Hướng dẫn đặc biệt: Cách cầu siêu cho thai nhi tại chùa Ba Vàng

Việc cầu siêu cho thai nhi là một nghi lễ quan trọng giúp nhiều gia đình vượt qua những thời điểm khó khăn sau khi mất một thai nhi, bất kể có ý định hay không. Nghi lễ này giúp giảm bớt nỗi lo lắng và tạo cơ hội để sám hối lỗi lầm, giải oan kết với thai nhi. Đồng thời, nó cũng giúp thai nhi được yên lành và tái sinh vào cảnh giới an lành trong lĩnh vực của Thiện Pháp.

Lễ cầu siêu cho thai nhi vào ngày nào?

Lễ cầu siêu hương linh thai nhi tại chùa Ba Vàng diễn ra vào ngày 19/6 Âm lịch hàng năm, cũng như vào các ngày 14 và 30 (29 tháng thiếu).

Đông đảo nhân dân, Phật tử tham gia lễ cầu siêu hương linh thai nhi (19/6) hàng năm tại chùa Ba Vàng

Mẫu đăng ký danh sách cầu siêu hương linh thai nhi

 • Thành phần tham gia: Nhân dân và Phật tử mong muốn tham gia lễ cầu siêu hương linh thai nhi.
 • Lưu ý: Phật tử tu tập thuộc CLB Cúc Vàng hoặc đạo tràng của chùa tại mình sinh hoạt, không nên sử dụng mẫu đăng ký này.

1. Mẫu đăng ký danh sách cầu siêu ngày 19/6 Âm lịch

Link đăng ký: Cập nhật sau.

2. Mẫu đăng ký danh sách cầu siêu ngày 14, 30 (29 Tháng Thiếu) Âm lịch hàng tháng

Bước 1: Quý Phật tử đăng ký danh sách cầu siêu bằng cách viết tin nhắn.

Bước 2: Gửi tin nhắn đến số điện thoại 0962368620.

Nội dung tin nhắn:

Nam mô A Di Đà Phật! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con xin đăng ký cầu siêu cho các hương linh:
1…
2…
…
Con xin thỉnh nhà chùa tiếp nhận giúp con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Số điện thoại này chỉ tiếp nhận các mục hương linh cầu siêu. Quý Phật tử và nhân dân không cần gửi kèm số tiền trong tin nhắn.

Việc làm lễ cầu siêu cho thai nhi sẽ giúp cho nhiều gia đình sau khi phá bỏ thai nhi

Hình thức đăng ký cầu siêu cho thai nhi

1. Hình thức trực tiếp

 • Bước 1: Quý Phật tử gửi danh sách cầu siêu về chùa trước 2-3 ngày để Quý Thầy tập hợp và bạch thỉnh hương linh.
 • Bước 2: Quý Phật tử tổ chức lễ tại nhà theo chương trình trước 7 ngày hoặc ít nhất 3 ngày. Chi tiết xem tại Nghi thức cầu siêu hương linh thai nhi.
 • Bước 3: Hoàn thành đăng ký danh sách và tổ chức lễ tại nhà trước 3-7 ngày.
 • Bước 4: Tham gia lễ cầu siêu hương linh thai nhi theo hướng dẫn của chư Tăng.

2. Hình thức trực tuyến

Nếu bạn ở xa và không thể tham gia lễ cầu siêu trực tiếp tại chùa, bạn có thể đăng ký và tham gia qua mạng trực tuyến.

Suy cho cùng, các hương linh vẫn theo tâm họ về chùa, và cùng với tâm nguyện của chư Tăng chùa Ba Vàng trong việc cầu siêu và cúng dường hộ trì Tam Bảo, chương trình này vẫn mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự tùy chọn cúng dường hồi hướng cho hương linh tại chùa.

Phật tử tu tập cầu siêu qua mạng trực tuyến

 • Bước 1: Quý Phật tử gửi danh sách cầu siêu về chùa trước 2-3 ngày để Quý Thầy tập hợp và bạch thỉnh hương linh.
 • Bước 2: Quý Phật tử tổ chức lễ tại nhà theo chương trình trước 7 ngày hoặc ít nhất 3 ngày. Chi tiết xem tại Nghi thức cầu siêu hương linh thai nhi.
 • Bước 3: Đến ngày cầu siêu:
  • Thời gian tham gia: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5-10 phút để bạch văn khấn trước khi tham gia lễ cầu siêu trực tuyến.
  • Địa điểm:
   • Trước ban thờ: Mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình trực tuyến của chùa.
   • Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ: Chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình trực tuyến của chùa.
 • Bước 4: Tham gia chương trình trực tuyến Lễ cầu siêu hương linh thai nhi tại chùa Ba Vàng được phát trên các trang truyền thông.

Tu tập sau khi tham dự lễ cầu siêu hương linh thai nhi

Hàng tháng, quý vị có thể thực hiện kinh cúng theo chương trình Bài cúng mùng 1, rằm tùy theo duyên số. Nếu chưa lập gia đình, không cần cúng lễ hàng tháng, chỉ cần cúng trong các buổi lễ khi đến chùa hoặc theo tùy duyên hàng năm, có thể gửi cúng đường cầu siêu vào các ngày cầu siêu của chùa.

Sau khi tham dự lễ tại chùa, khi kinh mời thai nhi, quý vị sẽ kêu gọi: “Xin mời các vong thai của mẹ (bố) Pháp danh… đã phát tâm Bồ Đề.”

Đây là những thông tin đầy đủ và dễ hiểu về cách tham gia cầu siêu tại chùa Ba Vàng cho nhân dân và Phật tử. Và đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo trên trang website chuabavang.com để có thêm nhiều thông tin cần thiết và hữu ích trong cuộc sống của bạn.