Không Ăn Phi Thời Là Giới Cốt Yếu Của Bát Quan Trai Giới, Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn

Để hiểu rõ về giới không ăn phi thời, chúng ta cần xem xét hai vấn đề quan trọng: 1) Khái niệm của giới không ăn phi thời là gì? 2) Vì sao giới không ăn phi thời là yếu tố quan trọng, được coi là giới cốt yếu hay giới trưởng tịnh?

Khái niệm của giới không ăn phi thời

Giới không ăn phi thời đơn giản là chỉ ăn một bữa trước ngọ (trước 12 giờ trưa) và sau đó không dùng bất kỳ thức ăn nào khác, chỉ uống nước. Điều này được thể hiện rõ ràng trong các bài kinh Nikàya và Pali, khi mà hành giả hay người thọ giới không ăn bất kỳ thức ăn thể lỏng hoặc không dùng miệng nhai sau ngọ, trừ việc chỉ uống nước.

Tại sao giới không ăn phi thời là giới cốt yếu, trưởng tịnh?

Giới không ăn phi thời được xem như giới trưởng tịnh, giới cốt yếu trong bát quan trai giới. Việc thọ trì giới không ăn phi thời đem lại một nửa sức mạnh của bát quan trai giới, đó là công đức không thể nghĩ bàn. Điều này đã được chứng minh trong các câu chuyện tiền thân số 421 và Tích Truyện Kinh Pháp Cú.

Trong câu chuyện số 421, một triệu phú gia Suciparivàra đã nhịn đói suốt cả ngày trong khi làm việc, và từ chối ăn phi thời, thậm chí từ chối cả cái mạng để giữ giới kiêng ăn. Làm như vậy đã mang lại cho ông nhiều phước báo, chẳng hạn như được tái sanh làm vua vinh hiển.

Trong câu chuyện Tích Truyện Kinh Pháp Cú, một người làm công của Ngài Cấp Cô Độc đã nhịn đói cả ngày và từ chối ăn bốn viên kẹo, để giữ giới kiêng ăn cho đến khi mặt trời mọc. Mặc dù ông chết vì đói, nhưng ông đã được tái sanh vào cây đa và trở thành dân thân của vua Udaya.

Từ những ví dụ này, chúng ta thấy rằng việc thọ trì giới không ăn phi thời là vô cùng quan trọng và mang lại công đức không thể đong đếm. Điều này tương thích với lý thuyết của Thầy Tuệ Sỹ, rằng giới không ăn phi thời là giới trưởng tịnh, và tôi khuyên tất cả mọi người thọ trì bát quan trai giới nên kiên tâm giữ giới không ăn phi thời, từ chối ăn cháo loãng, uống ngũ cốc sau ngọ.

Tâm Tịnh