Kinh Diệu Pháp Liên Hoa PDF: Những Cánh Hoa Tâm Huyết Của Phật và Bồ Tát

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa Lành Tủ Sách Tâm Linh

Kinh Pháp-Hoa là bộ kinh đại thừa với tổng cộng hai mươi tám phẩm, chứa đựng sáu vạn lời thầm kín, mang trong mình sự sâu xa và rộng lớn của tâm nguyện và phương tiện huyền diệu của Phật và Bồ Tát. Đây là những lời dạy của Phật với mong muốn sanh đạt đạo quả giác ngộ. Kinh đầu tiên của bộ kinh đã nói rằng “Phật ra đời vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật”. Điều đó có nghĩa là Phật đã thể hiện tâm tánh và truyền đạt cho chúng ta lòng tin vào khả năng thánh thiện của bản thân để tiến đến đích đến là Phật quả.

Phương tiện của Phật là những phương tiện huyền diệu sinh trưởng và phát triển bởi trí tuệ từ bi hỷ xả lợi tha. Chúng có khả năng đưa tất cả chúng sanh đồng chứng nhất thừa Phật quả. Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng ta đều có “Phật tánh”. Chúng ta đều có khả năng trở thành Phật. Chúng ta đã là Phật. Chúng ta sẽ thành Phật nếu chúng ta cố gắng tu hành và nỗ lực.

Tuy nhiên, chúng ta thường chìm đắm trong vòng xoáy của tham và sự lợi ích, để lại nhiều tội lỗi và nhận lại các hình phạt khác nhau. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã tạo ra hàng ngàn phương tiện để cứu độ chúng ta. Từ một phương tiện duy nhất, Phật đã tạo ra ba thừa để sau đó đưa chúng ta tới nhứt thừa vô thượng chánh đẳng chánh giác khi căn tánh chúng ta ngày càng thuần thục.

Bộ kinh Pháp-Hoa là một bảo vật kiệt xuất chứa đựng tâm hạnh của Phật và Bồ Tát, mở ra những con đường phương tiện giáo hóa từ bình dân đến thánh thiện. Nó giúp chúng ta tiến gần hơn đến những bước định mệnh của mình trong hành trình chân lý.

Nội dung của kinh Pháp-Hoa cho thấy không có phương tiện độ sanh nào mà nó không đề cập đến, không có phương pháp giải thoát nào mà nó không chia sẻ. Từ những cảnh giới Phật đến những tình duyên thâm mật với chúng ta, kinh Pháp-Hoa mở ra một khung cảnh tuyệt vời về hóa độ chúng sinh. Nó phù hợp với mọi trình độ căn tánh và nghiệp duyên của chúng ta.

Kinh Pháp-Hoa đã được nhiều nhà Phật học trong suốt hàng ngàn năm chú thích và giải nghĩa, làm cho nó trở thành một tài sản văn hóa lớn và được phổ cập rộng rãi trong cộng đồng. Đến mức mà nghĩa lý của kinh Pháp-Hoa trở nên thần diệu và kỳ vĩ, và được ấn hành phổ biến trên toàn thế giới, tạo nên một tôn giáo mang tên Pháp-Hoa-Tôn hay Thiên-Thai-Tôn. Điều này đã tạo ra một ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản và Trung Quốc nhờ công lao của Trí Giả Đại Sư.

Trên thực tế, trong thời đại hiện nay, khi lòng tin đã suy giảm và niềm tin đang lung lay, chúng ta cần một phước duyên bền vững để gieo giống niềm tin và lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống. Học Viện Quốc Tế mong muốn tái bản kinh Pháp-Hoa này với hy vọng nó sẽ trở thành một con thuyền đưa chúng ta đến với bờ định mệnh, và trở thành một cây ruộng trái phước phì nhiêu, làm đèn biển và cảng đỗ cho tất cả những người đi trên con thuyền cuộc sống này, trở thành những bạn hữu đồng hành trên con đường Chánh đẳng Chánh giác của Phật đạo.

Hy vọng rằng tất cả những người đọc bài viết này sẽ mở lòng và phát tâm theo đạo Bồ đề và tìm hiểu kinh Pháp-Hoa để sớm nhận được tri kiến Phật và tiến hoá đến đẳng cấp chánh đẳng chánh giác.

Phật lịch 2530, Vía Phật A Di Đà 1986
Bính Dần
Thích Đức Niệm