Mi Tiên Vấn Đáp: Tấm Kinh Thần của Phật Giáo

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một cuốn sách thật đặc biệt trong Phật giáo, đó chính là Mi Tiên Vấn Đáp. Cuốn sách này đã được dịch từ bộ kinh Milindapanha bằng tiếng Pali và giới thiệu bởi hòa thượng Giới Nghiêm.

Mi Tiên Vấn Đáp: Một Cuốn Kinh Quan Trọng

Mi Tiên Vấn Đáp là một phần trong Thánh Điển của Phật giáo. Tác phẩm này có giá trị lớn trong việc nghiên cứu và luận giải. Với 244 câu hỏi và lời giải đáp, đây thực sự là một tư liệu quý giá cho những ai quan tâm đến Phật giáo.

Dịch giả và Tác Phẩm

Dịch giả của cuốn sách là hòa thượng Giới Nghiêm, một vị trưởng lão có đạo hạnh nghiêm minh. Ông đã dành gần hai mươi năm để hoàn thành việc dịch sách này. Mục đích của ông không chỉ là muốn phổ biến giáo pháp uyên nguyên, mà còn là giải đáp những thắc mắc cho người tu Phật.

Mi Tiên Vấn Đáp được chia thành ba phần: Dẫn nhập, Nội dung Mi-lan-đà vấn kinh và Sau cuộc vấn đáp. Điều đáng chú ý là tác phẩm này không chỉ đưa ra lời giải đáp tỉ mỉ cho hầu hết các câu hỏi, mà còn sử dụng ví dụ minh họa để giúp người đọc hiểu rõ hơn.

Ví dụ về sự khác biệt giữa Trí và Tuệ

Một ví dụ hay là câu hỏi số 18 về sự khác biệt giữa Trí và Tuệ. Tỳ-kheo Na-tiên đã giải thích rằng Trí là nhận thức, kiến thức, hiểu biết, trong khi Tuệ là sự nhìn thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã. Trí là thông minh, còn Tuệ là sáng suốt. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

Vấn đề nhân quả tội phước

Cuốn sách cũng đề cập đến vấn đề nhân quả tội phước. Tỳ-kheo Na-tiên đã giải thích rằng nhân quả xảy ra ở muôn mặt, muôn chiều, và không đơn giản như ta thường nghĩ. Điều lành nhỏ như phước quả lớn, điều ác lớn như tội báo nhỏ. Tỳ-kheo Na-tiên đã trình bày những ví dụ cụ thể để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Xuất gia trong giáo hội

Một vấn đề thú vị khác là việc tại sao giáo hội vẫn chấp nhận những người phàm tục xuất gia. Tỳ-kheo Na-tiên đã giải thích rằng trong giáo hội cũng có những người xuất gia không vì mục đích cao thượng, mà chỉ mong có một cuộc sống tốt hơn. Điều này là thường tình và không nên lo lắng. Ngoài ra, Tỳ-kheo Na-tiên cũng khẳng định rằng giáo hội không bao giờ cấu uế hay bất tịnh.

Kết

Cuốn sách Mi Tiên Vấn Đáp được giới thiệu với mong muốn chia sẻ những giá trị quý giá mà nó mang lại. Dù chúng tôi không thể đề cập hết tất cả các nội dung trong cuốn sách, chúng tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Hãy đến và trải nghiệm những lời chia sẻ của Tỳ-kheo Na-tiên để tìm hiểu thêm về Pháp giải thoát và kiên định niềm tin với Tăng Bảo.

Vài lời giới thiệu: Mi Tiên Vấn Đáp, dịch giả: hòa thượng Giới Nghiêm, NXB Phương Đông, 878 trang.

Bài viết được viết bởi Thích Nhật Đạo vào ngày 11 tháng 11 năm 2018.