Cách cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát: Bước đúng chuẩn để kết nối tâm linh

Khấn phật và cầu nguyện là những thói quen tuyệt vời giúp ta trấn tĩnh tâm hồn và tìm kiếm sự bình an tinh thần. Với đặc thù này, nhiều người, đặc biệt là các Phật tử, đã lựa chọn cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát theo đúng chuẩn nhất.

Quan Thế Âm Bồ Tát là ai?

Quan Thế Âm, được hiểu theo tiếng Phạn là Avalokitesvara, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Người này có khả năng quan sát âm thanh và tiếng đau khổ của chúng sinh trong thế giới hiện tại. Quan Thế Âm Bồ Tát luôn giúp đỡ và cứu độ chúng sinh một cách tự tại.

Theo Kinh Bi Hoa, Quan Thế Âm Bồ Tát ban đầu là thái tử Bất Huyền, con trai của vua Vô Tránh Niệm. Thái tử tin nghe theo lời dạy của vua cha và tận tâm cầu nguyện để quan sát và cứu độ chúng sinh.

Dù có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của Quan Thế Âm Bồ Tát, ở Việt Nam người ta tin rằng Ngài là hiện thân của lòng từ bi, bác ái và sự phổ độ chúng sinh.

Quan Thế Âm Bồ Tát là 1 trong những vị Bồ Tát có tấm lòng từ bi, bác ái

Ý nghĩa thờ cúng Quan Thế Âm Bồ Tát

Hiện nay, người ta thường đặt tượng Quan Âm Bồ Tát và thờ cúng Ngài ở những nơi thanh tịnh. Vào những dịp đặc biệt như ngày mùng 1, ngày rằm hoặc khi có những sự cần thiết, nhiều người thành tâm dâng lễ và cầu nguyện.

Nguyên nhân là bởi Quan Âm Bồ Tát có lòng từ bi, bác ái và đại lượng. Ngài luôn lắng nghe và giúp đỡ chúng sinh để giải tỏa nỗi oan trái và dẫn dắt con người trên con đường thiện. Vì vậy, nhiều gia đình thờ cúng Quan Âm Bồ Tát để mong được bình an, hạnh phúc và may mắn. Cách cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát không phức tạp, chỉ cần chúng ta thành tâm là như vậy.

Mâm lễ cúng Quan Thế Âm Bồ Tát cần chuẩn bị gì?

Khi thực hiện cách cúng Quan Thế Âm Bồ Tát, gia chủ cần chú ý đến việc chuẩn bị mâm lễ cúng. Theo phong tục cổ truyền của người Việt, khi đi lễ chùa, người ta luôn mang theo lễ vật dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. Đặc biệt, khi thờ cúng Phật Bà Quan Âm, người ta thường chuẩn bị những lễ chay như hương hoa, trái cây, trà, bánh…

Trong cách cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, cần chú ý tới các lễ vật chay cần chuẩn bị

Cách cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát

Dưới đây là các bài văn khấn thể hiện cách cầu khấn Quan Thế Âm Bồ Tát:

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa

“Nam Mô A Di Đà Phật!” (3 lần và 3 lạy)

“Con lạy chín phương trời! Mười phương Chư Phật! Chư Phật mười phương.”

“Con Nam mô Đại Từ, Đại Bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.”

“Xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thùy từ chứng giám.”

“Hôm nay là ngày…. tháng…. năm…..”

“Tín chủ con là…..”

“Ngụ tại….”

“Tín chủ con 1 lòng thành tâm đến trước Phật đài, nơi thềm điện cửa hoa, dâng kính vật phẩm, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.”

“Con cúi xin được Đại Sĩ không rời ban nguyện, chở che cứu vớt cho chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, con lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao.”

“Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp nơi trần gian nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho con cùng toàn thể gia quyến ba tháng ngày đông, chín tháng ngày hè luôn được sức khỏe dồi dào, an khang phúc thọ, lộc tài vượng tiến, công việc thuận lợi, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.”

“Tín chủ con lễ bạc thành tâm, cúi đầu mong được phù hộ độ trì.”

“Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” (3 lần và 3 lạy)

Cách cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, cần đọc văn khấn đúng chuẩn

Văn cầu khấn Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

“Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, Bồ Tát

Tam Bảo mười phương” (3 lần)

“Nam Mô A Di Đà Phật” (3 lần)

“Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát” (2 lần)

“Tri ân:

Lại bước qua một ngày, hôm nay, con tự biết mình đã được nhiều điều may mắn, con đã hưởng được sự tha lực từ bi của Chư Phật, chư Bồ Tát ban cho và được chư vị giúp đỡ, nên con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính, quỳ ở nơi đây, dâng lòng chí thành, chí kinh của con tri ân (1 lạy).”

“Cầu an:

Con xin thành kính cầu nguyện mong mọi sự an lành, an lạc, yên bình, hạnh phúc cho thân quyến con, cùng khắp các chúng sinh hữu tình, vô tình.”

“Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị bi gia hộ, giúp đỡ chúng con để chúng con có được sự an lành, an lạc tu hành, thoát khỏi sinh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãn sanh về nơi Cực Lạc (1 lạy).”

“Cầu siêu:

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh tổ tiên, thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con

Cho những vong linh tên:….

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và vì một lý do nào đó chưa được vãng sinh.

Con thành tâm cầu nguyện xin lòng tư bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị giúp đỡ để các vong linh được về nơi an lạc, siêu sinh Tịnh độ (1 lạy).”

“Sám hối:

Con xin thành tâm sám hối cho mọi tội lỗi con đã gây ra từ nhiều kiếp cho đến nơi, những tội con đã gây ra trong kiếp sống hiện tại.

Những tội con gây ra do bởi cố ý hay vô tình, gây hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát tư tưởng, hành động để sám hối, sửa chữa sai lầm và xin nguyện giữ mình để không tái phạm.

Tất cả các tội, con xin thành tâm quỳ lạy nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư vị chứng minh cho lòng thành của con (1 lạy).”

“Hồi hướng/ Phát nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện được tiếp tục tu hành, tu học, hướng tâm tu để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Làm việc lợi cho mình và cho người.

Con xin hồi hướng, xin sẻ chia Công Đức đến cha mẹ, thân nhân …. (tên) …. đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ pháp và chư vị đã giúp đỡ con.

Đến những vong linh mà con đã lỡ sát hại, gây hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sinh, chưa được pháp giới chúng sinh.

Con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư vị phù hộ để con và chúng sinh đồng có được duyên lành để tu hành thoát khỏi sinh tử luân hồi. Trên con xin tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sinh. Chúng con đồng xin nguyện được vãn sanh về nơi Cực Lạc (3 lạy).”

Bài viết trên đây của Yên Bái Stone đã chia sẻ về cách cầu khấn Quan Thế Âm Bồ Tát đúng chuẩn nhất. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.