Mẫu 2C/TCTW-98: Hướng dẫn kê khai chi tiết nhất

Bạn đã từng nghe về Mẫu 2C/TCTW-98 nhưng chưa biết chính xác nó là gì? Bạn muốn có một hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất để có thể kê khai đúng? Hãy cùng tôi tìm hiểu thông tin quan trọng về mẫu này.

Sơ yếu lý lịch

Nếu bạn đang tìm hiểu về Mẫu 2C/TCTW-98, có lẽ bạn đang quan tâm đến việc kê khai thông tin cá nhân của mình. Dưới đây là những thông tin quan trọng mà bạn cần cung cấp:

Họ và tên khai sinh

Bạn cần điền đầy đủ họ và tên của mình vào ô này. Đừng quên chỉ rõ giới tính của bạn.

Các tên gọi khác

Nếu bạn có bất kỳ tên gọi khác nào khác ngoài tên khai sinh, hãy điền chúng vào ô này.

Cấp ủy hiện tại

Nếu bạn đang thuộc cấp ủy nào, hãy điền thông tin cấp ủy hiện tại của mình vào ô này. Nếu bạn không thuộc cấp ủy nào, hãy để ô này trống.

Sinh ngày và nơi sinh

Hãy điền thông tin về ngày, tháng, năm sinh của bạn cùng với nơi sinh vào ô tương ứng.

Quê quán

Thông tin về quê quán của bạn cần được cung cấp đầy đủ. Hãy điền thông tin về xã, phường, huyện, quận, và tỉnh thành vào ô tương ứng.

Nơi ở hiện nay

Nếu bạn đang ở một địa chỉ khác với quê quán, hãy điền thông tin về địa chỉ hiện tại vào ô này. Đừng quên cung cấp số điện thoại liên lạc của bạn.

Dân tộc và tôn giáo

Hãy điền thông tin về dân tộc và tôn giáo của bạn vào ô tương ứng.

Thành phần gia đình xuất thân

Hãy ghi rõ thành phần gia đình xuất thân của bạn, như công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản, và nhiều hơn nữa.

Nghề nghiệp trước khi tuyển dụng

Điền thông tin về nghề nghiệp của bạn trước khi được tuyển dụng. Nếu bạn là công nhân, hãy ghi rõ nghề nghiệp hoặc ngành nghề mà bạn đã được đào tạo.

Ngày được tuyển dụng

Hãy cung cấp thông tin về ngày bạn được tuyển dụng vào cơ quan nào và ở đâu.

Ngày vào cơ quan hiện đang công tác

Ghi lại thông tin về ngày bạn đã vào cơ quan hiện tại và ngày tham gia cách mạng (nếu có).

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Nếu bạn đã tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy ghi lại thông tin về ngày bạn đã vào Đảng và ngày chính thức.

Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội

Hãy cung cấp thông tin về ngày bạn tham gia các tổ chức chính trị, xã hội như Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, và Hội.

Ngày nhập ngũ và xuất ngũ

Nếu bạn từng nhập ngũ, hãy ghi rõ ngày nhập ngũ và ngày xuất ngũ cùng với quân hàm và chức vụ cao nhất bạn đã đạt được.

Trình độ học vấn

Hãy cung cấp thông tin về trình độ học vấn của bạn, bao gồm giáo dục phổ thông, học hàm, học vị cao nhất, lý luận chính trị, và ngoại ngữ.

Công tác chính đang làm

Hãy điền thông tin về công tác chính bạn đang làm vào ô này.