Phật giáo Việt Nam

Phật thuyết kinh A Di Đà

Như có câu chuyện sau: Một lúc đó, Phật ở Hạ Vệ Quốc, ở Tu Viện Cô Độc, cùng với những vị cao tăng thông thái, thiền định hàng ngũ chín mươi người. Trong số đó có những vị A-La-Hán lớn, tên Xá-lợi-phất, Maha Mục-kiền-liên, Maha Ca-diếp, Maha Ca-chiên-diên, Maha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Đó là danh sách những người đã làm đệ tử của Phật.

Tinh chư Bồ Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ Tát, Càn-đà-ha-đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, và những người khác trong số chư Bồ Tát đã có tri kiến với A-Di-Đà Phật và đã nguyện hóa thành chữ. Như lúc đó, Phật đã nói với Xá-lợi-phất: “Từ phương Tây xa ngàn dặm, có một vương quốc sống với hàng chục vạn người đang chịu khổ. Hãy giúp đỡ những người đó, kể từ khi giác ngộ. Đưa họ đến Cực Lạc. Xá-lợi-phất! Tại sao vương quốc đó được gọi là Cực Lạc? Vì trong quốc gia đó, mọi người đều khổ đau và chết, không có niềm vui và hạnh phúc.”

Và tiếp tục, Phật nói: “Xá-lợi-phất! Vương quốc Cực Lạc có bảy thứ làm nên quốc độ. Sự thống nhất của bảy loại hài cốt, bảy loại mạch, bảy loại cầm thú, và bốn viên ngọc quý. Đây là lý do tại sao nó được gọi là Cực Lạc.”

Và tiếp tục, Phật nói: “Xá-lợi-phất! Vương quốc Cực Lạc có bảy bảo trì, tám công đức nước, và rất nhiều đại lợi từ đó. Trong vương quốc này, có cảnh quan tuyệt đẹp với kim sa, ngọc, pha lê, và cuộc sống hài hòa. Có cảnh lâu đài xa xôi, với kim sa, ngọc, pha lê, quả cừ, xích châu, mã não, và nhiều loại đá quý khác.”

Trên cung trời có hoa đại liên liên, với âm thanh trong trẻo và ánh sáng rực rỡ, màu sắc hoàn hảo.

Xá-lợi-phất! Vương quốc Cực Lạc đã hoàn thành công đức và trở thành một điển hình. Xá-lợi-phất! Vương quốc Phật thường tổ chức các buổi nhạc Thiên, ánh sáng vàng kim, hiển thị quyền uy của mình. Trong khoảng thời gian đó, mọi người nghe âm thanh tinh tế, kích thích tâm hồn và tán dương Phật. Họ tôn kính và cúng dường hàng ngàn người đã giác ngộ. Điều này là để thực hiện sự trở lại đất nước và hành kinh trong thời gian thực tại.

Xá-lợi-phất! Vương quốc Cực Lạc đã hoàn thành công đức và trở thành một điển hình. Theo sau đó, Xá-lợi-phất! Vương quốc Phật thường sáng tạo các loài chim độc đáo như cánh trắng, con hổ, chim ưng, hạc, con chim hóc, và mọi loại chim đặc biệt khác.

Các loài chim này tạo ra tiếng hòa hợp và êm dịu. Âm thanh này xuyên qua Ngũ căn, Ngũ lực, Bát bồ-đề phần, và Bát thánh đạo phần, cũng như các pháp khác. Trong khi vương quốc Cực Lạc đang tiến triển trang nghiêm đến như vậy. Xá-lợi-phất! Mọi người đều tin tưởng và ngưỡng mộ A-Di-Đà Phật và làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

Xá-lợi-phất! Vương quốc Cực Lạc đã hoàn thành công đức và trở thành một điển hình.

Xá-lợi-phất! Ở ý vị nào? A-Di-Đà Phật có tên khác?

Xá-lợi-phất! A-Di-Đà Phật đã tỏa sáng vô bờ, chiếu sáng khắp các vương quốc, không gặp trở ngại nào. Đó chính là tên của A-Di-Đà. Xá-lợi-phất! A-Di-Đà Phật có mạng sống và đã từng xuất hiện ở rất nhiều kiếp.

Xá-lợi-phất! Bồ-tát, hiệp hội với vô lượng hóa thân, tên Xá-lợi-phất, đã nhớ tục văn học, danh hiệu và thể hiện sự kính phục đối với A-Di-Đà Phật.

Xá-lợi-phất! Vương quốc Cực Lạc, con người và vô số vật trần đều chứng minh sự tồn tại của A-Di-Đà Phật. Cảnh thiên nhiên tươi đẹp và đáng yêu, tạo thành một thế giới lớn. Mọi người đều cảm thấy điên đảo tâm hồn và nhận ra sự giác ngộ về A-Di-Đà Phật và vương quốc Cực Lạc.

Xá-lợi-phất! Chúng ta đã nghe và hiểu lợi ích của việc thuyết trình này. Do đó, chúng ta tin tưởng và ngưỡng mộ A-Di-Đà Phật và làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

Xá-lợi-phất! Ở ý vị nào? A-Di-Đà Phật có tên khác?

Xá-lợi-phất! Chúng ta đã nghe rằng những người nam và nữ thiện lành, đọc kinh và duy trì sự trì giới, dùng danh hiệu của chư Phật, có thể được A-Nậu-Đa-La-Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề. Xá-lợi-phất! Chúng ta tin rằng khi chúng tôi giữ niệm Phật, niệm Pháp, và niệm Tăng, chúng tôi sẽ đạt được lợi ích tối cao.

Xá-lợi-phất! Chúng ta đã nghe rằng những người tốt và phụ nữ tốt, nếu nhớ niềm tin và thực hiện nguyện vọng gia đình, sẽ sanh ra ở vương quốc Cực Lạc. Chúng ta tin rằng nếu chúng tôi giữ niệm Phật, niệm Pháp, và niệm Tăng, chúng ta sẽ đạt được lợi ích tối cao.

Xá-lợi-phất! Chúng tôi là những người giả, những người nam và nữ thiện lành, thực hiện kinh thọ và duy trì sự trì giới, và là một phần của chư Phật. Chúng tôi tín thủ lý tưởng và giả định rằng chúng tôi sẽ đạt được lợi ích tối cao bởi vì chúng tôi đang nhắm tới niềm tin tối cao trong Pháp.

Xá-lợi-phất! Chúng tôi là những người giả, những người nam và nữ thiện lành, đã có niềm tin và hy vọng được sanh ở vương quốc Cực Lạc. Điều này là bởi vì chúng tôi tin rằng những người tốt luôn có những nguyện vọng tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng những người tốt luôn được sanh ở vương quốc Cực Lạc.

Chúng tôi là những người giả, những người nam và nữ thiện lành, đã có niềm tin và hy vọng được sanh ở vương quốc Cực Lạc. Điều này là bởi vì chúng tôi tin rằng những người tốt luôn có những nguyện vọng tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng những người tốt luôn được sanh ở vương quốc Cực Lạc.

Xá-lợi-phất! Chúng tôi là những người giả, những người nam và nữ thiện lành, đã có niềm tin và hy vọng được sanh ở vương quốc Cực Lạc. Chúng tôi tin rằng những người tốt luôn có những nguyện vọng tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng những người tốt luôn được sanh ở vương quốc Cực Lạc.

Xá-lợi-phất! Chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên tin và kính phục chư Phật và làm nguyện vọng gia đình.

Xá-lợi-phất! Chúng ta nên tin rằng chúng ta không thể hiểu được công đức tuyệt vời của việc xưng tán chư Phật. Chúng ta không thể so sánh được niềm tin và công đức của chư Phật, và không thể hiểu được tình yêu và tác động của chư Phật. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể nói: “Thích-ca Mâu-ni Phật đã nói rằng việc hiểu rõ về những điều tuyệt vời này là rất khó khăn, và rất khó để thực hiện trong năm lỗi: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, và tham A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Tuy nhiên, khi chúng ta trải qua những ràng buộc này, những công việc khó khăn này, và đạt được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, chúng tôi sẽ thấy rằng những tình huống khó khăn như vậy là rất hiếm.”

Xá-lợi-phất! Khi chúng ta trải qua những trở ngại trong ngũ trược ác thế này, thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, và đạt được A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, chúng ta sẽ thấy rằng những tình huống khó khăn này là rất hiếm! Các kinh thánh này được nói rõ như vậy, và chúng tôi tin rằng những điều tuyệt vời đó không thể được hiểu bởi lý thuyết.

Đó là khái quát về Phật giáo và kinh A Di Đà ở Việt Nam. Các bài viết khác có thể sẽ tiếp tục khám phá sâu hơn về đạo Phật và những điều tuyệt vời mà nó mang lại cho cuộc sống của chúng ta.