Nghi Thức Tụng Chú Chuẩn Đề: Cách Tâm Linh Kết Nối Với Phật

Nghi Thức Tụng Chú Chuẩn Đề

Chú Chuẩn Đề là một trong những nghi thức tâm linh quan trọng trong đạo Phật. Được truyền bá từ xa xưa, chú này không chỉ giúp chúng ta kết nối với Phật mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng tôi tìm hiểu về nghi thức này và cách tụng chú Chuẩn Đề một cách đúng đắn.

Chuẩn bị trước khi tụng chú

Trước khi bắt đầu tụng chú Chuẩn Đề, chúng ta cần chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Đầu tiên, hãy rửa tay, rửa mặt, súc miệng và thay quần áo sạch sẽ. Hãy niệm chú “An lam sa ha” (3 lần) khi rửa mặt, “An chu ca ba du sa ha” (3 lần) khi rửa tay, và “An ham an han sa ha” (3 lần) khi súc miệng. Điều này giúp chúng ta trong tâm thần sạch sẽ và tập trung hơn khi tụng chú Chuẩn Đề.

Thực hiện nghi thức

Sau khi chuẩn bị, chúng ta tiến hành nghi thức tụng chú Chuẩn Đề như sau:

 1. Thắp ba nén hương và vái ba vái, tức là đọc bài kệ dâng hương “Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát” (3 lần).

 2. Khi đã cắm hương vào lư, ta niệm chú “Án phạ nhật la vật” (3 lần) và xướng lễ Phật ba lễ:

 • “Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết chư phật” (1 lễ).
 • “Nam mô thập phương tận hư không nhất thiết tôn pháp” (1 lễ).
 • “Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng” (1 lễ).
 1. Sau đó, thỉnh chuông (đánh một hồi dài, điểm 3 tiếng cuối). Ta đọc kệ thỉnh chuông “Hồng, hồng, hồng, hồng, hồng” (đánh 1 hồi độ mười tiếng).

 2. Ngồi theo cách Kim Cương tọa và kết ấn “tam muội”. Đọc tụng Chân ngôn Chuẩn Đề:

 • “Án Lam” (108 lần).
 • “Án Xỉ Lâm” (108 lần).
 • “Án, ma ni bát minh hồng” (108 lần).
 1. Sau khi niệm phần trên, ta xả ấn “tam muộn” và kết ấn “Kim Cương quyền”. Đọc bài kệ “Cầu gia hộ”.

 2. Kế xướng bằng cách xướng tôn danh Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát.

 3. Tiếp theo, ta ngồi Toàn già hoặc Bán già và kết ấn Chuẩn Đề. Đọc Chuẩn Đề chân ngôn:

 • “Nam mô tát đá nẫm, tam điểu tam bồ đà câu chi nẫm, đát điệt tha, án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề: Nguyện tiêu tai chướng; Nguyện giáng cát tường; Nguyệt trưởng thiện căn; Nguyện sinh Tịnh độ, Sa bà ha, bộ lâm” (21 lần).
 1. Tưởng chú “Lãm” và tiếp tục tụng “Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, Sa Bà Ha, Bộ Lâm” (108 lần).

 2. Niệm đủ các phần trên, ta xả ấn và chạm vào 5 chỗ: trên trán, vai bên trái, vai bên phải, ngang ngực, và yết hầu. Đọc “Hồng, hồng, hồng, hồng, hồng” (liên tiếp 5 chỗ) để trừ tà ma.

 3. Đứng dậy lễ 3 lễ và xướng “Nam mô Thất câu chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát”.

 4. Tiếp theo, quỳ xuống và đọc 2 bài phát nguyện.

 5. Đọc bài phát nguyện xong, kết niệm “Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới” (3 lần) và “Nam mô Thất câu chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát” (3 lần).

 6. Cuối cùng, tiến hành lễ Tự quy.

Lợi ích của tụng chú Chuẩn Đề

Tụng chú Chuẩn Đề mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Theo kinh nghiệm của tôi trong suốt 4 năm tụng chú này, tôi đã nhận thấy những linh ứng tuyệt vời. Tụng chú Chuẩn Đề giúp chúng ta:

 1. Tiêu trừ tai chướng trong cuộc sống hàng ngày.
 2. Tăng trưởng thiện căn và trí tuệ.
 3. Hưởng nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.
 4. Kết nối với Phật và hỗ trợ trong việc niệm Phật và hướng về vãng sinh.

Chú Chuẩn Đề là một thần chú có oai lực tiêu trừ tà ma, và chúng ta nên tụng chú này mỗi ngày để hưởng nhiều phúc duyên và tránh khỏi tai họa trong cuộc sống.

Kết luận

Chú Chuẩn Đề là một nghi thức thiêng liêng và quan trọng trong đạo Phật. Tụng chú này giúp chúng ta tiếp cận với Phật và đạt được nhiều lợi ích trong cuộc sống hàng ngày. Tôi hy vọng thông qua việc thực hiện chú Chuẩn Đề một cách đúng đắn, chúng ta có thể kết nối sâu sắc với đấng tối cao và hưởng thụ những phước lành từ chánh niệm Phật. Chúc mọi người thành công và an lành trên con đường tâm linh!

Related Posts