Hồi hướng công đức: Tích tụ phước báu và hướng về người khác

Hồi hướng công đức là những bài kinh khấn và hành động nhằm mong giảm xá tội, tích công đức cho bản thân và gia đình. Đây là một khía cạnh căn bản của tâm Bồ Đề trong việc học Phật pháp. Cùng tìm hiểu rõ hơn về hồi hướng công đức và những bài kinh hồi hướng đơn giản, phổ biến nhất thông qua bài viết dưới đây.

I/ Giải nghĩa cụm từ “hồi hướng công đức” là gì?

Trong Phật pháp, hồi hướng công đức được xem là một khía cạnh cốt lõi trong việc phát triển tâm Bồ Đề. Điều này được phản ánh qua câu niệm “Nguyện đem công đức này… hồi hướng về tất cả…” xuất hiện trong đại đa số các kinh Phật.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng cắt nghĩa cụm từ “Hồi hướng công đức”. “Công đức” trong đó được hiểu là những hành động làm việc thiện nguyện, giúp đỡ người khác và tạo nên giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. “Hồi hướng” thể hiện việc dùng thiện căn công đức của mình để hướng về mục tiêu nhất định, tích lũy phước báu và may mắn cho bản thân hoặc cho người khác trong gia đình và cộng đồng.

Theo luật nhân quả trong Phật pháp, mỗi hành động của chúng ta đều có phước báo tương ứng. Ví dụ, người làm nghề thương nhân thì có phước báu giàu có, người làm nghề y sĩ thì có phước lành sức khỏe mạnh mẽ và trường thọ. Nếu tu thân không tốt, họ sẽ gặp nghiệp chướng sau này.

Tuy nhiên, ta có thể nâng cao hơn và điều khiển phước báu của mình hướng về người khác hoặc theo hướng mà ta mong muốn thông qua việc học hành kinh hồi hướng công đức.

Ví dụ đơn giản để các Phật tử hiểu rõ hơn, nếu người đó là thương nhân, thì phước báu của họ chủ yếu là về tiền tài. Tuy nhiên, họ có thể niệm hồi hướng công đức để chuyển phước báu tài lộc thành sức khỏe, giảm bệnh tật và tăng thêm tuổi thọ. Đồng thời, phước báu không chỉ dành riêng cho họ, mà còn có thể hồi hướng cho người khác trong gia đình theo mong muốn của mình.

Tóm lại, hồi hướng công đức là việc các Phật tử thấm nhuần tư tưởng của Phật pháp, đi gieo duyên làm việc thiện để tích đức. Sau đó, công đức của họ sẽ được chuyển hóa thành phước báu tương ứng, giúp gia chủ luôn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

II/ Cách hồi hướng công đức cho người thân và mọi người

Hồi hướng công đức thật sự không khó khăn. Trong giáo lý Phật giáo, luật nhân quả luôn tồn tại và không thể thay đổi. Gieo nhân nào, gặp quả đấy. Khi làm việc thiện, công đức của bạn sẽ ngày càng dày, giúp hóa giải nghiệp chướng, oan gia trái chủ, và hướng đến cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hồi hướng công đức để tích phúc cho cha mẹ, người thân hoặc cho mục tiêu cá nhân của mình.

Để hồi hướng công đức, bạn chỉ cần thực hiện như sau:

  • Luôn suy nghĩ về việc làm điều thiện và tích công đức cho bản thân.
  • Trước, trong và sau khi làm việc thiện, hãy niệm hồi hướng công đức về người thân, cha mẹ hay mục tiêu mà bạn muốn chuyển công đức, như sức khỏe, tình duyên, tài lộc…

Để rõ ràng hơn, bạn có thể học thuộc câu niệm sau:
“Con tên là: … Sinh năm: … Quê quán: … Hôm nay, con xin hồi hướng công đức … này cầu cho … được …”.

Dù công đức được chia nhỏ khi bạn hồi hướng cho nhiều người, nhưng tích tiểu thành đại, phước báu không mất đi mà chỉ tăng dần tỷ lệ thuận với việc làm hành thiện của bạn.

III/ Các bài kinh hồi hướng công đức phổ biến nhất

Hồi hướng công đức luôn diễn ra khi bạn làm việc thiện và bạn cũng có thể hồi hướng cho cha mẹ có sức khỏe, hồi hướng cho các linh hồn đã mất để giải thoát nghiệp chướng, đầu thai chuyển kiếp…

Dưới đây là một số cách/bài kinh hồi hướng công đức phổ biến nhất:

1- Cách hồi hướng sau khi đọc chú đại bi

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
(3 lạy)

Sau khi đọc kinh khấn, bạn mở miệng và hít thở vài hơi dài. Đồng thời, sử dụng tay và cổ chuyển nhẹ khoảng 5 lần, sau đó xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau và đặt lên mắt. Cuối cùng, bạn dùng tay xoa hai bắp vế, duỗi chân ra và nắn bóp chân để bàn chân ấm lên.

2- Niệm Phật hồi hướng cho người đã mất

“Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho hương linh tên là… và Pháp giới chúng sanh. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật”.

3- Hồi hướng công đức cho cha mẹ

Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)
Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng (Kinh, chú, niệm Phật…), hồi hướng công đức cầu nguyện cho bản thân, cho thân nhân, cho chúng sinh, tất cả cùng được thành tựu đại bi thắng phước. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.

Nguyện cho con trong đời này kiếp này và muôn đời sau, con xin Đức Phật A Di Đà chúng giữ cho lòng thành của con. Nguyện cho con làm bất cứ điều Phước lành hoặc công Đức tu tập được trong một ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây hoặc trong một đời và nhiều đời trước, con xin hồi hướng cho Cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, đa sanh phụ mẫu, ơn sự đời đạo, tất cả người thân thuộc của con từ nhiều đời nhiều kiếp trước và hiện đời này.

Con nguyện hồi hướng công đức (trì chú, tụng kinh, phóng sinh hay niệm Phật) này cho khắp pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con từ vô thỉ kiếp đến nay, cho hết thảy các chúng sanh hữu hình hoặc vô hình có nhân duyên với con từ vô thỉ kiếp đến nay. Đặc biệt là cho Cha mẹ của con. Con cầu nguyện cho đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (03 lần)

Trên đây là giải nghĩa hành động hồi hướng công đức và một số bài kinh phổ biến để bạn đọc tham khảo. Hãy đồng hành với bchannel.vn để luôn cập nhật thông tin hữu ích về Phật giáo.