Bùa Yêu: Phân tích tâm lý và nhìn nhận cơ sở khoa học

Nhìn nhận chuyện bùa yêu từ góc độ khoa học, bài viết này sẽ đưa ra một quan điểm mới và hấp dẫn về hiện tượng này. Để có cái nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ xem xét ý kiến của một số chuyên gia và cân nhắc về cơ sở khoa học của bùa yêu.

Bùa yêu và xã hội

Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn nghệ dân gian Việt Nam, việc nhìn nhận bùa yêu ở Việt Nam phải dựa trên hai giai đoạn: trước và sau cách mạng tháng Tám. Trước cách mạng, nhiều người tin rằng bùa yêu là có thật và có tác dụng thần bí, vì vậy bùa yêu được coi là “linh nghiệm”. Tuy nhiên, sau cách mạng, khi trình độ dân trí ngày càng cao, bùa yêu trở nên “hết linh”, “bùa bị giải”. Điều này đặc biệt đúng ở những thành phố lớn, nơi có dân trí cao hơn các vùng khác.

Điều này cho thấy, bùa yêu và tâm lý con người có một mối liên hệ mật thiết. Việc tin vào bùa yêu hay không phụ thuộc vào cơ chế cảm xúc và tâm lý của mỗi người.

Tâm lý và hiện tượng “bị bỏ bùa”

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn đưa ra ví dụ về tâm lý con người và hiện tượng “bị bỏ bùa”. Khi một người liên tục nghĩ về một người khác giới nào đó, anh ta có thể trải qua tâm lý “bị bỏ bùa” và thể hiện hành vi khác thường. Hoặc người ta có thể “tự kỷ ám thị” khi nghe nhiều người nói rằng mình bị bỏ bùa, dẫn đến suy nghĩ và cảm giác bị ảnh hưởng.

Bùa yêu và thay đổi xã hội

Bùa yêu là một khía cạnh của văn hóa, tôn giáo truyền thống ở Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Văn Chung, thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng việc làm và sử dụng bùa là một thực hành văn hóa, tôn giáo truyền thống. Mặc dù trong thời hiện đại, có nhiều thực hành văn hóa, tôn giáo truyền thống đã biến mất, nhưng vẫn còn nhiều loại hình bùa tồn tại.

Tuy nhiên, ông Chung chỉ ra rằng việc làm và sử dụng bùa phải dựa trên mục đích lành mạnh và không làm hại người khác. Nếu chỉ sử dụng bùa để mưu lợi cá nhân hoặc làm hại người khác, thì đó là hành vi không chấp nhận được.

Kết luận

Bài viết đã phân tích về hiện tượng bùa yêu từ góc độ tâm lý và nhìn nhận của các chuyên gia. Chúng ta hiểu được rằng bùa yêu và tâm lý con người có mối liên hệ sâu sắc và việc nhìn nhận bùa yêu phải dựa trên cơ chế cảm xúc và mức độ dân trí của mỗi người. Đồng thời, việc làm và sử dụng bùa cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức và không làm hại người khác.

Ảnh: VTC News.


Đọc thêm: Vợ nhọc công ‘giải bùa yêu’ cho chồng, Thầy bùa ‘làm phép’ online.