Kỳ Diệu Của Kinh Thủ Lăng Nghiêm

phat thich ca 3

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, một trong những bộ kinh quan trọng nhất trong Phật Giáo Việt Nam. Tuy đã có rất nhiều tác phẩm dịch và giải thích về Kinh này, nhưng vẫn còn nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Điều này một phần là do nội dung của Kinh Thủ Lăng Nghiêm đầy trừu tượng và khó hiểu.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mặc dù chúng tôi không uyên thâm tri thức và kinh nghiệm, nhưng chúng tôi mong muốn giúp những người quan tâm tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

Chúng tôi sử dụng bản dịch của Hòa Thượng Thích Duy Lực, một vị Hòa Thượng có kiến thức sâu rộng về cả tiếng Hán và tiếng Việt. Điều này giúp cho việc dịch thuật trở nên chính xác và sắc nét hơn.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã sắp xếp Kinh Thủ Lăng Nghiêm thành 18 Kinh Văn để giúp người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu rõ hơn về nội dung của từng phần. Mỗi Kinh Văn được chia thành các mục, đoạn và tiểu đoạn có tên gọi phù hợp với nội dung. Điều này hy vọng sẽ giúp bạn tiếp thu nhanh chóng và chắc chắn về ý nghĩa của từng phần trong Kinh.

Điều quan trọng khi đọc sách này là suy nghĩ và ghi nhớ kỹ càng. Chúng tôi đã cố gắng giải thích ý nghĩa của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng vẫn còn khuyết sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp và bổ sung từ độc giả để hoàn thiện bài viết này.

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Cali, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 9 năm 2016

Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

(Kính mời vào xem bài 01)