Kính Đảnh Lễ Ngày Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề

Hôm nay, ngày 16/03 Âm lịch, chúng ta kỷ niệm ngày Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề. Phật Mẫu Chuẩn Đề là một trong sáu Quan Âm Bồ Tát quan trọng của đạo Phật. Ngài hiện hữu trong vòng luân hồi để cứu giúp những người đang gặp khó khăn, cứu rỗi chúng sinh, đặc biệt là những người mang bệnh tật nặng và đang gánh chịu nghiệp chướng sâu đậm, đồng thời bảo vệ Pháp môn Phật.

Hình ảnh của Phật Mẫu Chuẩn Đề thường được biết đến là Ngài ngự trên một đài sen, toả sáng với vầng hào quang rực rỡ. Thân hình vàng với điểm trắng. Hai màu sắc này đại diện cho hai giới và mang ý nghĩa sâu xa. Vàng là biểu tượng của “Thai Tạng Giới”, trong khi trắng là biểu tượng của “Kim Cương Giới”. Kết hợp này thể hiện ý chí mạnh mẽ và tư tưởng kiên cường.

Ngài đội mão Hoa quang trên đầu, trong mão đó có hóa hiện ra 5 vị Như Lai. Mặt Ngài có 3 con mắt, mỗi con mắt rất sắc sảo, như thể chăm chú nhìn vào chúng sinh với tình yêu thương từ bi.

Toàn thân của Ngài có 18 cánh tay, mỗi bên chín cánh. Hai tay ở trên cầm kiết ấn Chuẩn Đề, như lúc Ngài đang giảng pháp. Tay trái thứ hai cầm lá phướn như ý, tay phải cầm cái thí vô úy. Tay trái thứ ba cầm một bông sen đỏ, tay phải cầm cây gươm. Tay trái thứ tư cầm một bình nước cam lồ, tay phải cầm một xâu chuỗi Ni ma bửu châu. Tay trái thứ năm cầm một sợi dây Kim Cang, tay phải cầm một trái la ca quả. Tay trái thứ sáu cầm một xa luân, tay phải cầm một cái búa. Tay trái thứ bảy cầm pháp loa, tay phải cầm cái thiết câu. Tay trái thứ tám cầm một bình như ý, tay phải cầm một cái chày Kim Cang. Tay trái thứ chín cầm một cuốn kinh Bát nhã Ba la mật, tay phải cầm một xâu chuỗi dài.

Việc thờ phụng và tụng niệm chú Chuẩn Đề Vương Bồ Tát sẽ mang đến những phép màu kỳ diệu, những nguồn năng lượng siêu nhiên giúp giải thoát khỏi khổ đau và nạn đời. Tùy theo mức độ tập trung và niệm chú, chúng ta sẽ trải qua những trạng thái khác nhau.

Việc thờ cúng Phật Mẫu Chuẩn Đề và niệm thần chú 10 vạn biến thị trong giấc chiêm bao sẽ được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác thể hiện bằng một vật đen trong miệng. Nếu chúng ta có tội nặng thì sẽ không thấy những giấc mơ tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, nếu niệm mãn 70 vạn biến thì sẽ thấy những điều tốt đẹp từ trước đến giấc mơ, như miệng múa sữa, cơm trắng… Điều này chỉ xảy ra với những người đã thoát tội, được chứng ngộ thanh tịnh.

Phật Mẫu Chuẩn Đề có tấm lòng biết thương xót và sẵn lòng hộ trì Phật pháp, bảo vệ những chúng sinh thiếu trí tuệ, đang gánh chịu nghiệp chướng sâu đậm, mang nhiều bệnh tật và có cuộc sống ngắn ngủi. Vì vậy, nếu chúng ta tập trung vào tu tập, tụng kinh và niệm Phật mỗi ngày, cuộc sống của chúng ta sẽ dần được cải thiện.

Hãy cùng tụng kinh, niệm Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát để vượt qua khổ đau, tích lũy phước lành, khỏi bệnh tật và đảm bảo an lạc cho tâm hồn. Chúng con xin nguyện cầu điều này.

Pháp môn tu hành của Ngài là trì tụng thần chú sau đây:

“Khể Thủ Quy-Y Tô-Tất-Đế, Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Câu Tri Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn-Đề, Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, Câu Tri Nẫm, Đát Điệt Tha Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn-Đề, Ta Bà Ha” (7 lần)

NAM MÔ CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

Nguồn: Sưu tầm