10 Cuốn Sách Phật Giáo Cho Người Mới Bắt Đầu

Người mới tiếp cận đạo Phật thường đặt câu hỏi: “Tôi nên đọc những cuốn sách nào?” Bài viết này sẽ giới thiệu 10 cuốn sách giải thích những khái niệm căn bản của Phật giáo, theo quan điểm của các truyền thống khác nhau, cũng như một số chủ đề chuyên sâu hơn. (Người biên tập lưu ý: Phật tử Tây Tạng nên xem xét các giáo lý Lamrim từ Lama Tsongkhapa và các tác phẩm tuyệt vời khác.)

Mặc dù có vẻ hơi trái ngược, cách dễ dàng để tìm hiểu về Phật giáo là bắt đầu với những cuốn sách hiện đại về đạo Phật trước và sau đó mới tiếp cận các văn bản trong bộ Tam Tạng Thánh Điển Pali Canon (Tipitaka).

Các cuốn sách giới thiệu về Phật giáo giải thích các khái niệm quan trọng nhất, lý giải lý do chúng có liên quan đến nhau và giúp bạn hình thành một bản đồ học Phật về tất cả các khái niệm Phật giáo khác nhau phù hợp và tương tác. Những cuốn sách này cũng rất hữu ích vì cấu trúc của Kinh Tạng Pali không dễ để người mới bắt đầu học Phật.

Sau khi nắm vững những khái niệm cơ bản, bạn có thể tiến vào học Kinh Tạng (Sutta Pitaka) theo tốc độ của riêng bạn, và tìm hiểu sâu hơn về các chủ đề mà bạn thấy thú vị hoặc quan trọng nhất.

  1. “Những gì Đức Phật Dạy” bởi Walpola Rahula: Cuốn sách này mô tả các khái niệm quan trọng nhất trong Phật giáo một cách rõ ràng và ngắn gọn. Nó là một cuốn sách tuyệt vời để bắt đầu và xây dựng nền tảng cho việc hiểu biết về Phật giáo.

  2. “Với Từng Mỗi Hơi Thở” của Tỳ khưu Thanissaro: Cuốn sách này là một hướng dẫn thiền định dựa trên lời dạy của Đức Phật và kinh nghiệm của một người hành giả. Nó tập trung vào thiền hơi thở và cách sử dụng nó để thực hành thiền.

  3. “Chánh Niệm Giảng Bằng Ngôn Ngữ Thông Thường” của Henepola Gunaratana: Cuốn sách này là một giới thiệu về thiền định và cách áp dụng chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Nó cung cấp những lời khuyên thực tế và thiết thực để áp dụng chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày.

  4. “Tám Bước Chánh Niệm Để Hạnh Phúc” của Henepola Gunaratana: Cuốn sách này sử dụng Bát Chánh Đạo làm nền tảng cho việc thực hành chánh niệm và cung cấp các lời khuyên vào cuộc sống hàng ngày.

  5. “Cuốn Sách Tây Tạng Về Sống Và Chết” của Sogyal Rinpoche: Cuốn sách này giải thích vòng đời, cái chết và tái sinh theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Nó giúp bạn hiểu các quá trình sau cái chết và những trải nghiệm có thể dẫn đến giải thoát hoặc tái sinh.

  6. “Tám Cổng Vào Thiền” của John Daido Loori: Cuốn sách này giới thiệu Thiền Tông và những nguyên lý cơ bản của nó, cùng với các bài tập tư duy và công án trong thiền định.

  7. Kinh Văn và Tác Phẩm Phật Giáo: Để hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật, bạn có thể tiếp cận các kinh điển Pali như Luật Tạng, Kinh Tạng và Luận Tạng. Các bài giảng dài và dễ tiếp cận hơn cho người mới bắt đầu, trong khi các tác phẩm khác giải thích các chủ đề kỹ thuật và lặp đi lặp lại.

  8. In the Buddha’s Words do Tỳ kheo Bodhi tuyển chọn và dịch: Cuốn sách này giới thiệu các bài kinh được chọn lọc từ Kinh điển Pali và hướng dẫn người mới bắt đầu muốn đọc các văn bản nguồn.

  9. Trường Bộ Kinh (Dīgha-Nikāya; DN): Cuốn sách này chứa 34 bài kinh dài của Đức Phật về nhiều chủ đề đa dạng và phong phú.

  10. Trung Bộ Kinh (Majjhima-Nikāya; MN): Cuốn sách này chứa các bài kinh có độ dài trung bình của Đức Phật và là một trong những bộ kinh quan trọng nhất trong bộ Tam Tạng.

Chúng ta đã giới thiệu 10 cuốn sách quý giá cho người mới tiếp cận đạo Phật. Hy vọng rằng những cuốn sách này sẽ giúp bạn có một lộ trình học tập rõ ràng trong việc tìm hiểu về Phật giáo và khám phá hơn về tâm linh của mình.

By Paul Bonea (Buddha Weekly)

Related Posts