Chùa Vạn Đức – Thủ Đức

Bổn phận của Phật tử tại gia là gì?

Phật tử tại gia là những người có bổn phận đặc biệt. Họ không chỉ có những bổn phận của một con người bình thường, mà còn có những bổn phận của một người Phật tử và một người tại gia. Bổn phận của họ bao gồm:

  • Bổn phận đối với tự thân.
  • Bổn phận đối với gia đình, quyến thuộc.
  • Bổn phận đối với người ngoài gia đình.

Bổn phận đối với tự thân

Bổn phận này bao gồm việc tu tâm dưỡng tánh. Phật tử tại gia không chỉ đáp ứng được những yêu cầu của một con người bình thường, mà còn cố gắng trau dồi đức hạnh, tu tâm dưỡng tánh để đạt được an lạc và hạnh phúc trong hiện tại, cũng như trên con đường giải thoát trong tương lai.

Để thực hiện bổn phận này, mỗi Phật tử cần tuân theo những phương pháp tu hành của Phật. Đây bao gồm giữ ngũ giới, tu thập thiện, sám trừ các phiền não, chuyên tâm niệm Phật và phát tâm từ bi tế độ. Chỉ khi làm như thế, chúng ta mới có thể vượt ra khỏi kiếp người và tiến bước trên con đường giải thoát.

Bổn phận đối với gia đình, quyến thuộc

Phật tử tại gia còn có những bổn phận đối với gia đình và quyến thuộc. Họ có bổn phận làm con, cha mẹ, vợ chồng, và quan tâm đến người thân trong gia đình. Mỗi vai trò này đều có những nhiệm vụ riêng để tạo ra sự hạnh phúc và hòa thuận trong gia đình.

Ví dụ, con phải làm hết lòng hiếu kính đối với cha mẹ, làm việc như thay thế cho cha mẹ khi họ già yếu, và đền ơn cho công lao nuôi dạy con. Chồng và vợ phải có tình yêu và sự hiểu biết lẫn nhau, giữ gìn tiết hạnh và tôn trọng lẫn nhau. Bên cạnh đó, còn có bổn phận đối với bà con thân thích và người giúp việc trong gia đình.

Bổn phận đối với người ngoài gia đình

Phật tử tại gia cũng có bổn phận đối với những người ngoài gia đình. Đây là những người có sự liên quan mật thiết với chúng ta như những thầy dạy dỗ và những vị Tăng già và thiện hữu tri thức. Chúng ta cần kính trọng và vâng lời dạy bảo của họ, nhờ sự chỉ dẫn và hướng dẫn để tiến bộ trên con đường tu hành.

Kết luận

Bổn phận của một Phật tử tại gia không phải là điều khó khăn, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng nghỉ. Thực hiện tròn bổn phận hàng ngày sẽ mang lại phần thưởng và đưa chúng ta dần dần đến con đường giải thoát.

Vì vậy, chúng ta không nên xem thường những bổn phận tầm thường của chúng ta, mà hãy luôn cố gắng làm tròn bổn phận đó. Sự cố gắng này sẽ mang lại hạnh phúc và tiến bộ trên con đường tu hành.