Liễu Trang Thần Tướng: Tầm quan trọng của tướng mạo và thần thái

Cổ nhân có câu “Trông mặt mà bắt hình dong”. Tướng mạo và thần thái con người có phần nào ảnh hưởng đến bước đường nhân sinh của chúng ta. Ngoại hình mỗi con người không phải chỉ đề cập đến việc đẹp hay xấu, mà là một chỉnh thể được hợp thành từ rất nhiều chi tiết trên cơ thể, bao gồm cả ngũ quan, thân hình, khí sắc. Mỗi chi tiết này tựa như một mật mã, có thể giúp chúng ta đưa ra những dự đoán về vận mệnh. Liễu Trang Thần Tướng tiếp nhận những tinh hoa về lí luận tướng thuật của những người đi trước đồng thời nêu ra nhiều kiến giải độc đáo, mở đầu cho các lí luận chuyên bàn về tướng mạo của phụ nữ, trong lịch sử tướng thuật, có địa vị sánh ngang với Ma Y thần tướng.

Liễu Trang Thần Tướng: Mở ra cánh cửa kiến thức tướng thuật

Cuốn sách “Liễu Trang thần tướng” có thể trở thành nền tảng kiến thức cơ bản để những người yêu thích tướng thuật có thể tiếp cận với tinh hoa văn hóa Trung Quốc, có thể xem xét toàn bộ diện mạo con người, nắm bắt được đạo lý huyền diệu về vận mệnh của bản thân, dự đoán vận mệnh của người khác, để tìm được lời chỉ dẫn đến con đường thành công.

Liễu Trang Thần Tướng là một tác phẩm về tướng thuật ghi chép trong “Tứ Khố Toàn Thư”. Tướng pháp của “Liễu Trang thần tướng” do Viên Củng đời Minh (hiệu là Liễu Trang cư sĩ) viết trên cơ sở chọn lựa tinh hoa tướng thuật của những người đi trước và thêm vào đó nhiều kiến giải có tính mới lạ, độc đáo của bản thân. Những tác phẩm trước đó liên quan đến tướng pháp của Liễu Trang bao gồm “Liễu Trang mật truyền tướng pháp”, “Liễu Trang tập”, “Trung nghĩa lục”, “Nhân tượng phú”… Sau này, con của Liễu Trang là Viên Trung Triệt đã tiến hành hoàn thiện và biên tập thành quyển “Liễu Trang tướng pháp”. Quyển sách này đã giới thiệu khái quát nguồn gốc lịch sử, cơ sở lý luận, phương pháp cơ bản của tướng thuật cổ đại Trung Quốc và ảnh hưởng của tướng thuật cổ đại đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc và nhận thức lý tính đối với tướng thuật.

Liễu Trang Thần Tướng

Một tư duy học đường mới

Liễu Trang Thần Tướng không chỉ là một cuốn sách về tướng mạo và thần thái, mà còn mở ra một tư duy học đường mới về tướng thuật. Đó không chỉ là một cuốn sách chứa đựng kiến thức, mà còn là sự tìm hiểu về bản thân con người, về việc hiểu được mình và những người xung quanh mình.

Hãy tải ngay sách “Liễu Trang thần tướng” để khám phá vẻ đẹp của tướng mạo và thần thái, và khám phá sự kỳ diệu của vận mệnh.