uy tín, đáng tin cậy, kinh nghiệm) và YMYL (Tiền của bạn hoặc Cuộc sống của bạn).

Lục Thập Hoa Giáp – Sự kết hợp hoàn hảo

Lục Thập Hoa Giáp là một hệ thống lịch độc đáo đã tồn tại hàng thiên niên kỷ trong nền văn minh nhân loại. Điều đặc biệt về loại lịch này so với các loại lịch khác là nó có một hệ thống lý thuyết vũ trụ quan trọng, được gọi là thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Thuyết Âm Dương Ngũ Hành đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, y lý và dự đoán tương lai. Mặc dù vẫn còn nhiều điều bí ẩn về nguyên tắc nạp âm Âm Dương Ngũ Hành, nhưng nó là một phần cơ bản trong hầu hết các phương pháp áp dụng của thuyết Âm Dương Ngũ Hành.

Lục Thập Hoa Giáp không chỉ đơn thuần là một hệ thống lịch mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa phong phú. Cuốn sách này được viết nhằm mục đích giải mã các nguyên tắc nạp âm Âm Dương Ngũ Hành trong Lục Thập Hoa Giáp, nếu được hiểu rõ, chúng ta có thể khám phá những bí ẩn sâu xa của văn hóa phương Đông đã tồn tại hàng thiên niên kỷ.

Lục Thập Hoa Giáp