Chú Đại Bi – Công năng và Ý nghĩa (Video hướng dẫn)

Dharani

Giới thiệu

Bạn đã từng nghe đến chú đại bi tiếng Phạn chưa? Chú đại bi là một loại ngữ âm Dharani, không có nghĩa nguyên thủy. Tuy nhiên, khi bạn trì chú đúng cách, nó có thể giúp bạn diệt trừ các phiền não, mang lại sự an lạc và thanh tịnh tâm hồn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công năng và ý nghĩa của chú đại bi tiếng Phạn.

Ngữ âm Dharani và tác động tâm lý

Từ ngữ và câu nói thông thường mà chúng ta sử dụng hàng ngày đều là một loại ngữ âm Dharani. Cách chúng ta sử dụng từ ngữ này có thể ảnh hưởng đến tâm hồn của chúng ta. Từ ngữ thô kệch, khó nghe làm cho tâm hồn chúng ta sân hận và chán ghét. Ngược lại, từ ngữ mềm dịu, êm tai lại làm cho chúng ta mê hoặc và si mê. Đức Phật từng dạy, những người tu hành nên tránh chìm đắm vào âm nhạc và ngôn luận thế gian, vì chúng đều có thể khiến tâm hồn loạn động.

Nhưng ngữ âm Dharani lại có tác động rất đặc biệt đến tâm lý con người và chúng sanh. Vậy chú đại bi tiếng Phạn có công dụng như thế nào?

Công năng của chú đại bi tiếng Phạn

Chú Đại Bi tiếng Phạn có khả năng giúp chúng ta tránh được sự mê loạn và si mê của tâm hồn. Khi chúng ta trì chú đúng âm, dòng ngữ âm này có thể diệt trừ vọng tưởng và đem lại lợi ích to lớn cho chúng ta. Dưới đây là phiên bản chú đại bi tiếng Phạn đã được phiên âm sang tiếng Việt:

Chú Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt):

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va. Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi. Đa si ni na, pa da ma na, soa ha. Sít đa da, soa ha. Ma ha sít đa da, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, soa ha.

Quang Đăng phiên âm

Kết luận

Chú đại bi tiếng Phạn là một ngữ âm Dharani đặc biệt, có công năng tác động đến tâm lý con người và chúng sanh. Khi trì chú đúng cách, chúng ta có thể tránh được sự mê loạn và si mê của tâm hồn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu thêm về ý nghĩa của chú đại bi và sẽ áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày.