Kinh Nhân Quả – Một Bài Học Về Nhân Quả

Alt

Một ngày nọ, tại núi Linh Sơn, Tôn giả A Nan Đà cùng hai ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo tụ hội. Trong buổi họp này, A Nan Đà Tôn giả, kính cúi đảnh lễ Phật, nghênh quanh ba vòng, sau đó quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: “Bạch Thế Tôn! Đến thời kỳ mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, có nhiều người sống không lành, không tôn kính Tam Bảo, không quý trọng cha mẹ, không tuân thủ ba nguyên tắc đạo đức. Năm giới loạn lạc, đen tối, nghèo khó, tầm thường, không có sự công bằng, từ khi sinh ra đến giàu sang nghèo khó, mọi sự đều không bằng nhau. Nhân duyên và quả báo làm sao mà xảy ra như vậy? Mong Đức Thế Tôn từ bi, để chúng con được giải thích mọi sự việc.”

Phật đáp lại A Nan cùng các đại đệ tử: “Rất tốt! Rất tốt! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ giải thích rõ ràng cho các ông. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo khó, chịu đựng khổ cực hoặc hưởng phước vô tận, đều là kết quả của nhân duyên trước và mới nhận được quả báo. Vì vậy, tất cả chúng ta phải trước hết hiếu kính cha mẹ, sau đó tin tưởng Tam Bảo, tiếp theo là không sát hại và từ bi, cuối cùng là tuân thủ trai và bố thí mới có thể gieo giống hạnh phúc cho đời sau.”

Sau đó, Phật thuyết giảng về nhân quả:

1. Xưa tin nhân quả đạo lành

Xưa kia, mọi người tin vào đạo nhân quả lành đức. Họ cống hiến và lòng thành chứa chan. Ngày nay, nhận lãnh phúc làm quan, vinh hoa phú quý giàu sang không ai sánh bằng.

2. Đời xưa xây cống sửa cầu

Xưa kia, xây cống và sửa cầu, quét đường và dọn làng, không sợ vất vả. Ngày nay, khi lên ngựa xuống xe, đường trải trải mây thanh thản, làm mái che mát đầu.

3. Kiếp nay ăn mặc sang giàu

Kiếp này, những người mặc áo dạ, lụa, và gấm, có ngoại hình đẹp và đủ màu sắc. Điều này là do kiếp trước đã quan tâm đến các phẩm chất của Tam Bảo và đủ áo y.

4. Kiếp nay tiền của đề huề

Kiếp này, những người giàu có đoan chính và đức hạnh, giúp đỡ người nghèo khó và khắc phục những khó khăn. Điều này là vì kiếp xưa đã có lòng thương người và thực hiện mười điều thiện.

5. Kiếp nay gác tía lầu son

Kiếp này, những người ở những ngôi nhà cao cửa rộng, vuông tròn từ trước đến sau. Điều này là vì kiếp trước đã trồng gạo và dùng dầu, đưa vào Tam Bảo để cầu phước về sau.

6. Kiếp xưa xây quán dựng trường

Kiếp xưa, những người xây dựng quán, trồng cây, đào giếng, sửa đường và dọn ao. Đời nay, họ khỏe mạnh và sống lâu, có da hồng, tóc trắng, không ai dám đương đầu.

7. Đời nay diện mạo đoan trang

Đời nay, những người có vẻ ngoài đẹp và hài hòa làm hòa lòng người. Điều này là vì xưa kia, họ mua hoa tươi và thực hiện tất cả mười nguyên tắc để cống hiến cho Tam Bảo.

8. Kiếp nay linh lợi sáng tinh

Kiếp này, những người làm việc tốt và học giỏi, thông minh hơn người bình thường. Điều này là vì xưa kia, họ dọn dẹp đèn hương và tụng kinh, niệm Phật để đạt được quả báo đúng lúc. Ở kiếp này, họ đã được ban cho vật tài.

9. Kiếp xưa Tam Bảo cúng dường

Kiếp xưa, những người cúng dường Tam Bảo bằng hoành phi, câu đối và hàng phướn phân. Kiếp nay, họ được hưởng phúc an lành và gia đình hòa thuận suốt đời.

10. Kiếp nay cha mẹ song toàn

Kiếp này, những người có cha mẹ hòa hợp và anh em đoàn kết sống chung. Điều này là vì xưa kia, họ yêu thương mẹ và quý trọng Thầy, giúp đỡ những người cô đơn và trẻ mồ côi.

11. Đời xưa thương xót chúng sinh

Đời xưa, những người cứu rỗi người bị săn đuổi và phóng sinh cá thoát khỏi cái chết. Kiếp nay, con cháu được hưởng thường ngũ phước và trường thọ không gì sánh bằng.

12. Đời xưa cậy sức tú bà

Đời xưa, những người khinh miệt chồng là rác rơm và xem thường người khác. Kiếp nay, các quả phụ bị cô đơn với ruột rầu đứt đoạn và tình yêu đã mất.

13. Kiếp nay chịu cảnh nô tỳ

Kiếp nay, những người phải làm công việc khó khăn và phục vụ người khác như nô tì. Hầu trên, hạ dưới, bất trì chủ nhân. Điều này là vì xưa kia, họ đã bội nghĩa và vong ân. Qua sông, phụ sóng đòi lấy mạng.

14. Kiếp nay mắt sáng uy nghi

Kiếp nay, những người có nhan sắc thông tuệ vì họ đã làm gì để đạt được điều này? Điều này là vì xưa kia, họ không tiếc tiền để mua hoa và cúng dường cho Thế Tôn.

15. Đời xưa chửi mẹ mắng cha

Đời xưa, những người chửi mắng và xúc phạm cha mẹ, nói những lời tục tĩu và có tâm ác. Ngày nay, họ mất răng và lưỡi cứ thụt xuống, tính ham tai tỷ ngàn.

16. Kiếp xưa bài lễ bác kinh

Kiếp xưa, những người lễ bác và chê bai đạo Phật, coi thường những người tin Phật. Đời nay, họ cúi cốc cổ và gù lưng, gối chùn mắt lác và luôn sẵn sàng lừa dối người khác.

17. Kiếp nay làm giống ngựa trâu

Kiếp nay, những người làm công việc như ngựa và trâu, làm việc cật lực mà không dành thời gian cho chính mình. Điều này là vì xưa kia, họ không trả nợ và sống ăn quỵt, làm bừa bãi không gì dùng được.

18. Kiếp nay khỏe mạnh hào hùng

Kiếp nay, những người có thân hình tráng kiện và nhan sắc phi thường. Điều này là vì xưa kia, họ có nhiều đức hạnh, giúp đỡ người bệnh tìm đường đến thuốc thang.

19. Đời nay khổ cực lang thang

Đời nay, những người khốn khổ và sống không có nơi chôn cất, không có nhà ở. Điều này là vì xưa kia, họ đã bắt nạt người khác, lấn già, hiếp trẻ, không tôn trọng người lớn tuổi.

20. Kiếp xưa giảng pháp in kinh

Kiếp xưa, những người giảng dạy pháp và in sách kinh, nhận được công đức vô tận. Điều này là vì xưa kia, họ cúng dường cho Tam Bảo và có công đức vào mình.

21. Đời nay Phúc Lộc Thọ toàn

Đời nay, những người được ban phúc từ Phúc Lộc Thọ, gia đình hòa thuận và được lòng thần quan vì xưa kia, họ kính trọng lão và yêu thiện.

22. Kiếp xưa kính trọng Tăng Ni

Kiếp xưa, những người tôn kính và giúp đỡ những người tu sĩ. Họ giúp đỡ người đơn chiếc đỡ thì gian nan. Đời nay, vợ chồng thảo dâu ngoan và con cháu tôn kính mọi người, hiển vinh và xứng đáng được kính trọng.

23. Đời nay con cháu khó nuôi

Đời nay, những người nuôi con cháu gặp nhiều khó khăn, chết non quặt quẹo không có con đàng hoàng. Điều này là vì xưa kia, họ đã làm đối ngược và ghen ghét người khác, gây chia rẽ và hại người khác.

24. Kiếp nay cô độc suốt đời

Kiếp nay, những người sống cô đơn suốt đời, thường gặp nhiều khó khăn và mất nguồn cơn niềm vui. Điều này là vì xưa kia, họ đã phạm lỗi tà dâm, ngó trông và lén lút xâm phạm nhà người khác.

25. Đời xưa xem sách dâm thư

Đời xưa, những người đọc sách dâm thư, bói toán và phán đoán không có căn cứ. Kiếp này, họ mù mắt và lang thang, không biết đường nào mà đi.

26. Kiếp xưa đâm thọc chuyện người

Kiếp xưa, những người đâm thọc vào chuyện người, khua môi múa lưỡi và làm người khác tan nát. Đời nay, họ sù sụ và ho khan, dãi đờm và hôi hám, không có sự sống.

27. Kiếp xưa Phật Pháp không tin

Kiếp xưa, những người không tin vào Phật Pháp, coi thường đường Nhân quả và phỉ kinh Luân hồi. Kiếp này, họ điếc đặc và không biết chuyện mình. Mũi mồm ngơ ngạo và ai dôi mình.

28. Đời xưa ngược đãi súc sinh

Đời xưa, những người đánh, lôi và giết súc sinh mà không để ý đến đau thương của chúng. Đời nay, họ gặp phải bệnh tật và không có an toàn. Họ bị hắc lào, phong hủi và ê chề, ham hôi và khốn khổ.

29. Kiếp xưa ganh ghét người tài

Kiếp xưa, những người ghen ghét và hại người có tài, có tâm ác và ý đồ khôn lường. Kiếp này, họ bị bệnh bướu, cổ mề đay và hôi hám, thân hình như ruồi bay hàng đàn.

30. Đời xưa lắm sự dèm pha

Đời xưa, những người dèm pha vào chuyện người, dùng gươm đưa hai lưỡi giáo, gây chiến làm hỗn loạn. Đời nay, họ bị sứt miệng, răng vâu, nói lời quang quác mà ai cũng muốn tránh nghe.

31. Kiếp xưa đánh đập Mẹ Cha

Đời xưa, những người đánh đập và khiếm nhã với cha mẹ, không biết ơn những ai đã sinh thành mình. Đời nay, họ bị tật ách và không thể đi bộ, thỉnh thoảng lại đi bằng nạng.

32. Ngày xưa đập quán phá đường

Ngày xưa, những người phá quán và đường, hủy cầu và lấp cống, xem thường lòng thiện tâm. Đời nay, họ bị què cụt hai chân, đi bằng đôi nạng và gặp nhiều khó khăn và đau thương.

33. Ngày xưa thấy kẻ cháy nhà

Ngày xưa, những người thấy người khác gặp nguy hiểm và cười vài trang xem chơi. Ngày nay, họ bị tật ách và kiêng khem, ốm yếu và thoi thóp, một mình kêu trời có ích gì.

34. Kiếp xưa gạt kẻ mù lòa

Kiếp xưa, những người lừa người mù lòa để hưởng lợi cho bản thân. Ngày nay, họ trở thành loài thú vật và phải trừng trị những tội lỗi xưa.

35. Thấy người nguy hiểm làm ngơ

Thấy người khác gặp nguy hiểm, nhưng lại không giúp đỡ và không quan tâm. Ngày nay, họ bị bệnh tật suốt đời, một mình đau khổ, nhưng không ai quan tâm.

36. Kiếp xưa nói xấu người ta

Kiếp xưa, những người nói xấu và vu khống người khác, làm người khác bị nát tan. Đời nay, nhờ nhầm thuốc độc mà chết tươi, dãi đờm máu mủ không thể đủ kể.

37. Kiếp nay xương vẹo lưng gù

Kiếp nay, những người có xương vẹo lưng gù, thân hình xấu xí và hôi mù than ôi. Xưa kia, họ châm chọc và mất công của tớ.

38. Kiếp xưa buôn bán hại người

Kiếp xưa, những người buôn bán hại người khác để tận hưởng lợi ích của mình. Ngày nay, họ tự tử trầm kha, treo cổ và lưỡi trông sợi gai.

39. Kiếp xưa ngăn kẻ đi chùa

Kiếp xưa, những người ngăn kẻ đi chùa, chế nhạo Tam Bảo và đùa giỡn với những người thiện hữu. Ngày nay, họ bị sét đánh và tung thân, lửa thiêu và cháy đốt, không ai cứu được.

40. Ngày xưa kết oán gieo thù

Ngày xưa, những người gieo căm hận và tạo ra thù oán, hung hăng đâm chém và làm xáo trộn mọi việc. Ngày nay, họ trở thành con rắn cắn, hổ vồ, mèo điên và chó dại, hung hăng và đáng sợ.

41. Đời xưa chê kẻ ăn mày

Đời xưa, những người chê kẻ ăn mày, nhạo báng những người nghèo khó xa quê hương. Ngày nay, họ chết rụng trên đường, ruồi bâu và kiến đục cả phường, không có ai quan tâm.

42. Kiếp xưa bạc ác vợ con

Kiếp xưa, những người hành hạ vợ con, chân dần, tay tát và mồm còn lu loa. Ngày nay, họ tự treo cổ và lưỡi trông sợi gai, nhìn thấy mình sợ hãi và ghét những con gà và lợn.

Nam mô Khai Chính Kiến Bồ Tát! Nam mô Khai Chính Kiến Bồ Tát! Nam mô Khai Chính Kiến Bồ Tát!