Ngày 31/03/2024: Ăn chay hay ăn mặn?

Hôm nay, ngày 31/03/2024, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thông tin quan trọng xoay quanh ngày này. Đầu tiên, hãy nhớ rằng ngày hôm nay là ngày 22/2/2024 theo lịch âm. Tuy nhiên, điều thú vị là ngày 31/03/2024 không thuộc phạm vi 10 ngày ăn chay trong tháng. Vì vậy, ngày hôm nay chính là ngày ăn mặn.

10 ngày ăn chay trong tháng là những ngày nào?

Bạn có biết rằng trong tháng âm lịch, có 10 ngày được xem là những ngày ăn chay. Đó chính là những ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Theo Luật học, việc lựa chọn 10 ngày này là một phương pháp đặc biệt do Đức Chí Tôn ban tặng trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ. Mỗi ngày trong số này đại diện cho Đạo của 10 vị Phật:

  • Ngày mùng 1: Định Quan Phật.
  • Ngày mùng 8: Dược Sư Như Lai.
  • Ngày mùng 14: Phổ Hiền Bồ Tát.
  • Ngày mùng 15: A Di Đà Như Lai.
  • Ngày mùng 18: Quan Âm Bồ Tát.
  • Ngày mùng 23: Thế Chí Bồ Tát.
  • Ngày mùng 24: Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Ngày mùng 28: Tỳ Lư Đà Na Phật.
  • Ngày mùng 29: Dược Dương Bồ Tát.
  • Ngày mùng 30: Thích Ca Như Lai.

Ưu điểm của ăn chay trong tháng 10 ngày

Theo quan niệm của Phật giáo, ăn chay (lạt, trai giới) là một phương thức để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng với vạn vật xung quanh. Đồng thời, nó còn giúp giảm bớt nghiệp sát sinh và mang lại tâm thái thanh tịnh cho người tu hành.

Có hai hình thức chính khi ăn chay: chay trường tự nguyện suốt đời và chay kỳ phát nguyện dựa vào những kỳ nhất định trong tháng hay trong năm. Số ngày trai giới tuỳ thuộc vào lòng tin và điều kiện của từng người. Phật giáo không bao giờ ép buộc tín đồ của mình phải thực hiện, và thực tế, rất nhiều phật tử thường chọn lịch ăn chay 10 ngày trong tháng, hay còn gọi là “thập trai”.

Nguồn gốc của ăn chay tháng 10 ngày

Vậy ăn chay tháng 10 ngày bắt nguồn từ đâu? Theo tài liệu Buddhismtoday, chay trường tự nguyện được coi là một pháp môn tu đầu tiên. 10 ngày ăn chay trong tháng được phân bố đều trong tuần của các tháng, nhằm nhắc nhở chúng ta thường xuyên tu tập, mở rộng lòng từ bi và tránh sát sinh vạn vật để làm thành phần thực phẩm cho chúng ta.

Mọi sự vật trên đời đều có duyên khởi và tác động cộng sinh lẫn nhau. Lịch ăn chay 10 ngày trong đó có ngày 30 cuối tháng nhằm nhắc nhở người tu hành hãy sống ý nghĩa và chăm chỉ hơn trong tháng mới. Việc kết thúc một tháng cũ cũng là khởi điểm cho tháng mới.

Ảnh Minh Họa

Vậy ngày hôm nay, 31/03/2024, hãy nhớ rằng đó là ngày ăn mặn. Chúc bạn có một ngày thật an lành và ý nghĩa!

Related Posts