Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về “Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh”. Đây là một bài kinh vô cùng quan trọng trong giới Phật tử. Hãy cùng nhau khám phá những điều thú vị và ý nghĩa của kinh này.

Nguồn gốc và ý nghĩa của kinh

Trong thời kỳ Đại Đường, Thiên Trúc, ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La đã dịch bài kinh này. Khi ấy, đức Phật đang sống ở nước Xá Vệ, trong rừng cây Kỳ Đà và vườn Cấp Cô Độc. Đức Thế Tôn đã quan sát và thương xót chúng sinh, và bởi tình thương đó, Ngài đã nói ra 700 ức của kinh Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni. Đây là những lời nguyện cầu và cảm tạ đầy sức mạnh của đức Phật.

Tầm quan trọng và lợi ích của kinh

Kinh này có sức mạnh đặc biệt. Nếu ai đó tụng thần chú này đủ 80 vạn biến, tất cả những tội ác từ kiếp trước đến nay đều sẽ được thanh trừ. Hơn nữa, những người thực hành kinh này sẽ gặp gỡ chư Phật và Bồ Tát ở mọi nơi, đời sống của họ sẽ thỏa mãn và tịnh tâm, được bảo vệ bởi chư thiên thần. Những người trì chú thường xuyên sẽ không gặp khó khăn hay tai nạn, mọi việc đều hanh thông và lời nói của họ đều có uy tín.

Nếu ai đó tụng thần chú này đủ 10 vạn biến trong giấc mơ, họ sẽ thấy hình ảnh của chư Phật, Bồ Tát và những giấc mơ đẹp như vậy. Tuy nhiên, những người có tội ác nên tụng thần chú 70 vạn biến để được thấy những giấc mơ đẹp như sữa, cơm và nhiều hơn thế nữa.

Cách thực hành kinh

Thực hành kinh này đòi hỏi sự tập trung và lòng thành. Bạn có thể thực hiện những cách sau đây:

 1. Trước khi thực hiện, hãy chuẩn bị một đàn vuông từ cù ma di và đặt nó trước tượng Phật hoặc tháp.
 2. Sắp xếp hương, hoa, tràng phan, bảo cái, đèn và nến theo ý muốn của bạn và cúng dường.
 3. Trì chú trong nước hương thơm và tán sái bốn phương để kiết giới.
 4. Đặt một bình nước hương thơm giữa đàn vuông, ngồi trong đàn và tụng thần chú 1.080 biến.
 5. Cầm các loại hoa và tán rải 1.080 biến lên mặt Kính Đàn.
 6. Nhìn vào mặt Kính Đàn và tụng chú 1.080 biến, bạn sẽ thấy hình ảnh của chư Phật và Bồ Tát.
 7. Rải hoa 1.080 biến lên mặt Kính Đàn và thuận theo sự hỏi của bạn.
 8. Nếu ai đó bị quỷ mị làm bịnh, bạn có thể đập trong cỏ tranh và tụng chú để chữa lành.
 9. Nếu trẻ nhỏ bị quỷ làm cho bịnh, bạn có thể dùng ngũ sắc để tụng chú hoặc sử dụng bạch giới tử để chữa lành.
 10. Nếu người bị bệnh ở xa, bạn có thể gửi người mang nhánh dương liễu tụng chú để chữa lành.
 11. Nếu bạn đi đường, tụng chú này sẽ giúp bạn tránh khỏi nguy hiểm và trộm cướp.
 12. Tự giải thoát khỏi những tình huống khó khăn và tai nạn bằng cách tụng chú này.
 13. Khắc phục những vấn đề về thời tiết và sức khỏe bằng cách sử dụng phương pháp này.
 14. Thấy được chư Phật và những vị thánh giả như Quán Thế Âm Bồ Tát và Đà La Bồ Tát bằng cách đắp hình tượng tháp từ cát trên mé sông.
 15. Gặp gỡ Bồ Tát và tùy theo nguyện vọng của bạn bằng cách tụng chú trước các tháp và tượng Phật.
 16. Đứng trước Chuyển Pháp Luân Tháp, tháp Phật Đản Sanh và các tháp khác, tụng chú sẽ giúp bạn đạt được sự thừa nhận và thành tựu.

Kinh Đại Chuẩn Đề Đà La Ni này là một trong những kinh quan trọng nhất trong Phật giáo và được tất cả chư Phật truyền đạt. Nếu ai nghe và tu hành kinh này, họ sẽ đạt được niềm vui và sự tự do vô thượng của Bồ Đề. Kinh này mang lại phước lành cho tất cả chúng sinh, tạo điều kiện để họ đạt được giác ngộ chân thành.

Nếu bạn muốn đạt được phước lành và không gian bình an trong cuộc sống, hãy thường xuyên nhớ niệm và tụng thần chú này. Tất cả những phước lành vô tận đều sẽ đến với bạn.