Tổng hợp tính cách của các sao trong lá số tử vi

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một tổng hợp về tính cách của các sao (tinh đẩu) trong lá số tử vi. Những thông tin này là những kinh nghiệm quý báu mà bạn nên lưu ý. Chúng ta hãy cùng xem qua nhé!

Lời khuyên quan trọng

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ ghi chép lại những phần quan trọng và bạn cảm thấy quan tâm nhất. Đọc xong các bài viết, hãy quay lại đọc lại những ghi chú của bạn để ghi nhớ những thông tin cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thông tin khi cần thiết. Việc học về tử vi đòi hỏi sự kiên nhẫn và cố gắng. Hãy nhớ rằng, chỉ khi bạn có kiến thức cơ bản tốt, thì việc học các mẹo thủ thuật mới sẽ trở nên cần thiết hơn.

Chia sẻ cá nhân

Dưới đây là những chia sẻ cá nhân của tôi sau quá trình học tử vi. Hãy cùng xem qua danh sách các sao và tính cách của chúng trong lá số tử vi:

 • Sao Âm Sát
 • Sao treo sao rung
 • Sao Kình Dương và Đà La
 • Sao Văn Xương và Văn Khúc
 • Sao Tả Phụ và Hữu Bật
 • Sao Cự Môn
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Thái Âm
 • Sao Thái Dương
 • Sao Thiên Cơ
 • Sao Thiên Đồng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Vũ Khúc
 • Sao không phải là sao – Tinh, Diệu
 • Sao không phải là sao: tiền kình hậu đà; lộc tiền nhất vị, thị kình dương?
 • Sao nào chiếu mạng thì được làm vua?
 • Sao Thiên cơ – Phan Tử Ngư
 • Sao Thiên cơ – Vương Đình Chi
 • Sao Tử vi – Chu Vân Sơn
 • Sao Tử vi – Phan Tử Ngư
 • Sao Tử vi – Lục Bân Triệu
 • Sao Vũ khúc – Vương Đình Chi
 • Sao Thiên cơ – Lục Bân Triệu
 • Sao Thái dương – Lục Bân Triệu
 • Sao Vũ khúc – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên đồng – Phan Tử Ngư
 • Sao Thiên đồng- Vương Đình Chi
 • Sao Thiên đồng – Lục Bân Triệu
 • Sao Liêm trinh – Phan Tử Ngư
 • Sao Liêm trinh – Vương Đình Chi
 • Sao Liêm trinh – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên phủ – Vương Đình Chi
 • Sao Thiên phủ – Lục Bân Triệu
 • Sao Thái âm – Vương Đình Chi
 • Sao Thái âm – Lục Bân Triệu
 • Sao Tham lang – Vương Đình Chi
 • Sao Tham lang – Lục Bân Triệu
 • Sao Cự môn – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên tướng – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên lương – Lục Bân Triệu
 • Sao Âm sát – Tạp diệu
 • Sao Phá quân – Lục Bân Triệu
 • Sao Phá quân – Bí cấp
 • Sao Cự Môn
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Phá Quân
 • Sao Thái Âm
 • Sao Thái Dương
 • Sao Tham Lang
 • Sao Thất Sát
 • Sao Thiên Cơ
 • Sao Thiên Đồng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Tử Vi
 • Sao Vũ Khúc
 • Sao Ân Quang
 • Sao Bạch Hổ
 • Sao Bác Sỹ
 • Sao Bát Tọa
 • Sao Bệnh – Bệnh Phù
 • Sao Cô Thần
 • Sao Dưỡng
 • Sao Đà La
 • Sao Đại Hao
 • Sao Đào Hoa
 • Sao Đẩu Quân
 • Sao Đế Vượng
 • Sao Địa Không – Địa Kiếp
 • Sao Địa Võng
 • Sao Điếu Khách
 • Sao Đường Phù
 • Sao Giải Thần
 • Sao Hoa Cái
 • Sao Hóa Khoa
 • Sao Hóa Kỵ
 • Sao Hóa Lộc
 • Sao Hóa Quyền
 • Sao Hỏa Tinh
 • Sao Hồng Loan
 • Sao Hữu bật
 • Sao Hỷ Thần
 • Sao Kiếp Sát
 • Sao Kình Dương
 • Sao Lâm Quan
 • Sao Linh Tinh
 • Sao Lộc Tồn
 • Sao Long Trì
 • Sao Lực Sỹ
 • Sao Lưu Hà
 • Sao Mộ
 • Sao Mộc Dục
 • Sao Nguyệt Đức
 • Sao Phá Toái
 • Sao Phong Cáo
 • Sao Phục Binh
 • Sao Phúc Đức
 • Sao Phượng Các
 • Sao Quan Phù
 • Sao Quả Tú
 • Sao Quốc Ấn
 • Sao Suy
 • Sao Tam Thai
 • Sao Tang Môn
 • Sao Tả Phù
 • Sao Tấu Thư
 • Sao Thai
 • Sao Thai Phụ
 • Sao Thanh Long
 • Sao Thiên Hình
 • Sao Thiên Hư
 • Sao Thiên Khôi – Thiên Việt
 • Sao Thiên Không
 • Sao Thiên La
 • Sao Thiên Mã
 • Sao Thiên Quan – Thiên Phúc
 • Sao Thiên Diêu
 • Sao Thiên Sứ – Thiên Thương
 • Sao Thiên Tài
 • Sao Thiên Thọ
 • Sao Thiên Trù
 • Sao Thiên Việt – Thiên Khôi
 • Sao Thiếu Âm
 • Sao Thiếu Dương
 • Sao Trường Sinh
 • Sao Trực Phù
 • Sao Tử
 • Sao Tuế Phá
 • Sao Tướng Quân
 • Sao Văn Xương – Văn Khúc
 • Sao Dương Sát
 • Sao Đào Hoa

(Phù Cừ Cổ Học)

Hãy tận hưởng việc khám phá và tìm hiểu sự đa dạng về tính cách của các sao trong lá số tử vi. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc hiểu rõ hơn về tính cách và tác động của các sao trong tử vi của mình.