Ban thờ hướng tài lộc cho tuổi Giáp Dần 1974

Năm Giáp Dần (tương ứng với năm 1974 dương lịch) đã bắt đầu vào ngày 13 tháng Giêng (ngày 4/2/1974). Với việc năm âm lịch khởi đầu từ tiết Lập xuân, tuổi Giáp Dần – 1974 được tính cho những người sinh từ ngày 13 tháng Giêng đến ngày 23 tháng 12 năm Giáp Dần.

Đối với những người nam tuổi Giáp Dần 1974, Niên mệnh của họ là Đại Khê Thủy khắc Sơn Hạ Hỏa. Mệnh này được sử dụng để xem Tử vi và cũng để xem Phong thủy, bao gồm hướng nhà, hướng ban thờ, hướng bếp, màu sắc và cả con số phù hợp với tuổi.

Đối với chủ nhà là nam:

Khi phi cung Bát quái, ta tính được người nam tuổi Giáp Dần 1974 có Mệnh quái là Cấn. Theo Kinh Dịch, Cấn đại diện cho Núi và thuộc ngũ hành Thổ, thuộc Tây tứ trạch. Điều này có nghĩa là người nam tuổi này có Cung mệnh Thổ, khắc Niên mệnh hành Thủy và thuộc Tây tứ trạch.

Du niên Bát quái theo Tây tứ trạch cho người cung Cấn, mệnh Thổ sẽ có các hướng tốt sau:

 • Hướng Tây Nam: được Sinh khí,
 • Hướng Tây Bắc: được Thiên y,
 • Hướng Tây: được Diên niên,
 • Hướng Đông Bắc: được Phục vị.

Các hướng xấu bao gồm:

 • Hướng Đông Nam: phạm Tuyệt mệnh,
 • Hướng Bắc: phạm Ngũ quỷ,
 • Hướng Đông: phạm Lục sát,
 • Hướng Nam: phạm Họa hại.

Chọn hướng tốt cho ban thờ:

Hướng Tây Nam: Được Sinh khí (thuộc sao Tham Lang), giúp mang đến sự vượng khí cho con người. Sinh khí là cung tốt nhất trong bốn cung tốt của Bát trạch, có lợi cho sức khỏe, tài lộc, đường con cái và trường thọ. Đặc biệt, hướng này rất tốt cho nam giới và cũng tốt cho danh tiếng, mang lại sức sống dồi dào cho con người.

Nếu người cung Cấn chọn hướng này và đặt thuộc Tây Nam cũng tốt vì được Phục vị (thuộc sao Tả Phù). Phục vị đại diện cho sự bình yên. Đây là cung mang tính bình yên và ổn định, rất lợi cho việc đặt ban thờ vì ban thờ liên quan đến yên tĩnh. Được hướng này sẽ tạo sự ổn định cho chủ nhà, tăng cường tình duyên nam nữ, cải thiện khả năng tài chính và quan hệ gia đình, bao gồm cả quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái.

Hướng Tây Bắc: Được Thiên y (thuộc sao Cự Môn), giúp bảo vệ sức khỏe. Thiên y là cung tốt thứ hai trong Bát trạch và đặc biệt tốt cho nữ giới. Được hướng này sẽ giúp gia đình tránh khỏi bệnh tật, mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc và tăng cường sức mạnh, cũng như có sự hỗ trợ khi gặp khó khăn như có người giúp đỡ.

Hướng Tây: Được Diên niên (thuộc sao Vũ Khúc), giúp mang đến sự hòa thuận. Diên niên là cung tốt thứ ba trong Bát trạch và được hướng này cũng khá tốt vì tạo ra sự hòa thuận và sung túc trong gia đình. Hướng này tốt cho tài lộc, nhân khẩu và thường mang đến may mắn. Đây là cung hòa thuận, tốt cho quan hệ xã hội và ngoại giao, cũng như trong gia đình.

Hướng Đông Bắc: Được Phục vị (thuộc sao Tả Phù), giúp mang đến sự bình yên. Phục vị là cung tốt thứ tư trong Bát trạch và đại diện cho sự bình yên và ổn định, đặc biệt tốt cho việc đặt ban thờ (vì ban thờ thuộc cung tĩnh). Được hướng này sẽ tạo sự ổn định cho chủ nhà, tăng cường tình duyên nam nữ, cải thiện khả năng tài chính và quan hệ gia đình, bao gồm cả quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái.

Đặc biệt, nếu người cung Cấn chọn hướng Đông Bắc và tọa thuộc Tây Nam, sẽ được cả hướng và tọa. Bởi vì tọa này có Diên niên (thuộc sao Vũ Khúc), giúp mang lại sự hòa thuận. Đây là cung tốt thứ ba trong Bát trạch và sẽ mang lại sự hạnh phúc lâu dài, thịnh vượng và may mắn. Đặc biệt, cung hòa thuận này còn giúp trong việc giao tiếp và quan hệ xã hội, cũng như trong gia đình.

Các hướng còn lại không phù hợp với tuổi và không nên đặt ban thờ, đặc biệt là hướng Đông phạm Tuyệt mệnh, một hướng rất xấu.

Đối với chủ nhà là nữ:

Khi phi cung Bát quái, ta tính được người nữ tuổi Giáp Dần 1974 có Mệnh quái là Đoài. Theo Kinh Dịch, Đoài đại diện cho Đầm và thuộc ngũ hành Kim, thuộc Tây tứ trạch. Điều này có nghĩa là người nữ tuổi này có Cung mệnh Kim, sinh cho Niên mệnh hành Thủy và thuộc Tây tứ trạch.

Du niên Bát quái theo Tây tứ trạch cho người cung Đoài, mệnh Kim sẽ có các hướng tốt hợp tuổi như sau:

 • Hướng Tây Bắc: được Sinh khí,
 • Hướng Tây Nam: được Thiên y,
 • Hướng Đông Bắc: được Diên niên,
 • Hướng Tây: được Phục vị.

Các hướng xấu gồm:

 • Hướng Đông: phạm Tuyệt mệnh,
 • Hướng Nam: phạm Ngũ quỷ,
 • Hướng Đông Nam: phạm Lục sát,
 • Hướng Bắc: phạm Họa hại.

Chọn hướng tốt cho ban thờ:

Hướng Tây Bắc: Được Sinh khí (thuộc sao Tham Lang), giúp mang đến sự vượng tốt cho con người. Sinh khí là cung tốt nhất trong bốn cung tốt của Bát trạch, có lợi cho sức khỏe, tài lộc, và đường con cái, cũng như trường thọ. Hướng này đặc biệt tốt cho nữ giới. Hướng này cũng tốt cho danh tiếng, tạo ra sức sống dồi dào cho con người.

Hướng Tây Nam: Được Thiên y (thuộc sao Cự Môn), giúp bảo vệ sức khỏe. Thiên y là cung tốt thứ hai trong Bát trạch và đặc biệt tốt cho nữ giới. Được hướng này sẽ giúp gia đình tránh khỏi bệnh tật, mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc và tăng cường sức mạnh, cũng như có sự hỗ trợ khi gặp khó khăn như có người giúp đỡ.

Đặc biệt, người cung Đoài chọn hướng này và tọa ở Đông Bắc sẽ được cả hướng lẫn tọa. Với tọa này có Diên niên (thuộc sao Vũ Khúc), giúp mang đến sự hòa thuận. Diên niên là cung tốt thứ ba trong Bát trạch và gia đình sẽ được hạnh phúc lâu dài, sống hòa thuận và sung túc, tốt cho tài lộc, nhân khẩu và thường gặp may mắn. Đây là cung hòa thuận, tốt cho quan hệ xã hội và ngoại giao, cũng như trong gia đình.

Hướng Đông Bắc: Được Diên niên (thuộc sao Vũ Khúc), giúp mang đến sự hòa thuận. Diên niên là cung tốt thứ ba trong Bát trạch. Mặc dù không tốt bằng hai hướng trên nhưng được hướng này cũng khá tốt vì gia đình hạnh phúc lâu dài, sống hòa thuận và sung túc, tốt cho tài lộc, nhân khẩu và thường gặp may mắn. Đây là cung hòa thuận nên tốt cho ngoại giao và quan hệ xã hội cũng như trong gia đình.

Đặc biệt, khi chọn hướng này sẽ có tọa ở Tây Nam được Thiên y (thuộc sao Cự Môn) chủ về sức khỏe. Thiên y lại là cung tốt thứ hai trong Bát trạch, đặc biệt tốt cho nữ giới. Được cung này sẽ giúp gia đình tránh khỏi bệnh tật, tăng thêm tài lộc, thịnh vượng, hạnh phúc, đặc biệt là có sự hỗ trợ khi gặp khó khăn như được quý nhân phù trợ và cả trường thọ.

Hướng Tây: Được Phục vị (thuộc sao Tả Phù), giúp mang đến sự bình yên. Phục vị là cung tốt thứ tư trong Bát trạch, là cung bình yên, trấn tĩnh, rất có lợi cho việc đặt ban thờ (vì ban thờ thuộc cung tĩnh). Được hướng này sẽ tạo sự ổn định cho chủ nhà, tăng cường tình duyên nam nữ, cải thiện khả năng tài chính và quan hệ gia đình, bao gồm cả quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái.

Các hướng còn lại không phù hợp với tuổi và không nên đặt ban thờ, đặc biệt là hướng Đông phạm Tuyệt mệnh, một hướng rất xấu.