Mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ thông dụng, dễ hiểu

Ngày nay, ngành dịch vụ vệ sinh đang phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, khi các công ty không có đủ nhân viên vệ sinh cố định, việc thuê tạp vụ hay nhân viên vệ sinh theo giờ là giải pháp phổ biến để đảm bảo văn phòng và nơi làm việc luôn được sạch sẽ. Khi có nhu cầu thuê tạp vụ, các công ty và tổ chức thường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ tạp vụ. Vậy hợp đồng thuê lao công tạp vụ là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn mẫu hợp đồng thuê lao công, tạp vụ thông dụng và dễ hiểu.

1. Hợp đồng thuê lao công tạp vụ là gì?

Hợp đồng thuê lao công tạp vụ là sự thỏa thuận giữa bên thuê lao công và bên cung cấp dịch vụ tạp vụ để bên cung cấp thực hiện các công việc mà bên thuê yêu cầu. Hợp đồng này chỉ được ký kết khi hai bên thống nhất và đồng ý với các điều khoản được ghi nhận trong hợp đồng.

2. Mục đích của hợp đồng thuê lao công tạp vụ.

Mục đích của hợp đồng thuê lao công tạp vụ là ghi nhận sự thỏa thuận giữa hai bên về việc cung cấp dịch vụ tạp vụ. Hợp đồng này cũng có giá trị pháp lý để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên. Ngoài ra, hợp đồng cung cấp dịch vụ tạp vụ cũng là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ thông dụng, dễ hiểu

Mẫu Hợp đồng Thuê Lao Công Tạp Vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—o0o—

…., ngày… tháng… năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ LAO CÔNG (Số…/HĐT-…)

Căn cứ pháp luật: Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; Căn cứ…; Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên. Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại địa chỉ…, chúng tôi gồm các bên:

I. BÊN THUÊ LAO CÔNG (BÊN A)

Nhân viên công ty (nếu là cá nhân):

 • Họ và tên: ………………………… Sinh năm: …………

 • CMND/CCCD số: …………….. do CA ………….. cấp ngày… tháng… năm……..

 • Địa chỉ thường trú: …………………………….

 • Nơi cư trú hiện tại: …………………………….

 • Số điện thoại liên hệ: …………………………….

Công ty (nếu là tổ chức):

 • Tên công ty: …………………………………….

 • Địa chỉ trụ sở: ……………………………………..

 • Giấy CNĐKDN số: …………………. do Sở Kế hoạch đầu tư ………… cấp ngày… tháng… năm…

 • Hotline: …………………. Số Fax/email (nếu có): …………………..

 • Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà …………………………. Sinh năm: …………

 • Chức vụ: ………………….. Căn cứ đại diện: …………………..

 • Địa chỉ thường trú: …………………………………..

 • Nơi cư trú hiện tại: …………………………………..

 • Số điện thoại liên hệ: …………………………….

 • Số TK: …………..- Chi nhánh ……..- Ngân hàng ………..

II. BÊN LAO CÔNG (BÊN B)

 • Họ và tên: ………………………… Sinh năm: …………

 • CMND/CCCD số: …………….. do CA ………….. cấp ngày… tháng… năm……..

 • Địa chỉ thường trú: …………………………….

 • Nơi cư trú hiện tại: …………………………….

 • Số điện thoại liên hệ: …………………………….

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thuê lao công với những điều khoản dưới đây:

Điều 1. Nội dung của Hợp đồng

Bên thuê lao công và bên cung cấp dịch vụ tạp vụ thống nhất về việc bên lao công sẽ thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh khu vực… của công ty.

Điều 2. Thời hạn và công việc phải làm

 • Thời gian thực hiện công việc từ ngày… tháng… năm….

 • Làm việc từ 8h sáng đến 17h chiều, nghỉ các ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

 • Thời gian làm việc có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên và theo nhu cầu công việc của bên A.

 • Trường hợp bên B nghỉ làm, bên B phải báo trước cho bên A ít nhất 15 ngày.

 • Trường hợp nghỉ đột xuất, bên B phải báo trước cho bên A ít nhất 1 ngày và không được nghỉ quá 3 ngày, trừ trường hợp có lý do chính đáng hoặc nghỉ lễ, tết.

 • Bên B có trách nhiệm hoàn thành công việc đầy đủ theo đúng yêu cầu của bên A.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Tạo điều kiện để bên lao công hoàn thành công việc được giao.

 • Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ cho bên B theo Điều 5 của Hợp đồng, và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật.

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Hoàn thành công việc vệ sinh, dọn dẹp mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty, các văn phòng lân cận hoặc bên thứ ba nào khác.

 • Cần cù và siêng năng trong công việc.

 • Được cung cấp đầy đủ các thiết bị vệ sinh, dọn dẹp, điện nước để thực hiện công việc.

 • Nếu bên lao công gây hư hỏng hoặc thất thoát tài sản của bên A hoặc bên thứ ba, bên B phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

 • Chịu mọi chi phí đi lại, di chuyển đến nơi làm việc.

 • Được phụ cấp ăn trưa.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Mức lương cứng: …đồng/tháng.

 • Số tiền trên đã bao gồm: …; Chưa bao gồm: …

 • Phương thức thanh toán: Tiền mặt.

 • Trả lương vào ngày mùng … hàng tháng.

Điều 6. Trách nhiệm của các bên và xử lý vi phạm Hợp đồng

 • Nếu một trong các bên không thực hiện đúng theo những quy định của hợp đồng, sẽ phải chịu phạt 8% giá trị của hợp đồng.

 • Bên lao công phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê lao công khi có thiệt hại do bên lao công gây ra.

Điều 7. Chấm dứt Hợp đồng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

 • Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng.

 • Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm.

 • Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật.

 • Khi bên thuê lao công không thực hiện việc thanh toán cho bên lao công mà không báo trước trong thời hạn… ngày.

 • Khi bên lao công nghỉ mà không báo trước cho bên thuê lao công trong thời hạn… ngày.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng, các bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn… ngày, kể từ ngày một trong các bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết, một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành… bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ… bản, bên lao công giữ… bản.

…ngày…tháng…năm…

BÊN THUÊ LAO CÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN LAO CÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC liên quan đến vấn đề “Mẫu hợp đồng thuê lao công tạp vụ thông dụng, dễ hiểu”. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Email: [email protected]
 • Website: accgroup.vn