Kinh Địa Tạng Bồ Tát: Bí Quyết Tu Hành Để Cắt Đứt Phiền Não

Spread the love

Giới thiệu

Chào mừng đến với “Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện” – một bộ Kinh quan trọng trong Phật giáo. Kinh này giúp chúng ta hiểu rõ về Bồ Tát Ðịa Tạng và cách thức tu hành để cắt đứt phiền não trong cuộc sống.

Tất cả mọi nơi đều là đạo tràng

Đạo tràng không chỉ nằm trong các ngôi chùa. Bất kể ở đâu và bất cứ lúc nào, chúng ta đều có thể giảng Kinh, tu tập và hành trì. Mọi chỗ đều là nơi để áp dụng những công việc này. Chúng ta không nên phân biệt nơi chốn hay xa gần. Chỉ cần chúng ta tập trung vào nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta có thể hành trì và tu hành mọi lúc mọi nơi.

Cắt đứt vọng tưởng, thâu nhiếp thân tâm

Việc nghiên cứu Phật Pháp giúp chúng ta cắt đứt vọng tưởng và thâu nhiếp thân tâm. Nếu chúng ta không mơ tưởng về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, mà tập trung duy nhất vào nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta sẽ không còn phiền não và khổ đau.

Niệm “Lục Tự Ðại Minh Chú” – Lời nguyện mạnh mẽ

Niệm “Lục Tự Ðại Minh Chú” là một lời nguyện mạnh mẽ và hiệu quả trong Kinh Địa Tạng. Bồ Tát Ðịa Tạng rất thích khi chúng ta niệm lời nguyện này. Nếu chúng ta trì niệm “Lục Tự Ðại Minh Chú”, chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì và Bồ Tát Ðịa Tạng sẽ giúp chúng ta đạt được nguyện vọng. Sự cảm ứng linh thiêng của Ðịa Tạng không thể nào diễn tả hết được. Vì vậy, trong các buổi giảng Kinh, chúng ta nên luôn niệm “Lục Tự Ðại Minh Chú”. Đây là một lời nguyện tuyệt vời và công năng của nó không thể đong đếm.

Quyết định mạo hiểm

Nhân duyên của buổi giảng Kinh Địa Tạng lần này cũng rất đặc biệt. Tôi quyết định mướn lại căn nhà này để mở khóa tu học và sau khi khóa học kết thúc, tôi sẽ trả nhà. Tuy nhiên, có một số học viên muốn ở lại tiếp tục tu học, nhưng tìm phòng trọ là rất khó khăn. Vì vậy, tôi đã mời họ về ở cùng và mời Bồ Tát Ðịa Tạng về nhà để mọi người có cơ hội lễ bái và gieo trồng thiện căn. Đối với người Mỹ, Bồ Tát vẫn còn xa lạ. Thế nên, tôi sẽ giới thiệu vị Bồ Tát này đến quý vị. Chúng ta cần hiểu rõ về ai là Bồ Tát Ðịa Tạng trước khi kết bạn với Ngài.

Ý nghĩa của “Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện”

Bộ “Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện” được xem là một bộ “Hiếu Kinh” trong Phật giáo. Bồ Tát Ðịa Tạng là một vị Bồ Tát tu hành hiếu đạo và là người hiếu thảo với cha mẹ nhất. Chúng ta cần học tinh thần hiếu đạo của Bồ Tát Ðịa Tạng, và vì vậy, tôi giảng bộ Kinh này để tất cả mọi người có thể học theo.

Cùng tìm hiểu bộ Kinh Địa Tạng và những yếu tố quan trọng bên trong nó: Nhân Duyên Nảy Sanh Giáo Pháp, Phân Loại Theo Tạng Thừa, Nêu Rõ Tông Chỉ Kinh, Giải Thích Đề Mục Kinh, Dịch Giả Truyền Dịch và Giảng Giải Kinh Văn.

[EAT]: Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness, Experience
[YMYL]: Your Money or Your Life

Related Posts