Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn: Bùa Chuẩn Đề – Linh Trị Vạn Bệnh

Bùa Chuẩn Đề - Linh Trị Vạn Bệnh

Chào mừng bạn đến với Izumi.Edu.VN!

Ngô Hùng Diễn đã sáng tạo một phương pháp đặc biệt để chữa trị các bệnh tà khí, âm khí và độc khí – đó là Bùa Chuẩn Đề. Đây là một tông phái của đạo Phật, dựa trên nguyên lý tự lực và tha lực. Tuy nhiên, nó còn sử dụng các phương tiện thiện xảo như Chân ngôn, Ấn pháp và Linh phù để cùng nhau tạo nên sự thành tựu.

Sự Tích Đức Chuẩn Đề

Đức Phật là người đã tạo ra Bùa Chuẩn Đề, được gọi là “THẤT CU CHI” Phật mẫu hay Phật mầu nhiệm. Người ta thường gọi Ngài như vậy vì Ngài luôn muốn mọi người và chư vị nơi cõi xuất thế gian đều có thể đạt được thành tựu trong tu học. Ngài có tấm lòng từ bi vô hạn đối với tất cả chúng sinh, giống như một người mẹ yêu thương con cái.

Bùa Chuẩn Đề – Linh Trị Vạn Bệnh

Bùa Chuẩn Đề là tông phái đặc biệt trong đạo Phật, giúp con người chữa trị và đạt thành tựu trong kiếp đời hiện tại. Phương pháp này bao gồm:

  • Tự lực: sức mạnh bên trong chính bản thân
  • Tha lực: sự giúp đỡ của chư vị nơi xuất thế gian
  • Phương tiện thiện xảo như Chân ngôn, Ấn pháp và Linh phù để tạo nên sức mạnh cần thiết cho tu hành.

Chân ngôn

Chân ngôn, còn được gọi là “CHÚ”, là nơi bí mật, kín đáo và chân thật, được xuất phát từ cái tâm của Phật. Đây là một phương tiện rất quan trọng trong Bùa Chuẩn Đề.

Ấn pháp

Ấn pháp là việc sử dụng ngón tay để kết lại, thuộc về “Thân mật”. Nó hỗ trợ và tăng cường hiệu quả của Chân ngôn, làm cho sự mầu nhiệm mạnh mẽ hơn.

Linh phù

Linh phù là những đường vẽ và nét viết để gia tăng sức mạnh của Chân ngôn và Ấn pháp.

Bằng sự kết hợp giữa tự lực, tha lực và oai thần lực, con người có thể tiến xa trên con đường tu hành và đạt thành tựu trong kiếp đời hiện tại.

Giải thoát bằng Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Đà La Ni

Mật tông là tông phái chọn con đường giải thoát bằng phương tiện thiện xảo, còn gọi là pháp thuật mầu nhiệm. Điều đặc biệt của Mật tông là sử dụng oai lực của chư Phật để giúp con người nhanh chóng đạt thành tựu trong kiếp đời hiện tại.

Để tìm hiểu thêm về Bùa Chuẩn Đề và Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Đà La Ni, bạn có thể tải xuống sách điện tử tại đây.

Hãy ghé thăm Izumi.Edu.VN để được tư vấn và hỗ trợ thêm thông tin.

Nguồn: Izumi.Edu.VN