Hợp Đồng Dịch Vụ Dọn Vệ Sinh Trường Học

Cùng nhau ký kết hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

Bên B sẽ làm việc cho trường……………. theo hình thức hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường.

Tại địa điểm: …………………….

Công việc 1 lần/ngày:

a) Đối với khu hành chính:

 • Quét dọn và dọn vệ sinh văn phòng, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng (đổ rác, quét mạng nhện, lau bàn ghế, rửa bình trà nước)
 • Sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị của mỗi phòng gọn gàng đúng nơi quy định

b) Đối với khu vệ sinh của giáo viên và học sinh:

 • Dọn nhà vệ sinh của giáo viên và hai khu vệ sinh nam, nữ học sinh (lầu, trệt)

Điều 2. Các điều khoản hợp đồng

 • Trong trường hợp cán bộ của Trường phản ánh công việc bên B chưa tốt, bên B sẽ điều chỉnh. Nếu bên B thấy cán bộ, giáo viên, nhân viên không giữ vệ sinh đúng quy định, bên B sẽ nhắc nhở và phản ánh lại với BGH nhà trường.
 • Khi cần mua các dụng cụ cho công việc, bên B sẽ thông báo để bên A chuẩn bị.
 • Bên A sẽ thanh toán tiền công 1 tháng/lần cho bên B. Sau 1 năm làm việc, 2 bên có thể thoả thuận lại mức tiền công.
 • Nếu bên A hoặc B muốn chấm dứt hợp đồng, phải thông báo cho bên kia trước ……ngày.

Điều 3. Tổng số tiền công được hưởng

 • Trong năm học: …………… đồng/tháng (Bằng chữ: …………… đồng)
 • Thời gian nghỉ hè (tháng 7, tháng 8 hàng năm): không được hưởng lương.

Điều 4. Điều khoản thi hành

 • Hợp đồng này có giá trị trong vòng …… năm kể từ ngày ký.
 • Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, BCH Công đoàn giữ 01 bản.

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)