Nghi thức tụng kinh, niệm Phật, trì Chú tại gia

Tụng Kinh, trì Chú và niệm Phật là ba nghi lễ trợ duyên mang đến cho Phật tử công đức để đạt kết quả trên con đường tu học. Nhưng thỉnh thoảng, có người cho rằng những nghi lễ này khá phức tạp và có thể mang tội với chư Phật nếu thực hiện sai. Tuy nhiên, theo lời Đức Phật, mọi hành trình tu học đều có công phúc đạt được, dù tu hành bằng cách nào, tu đúng hay tu sai, tu thành tâm hay vọng tâm, nhưng vẫn không có tội. Có nghĩa là người tu hội tụ lòng thành tâm, quyết tâm hành trì, dù với mức độ khác nhau và áp dụng bất kỳ hình thức nghi lễ nào, đều có thể đạt được công phúc và phúc báu.

Đối với người tu tại gia, cần nắm rõ cách thức tụng Kinh, trì Chú và niệm Phật để khi thực hiện hành trì tại nhà có thể phát huy một cách hiệu quả và tiến xa hơn trên con đường tu học của mình. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản:

I. Tụng Kinh

Tụng kinh là hành động đọc để tìm hiểu ý nghĩa và ghi nhớ lời dạy của chư Phật. Nhờ đó, Phật tử sẽ ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày và chuyển hoá, chế ngự những thói xấu và tật hư của bản thân. Mọi bộ Kinh của Đức Phật đều có ý nghĩa phúc báu như nhau. Cho nên, mỗi Phật tử có thể chọn bất cứ bộ Kinh nào để tụng chứ không nhất thiết phải tuân theo một bộ Kinh cụ thể. Tuy nhiên, nên chọn những bộ Kinh đã được chư Tăng, Ni và các dịch giả dịch ra tiếng Việt để giúp hiểu sâu sắc hơn lời dạy của Đức Phật.

Về cách tiến hành tụng Kinh, tùy vào hoàn cảnh và điều kiện mà các Phật tử tại gia có thể linh hoạt sao cho phù hợp. Tuy nhiên, cơ bản gồm các bước sau:

  1. Chuẩn bị tư thế trang nghiêm: vệ sinh sạch sẽ, trang phục chỉnh tề.
  2. Thắp hương lên bàn thờ Phật và vái 3 lạy.
  3. Tụng một bài Kinh mình chọn, có thể tụng đầy đủ Phẩm hoặc chỉ đặt mục tiêu tụng một số Phẩm trong ngày. Trong quá trình tụng, có thể tụng thành tiếng khi ở một mình trong phòng riêng hoặc tụng thầm nếu không muốn người khác nghe thấy. Điều quan trọng nhất là sự thành tâm trong khi tụng Kinh.
  4. Nếu muốn hành trì tụng Kinh một cách bài bản và đầy đủ hơn, có thể thêm lời dẫn nhập trước bài Kinh và kết thúc bằng một số bài hồi hướng.

II. Trì Chú

Trì Chú được thực hiện để được chư Phật và chư Bồ Tát trợ duyên, tiêu trừ tà ác và gặp được điều lành. Có nhiều loại Chú khác nhau như “Tiêu tai kiết tường” để tiêu trừ hoạn nạn, tai chướng; “Lăng Nghiêm” để phá trừ ma chướng và nghiệp báo nặng nề; “Chuẩn Đề” để trừ tà diệt quỷ… Nhưng nhiều Phật tử tại gia thường trì Chú Đại Bi và Thập Chú, vì chúng ngắn gọn và dễ hiểu. Khi trì Chú, cần giữ thái độ trang nghiêm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và thành tâm khấn nguyện.

Các Phật tử có thể đặt ra mục tiêu trì Chú nào và trì bao nhiêu lần, sau đó sử dụng hạt tràng chuỗi để đếm. Trì Chú có thể tiến hành ở bất cứ đâu và trang phục cũng có thể linh hoạt. Điều quan trọng nhất là thành tâm trong trì Chú và loại bỏ mọi tạp niệm trần tục.

III. Niệm Phật

Niệm Phật là tư tưởng nhớ đến những tấm gương sáng như Đức Phật và chư vị Bồ Tát để chuyển hoá tâm thức. Khi niệm Phật, Phật tử niệm danh bất kỳ Đức Phật nào cũng nhận được công đức vô lượng. Phật tử cũng thường niệm Tam thế Phật như Thích Ca Mâu Ni, A-Di-Đà và Di Lặc vì những vị này gần gũi và liên quan trực tiếp đến sở nguyện của con người.

Khi niệm Phật, cần từ bỏ tạp niệm, thành tâm và khấn nguyện. Có thể tiến hành niệm Phật ở bất cứ nơi nào và thời gian nào, tùy theo sở thích và hoàn cảnh. Cuối cùng, kết thúc bằng một bài Hồi Hướng và câu nguyện tùy ý.

Tụng Kinh, trì Chú và niệm Phật là những điều cần thiết cho Phật tử trên con đường tu học. Nếu biết cách thực hiện đúng các nghi lễ và áp dụng tâm hành trì và hành trì trong chánh niệm, công đức và phúc báu muôn lượng đạt được. Hãy cùng nhau triều cường lòng thành tâm và niềm hi vọng để hóa giải mọi đau khổ trong cuộc sống. Hãy bước đi trong ánh sáng của Đức Phật!