Hướng dẫn cách tu tập trong năm để đạt thành tựu cao

Chào mừng quý vị và các bạn đến với hướng dẫn tu tập trong năm. Để hiểu rõ và áp dụng tốt các nghi thức tu tập trong năm, chúng ta cùng đọc và nắm bắt nội dung hướng dẫn dưới đây. Hãy đảm bảo bạn đã đọc hiểu kỹ để có một hành trình tu tập thành công.

A. Lời dẫn

Kính thưa quý đạo hữu, để thực hiện được các nghi thức tu tập trong năm, chúng ta cần đọc và hiểu rõ hướng dẫn này. Ban cán sự của các đạo tràng sẽ hướng dẫn cho các Phật tử trong mỗi đạo tràng. Bạn có thể nhấn vào mục mà bạn quan tâm trong mục lục để xem nội dung chi tiết.

B. Quy định tu tập các chương trình trong năm

 1. Quy định cho các thành phần
 • Thành phần D: Tùy duyên có/không tu.
 • Thành phần C: Phải tu tùy duyên (nghe đầy đủ các bài pháp, tùy duyên có/không tụng kinh, ngồi thiền).
 • Thành phần A và B: Phải tu hết chương trình (nếu không phát nguyện tu đủ thì cũng phải nghe hết các bài Pháp và ngồi thiền), tùy duyên tu trong khung thời gian/dài hơn thời gian câu lạc bộ phát động tu.
 1. Các lưu ý
 • Tu các chương trình tuần tự theo thứ tự từ 1 đến n.
 • Tùy duyên có/không tu bát quan trai; xem điều kiện được thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại đường link này.

C. Hướng dẫn thực hành các phần trong nghi thức tu

Để biết thêm chi tiết về cách thực hiện từng phần trong nghi thức tu, vui lòng nhấn vào link sau: Hướng dẫn thực hành các phần trong nghi thức tu dành cho các nghi thức tu tập trong năm.

D. Các hướng dẫn cần lưu ý khi thực hành nghi thức

Để có một tu hành hiệu quả, hãy đọc và tuân theo các hướng dẫn sau đây: Các hướng dẫn cần lưu ý khi thực hành nghi thức tu tập trong năm.

E. Hướng dẫn cách kết hợp tu hai chương trình trong một khóa lễ

I. Nghi thức thực hành

Các nghi thức tu trong năm.

II. Nghi thức kết hợp

Cùng kết hợp các chương trình tu với cúng rằm, mùng 1 và khóa lễ chính của bài 8. Tất cả các trường hợp kết hợp với chương trình câu lạc bộ phát động.

III. Cách kết hợp

 1. Phần văn khấn
  Bạch kết hợp thêm các nhân duyên tu kết hợp. Ví dụ: … nhân duyên tu kỷ niệm Đức Phật thành đạo và nhân duyên (tu bài 8 cầu chuyển hóa nghiệp… cho… hoặc ngày giỗ của…).

 2. Phần thỉnh hương linh

 • Thỉnh hương linh về đàn chẩn tế: Theo hướng dẫn của các nghi thức tu trong năm.
 • Thỉnh hương linh về tu/cúng lễ: Kết hợp tại phần thỉnh hương linh về tu, mà không thỉnh về đàn chẩn tế.
 1. Tụng kinh
  Tụng đủ các bài kinh của các nghi thức.

 2. Phục nguyện
  Tại phần tùy bạch hồi hướng theo mong cầu, thì bạch mục đích của nghi thức tu kết hợp.

F. Hướng dẫn tu bát quan trai – Kết hợp các nghi thức tu tập trong năm

 • Thời gian và số ngày quy định chung cho toàn câu lạc bộ.
 • Hình thức tu: Tinh nghiêm và tùy hỷ.
 • Đăng ký:
  • Tại câu lạc bộ: Tu đủ số ngày và đúng thời gian phát nguyện của câu lạc bộ.
  • Tại đạo tràng: Tu tùy duyên không đúng phát nguyện của câu lạc bộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đường link sau: Nghi thức tu bát quan trai giới.

G. Hướng dẫn điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và đàn lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế

Để thỉnh hương linh trong nghi thức tu và đàn lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế, hãy xem hướng dẫn tại đường link này: Hướng dẫn điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và đàn lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế.

H. Đường link các nghi thức tu tập trong năm

Đường link này sẽ được cập nhật sau.

I. Hướng dẫn cho Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa

Nếu bạn ở xa và muốn cúng dường về chùa, bạn có thể thực hiện thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng đã công bố số tài khoản duy nhất dùng để cúng dường và cầu siêu. Xin vui lòng truy cập đường link này để biết thêm chi tiết.


Với những hướng dẫn chi tiết trên, chúng ta sẽ có một hành trình tu tập thành tựu cao và ý nghĩa. Hãy áp dụng và trân trọng mỗi khoảnh khắc tu tập để dẫn tới sự nâng cao linh hồn và sự chứng minh rõ rệt. Chúc quý vị và các bạn gặt hái được nhiều lợi ích từ việc tu tập!

Related Posts