Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Địa Ngục

Image

Giới thiệu

Trong cuộc trò chuyện giữa Phổ Hiền Bồ Tát và Địa-Tạng Bồ Tát, chúng ta được nghe về danh hiệu của các địa ngục trong cõi Diêm-Phù-Đề. Đây là những nơi mà những kẻ phạm tội khổ ở trong cõi Ta-Bà cùng Diêm-Phù-Đề này nhận quả báo không lành.

Danh Hiệu Của Địa Ngục

Theo Ngài Địa-Tạng Bồ Tát, trong phương Đông của Diêm-Phù-Đề có một dãy núi tối thẳm không có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng. Trong dãy núi đó, có các địa ngục lớn như Cực-Vô-Gián, Đại-A-Tỳ, Tứ-Giác, Phi-Đao, Hõa-Tiễn, Giáp-Sơn, Thông-Thương, Thiết Xa, Thiết-Sàng, Thiết-Ngưu, Thiết-Y, Thiên-Nhẫn, Thiết-Lư, Dương-Đồng, Bảo-Trụ, Lưu-Hỏa, Canh-Thiệt, Tỏa-Thủ, Thiên-Cước, Đạm-Nhãn, Thiết-Hoàn, Tránh-Luận, Thiết-Thù, Đa-Sân… Số lượng địa ngục trong dãy núi Thiết-Vi vô hạn.

Mỗi địa ngục lớn lại có một số lượng địa ngục nhỏ khác nhau, chẳng hạn từ một đến trăm nghìn. Danh hiệu của từng địa ngục cũng không đồng nhau.

Ngài Địa-Tạng Bồ Tát cung cấp những thông tin này để chúng ta hiểu rằng địa ngục tồn tại do những hành động ác của con người. Những tội lực này có sức mạnh vô cùng lớn và có thể so sánh được với núi Tu-Di hay biển cả. Vì vậy, không nên khinh bỏ những điều nhỏ nhặt và cho rằng chúng không phạm tội. Sau khi chết, tất cả đều phải chịu trả quả báo.

Hãy hiểu rằng mỗi người có những công việc riêng, như cha với con. Mỗi người theo nghiệp của mình và dù gặp nhau cũng chẳng thể chịu khổ cho nhau. Vì vậy, Ngài Địa-Tạng Bồ Tát muốn giới thiệu những tội lực và hình phạt trong địa ngục. Hy vọng rằng chúng ta có thể nghe và hiểu để hướng về Giáo Pháp của Phật.

Tội Báo Trong Địa Ngục

Ngài Địa-Tạng Bồ Tát tiếp tục giải thích về những hình phạt trong địa ngục. Chúng bao gồm những tội báo đáng sợ như:

 • Địa ngục kéo lưỡi người tội ra để trâu cày trên đó.
 • Địa ngục moi tim người tội để quỉ Dạ Xoa ăn.
 • Địa ngục vạc dầu sôi sục nấu thân người tội.
 • Địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy.
 • Địa ngục tấp vào người tội bằng lửa lớn bay.
 • Địa ngục toàn là băng giá.
 • Địa ngục đầy đồ phẩn tiểu.
 • Địa ngục chông sắt.
 • Địa ngục đâm giáo lửa.
 • Địa ngục đập vai lưng.
 • Địa ngục đốt chân tay.
 • Địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn.
 • Địa ngục xua đuổi chó sắt.
 • Địa ngục đóng ách lừa sắt.

Những hình phạt này gồm những công cụ như đồng, sắt, đá và lửa, tất cả đều là do hành vi ác của con người mà tạo ra.

Ngài Địa-Tạng Bồ Tát lưu ý rằng, nếu thuật rõ cả những hình phạt trong địa ngục, sẽ không có đủ thời gian để kể hết vì mỗi địa ngục lại có hàng nghìn thứ khổ khác nhau. Vì vậy, Ngài sơ lược giới thiệu để chúng ta có cái nhìn tổng quan.

Kết luận

Cuộc trò chuyện giữa Phổ Hiền Bồ Tát và Địa-Tạng Bồ Tát giúp chúng ta hiểu rõ hơn về danh hiệu và tội báo trong địa ngục. Đây là những vấn đề quan trọng trong cuộc sống và chúng ta nên hiểu và nhớ để có cuộc sống đúng đắn và đạt được an lạc.